هوشیاری

موفقیت

راز موفقیت

راز موفقیت در زندگی چیست؟

به طور کلی موفقیت با کسب هدفهای ما و رسیدن به خواسته هایمان در زندگی ارتباط مستقیم دارد. وقتی به…
چگونه اهداف اصلی و غایی را پیدا کنیم؟

چگونه اهداف اصلی و غایی را پیدا کنیم؟

اهداف اصلی و غایی هدف های درونی ما هستند که برای آن به کره خاکی دعوت شده ایم و باید…

هدفگذاری با طرح سه سوال چگونه است؟!

هدفگذاری با طرح سه سوال مهم که به ما کمک می کندکه به جای اهداف سطحی به هدفهای اصلی برسیم.
اهداف میانی چیست؟چرا ما را به شادی پایدار نمی رساند؟

اهداف میانی چیست؟چرا ما را به شادی پایدار نمی رساند؟!

در این مقاله می بینیم که چه اهدافی اهداف میانی هستندو چرا مقطعی ما را به شادی پایدا ر نمی…
چرا باید هدف گذاری کنیم؟

چرا باید هدف گذاری کنیم؟

ذهن ذاتا هدف جو است واگر ما هدف گذاری نکنیم و هدف تعیین نکنیم ذهن متمایل به اهداف کوچک و…
معجزه سحرخیزی

معجزه سحر خیزی چیست و چرا باعث موفقیت می شود؟

برای موفقیت و رشد و تحول شخصی با معجزه سحر خیزی می توانیم تایمهای طلایی را در دست داشته باشیم.
هدف گذاری مدرن اشتباه است!

هدف گذاری مدرن اشتباه است!!!

در اینجا به این می پردازیم که چرا هدف گذاری مدرن اشتباه است و رضایت و شادی پایدار برای ما…
نشانه های تغییر باور

نشانه های تغییر باور چیست؟

شما وقتی روی باورهای خود کار می کنید چطور متوجه تغییر باور می شوید؟با توجه به نشانه های تغییر باور
رشدوتحول شخصی

چگونگی رشد و تحول شخصی

رشد و تحول شخصی راهی به سوی آرامش و موفقیت شماست که باید بهای آن را با اقداماتی بدهیم.
قانون-رهایی-و-پالایش-چیست؟

قانون رهایی و پالایش چیست؟

قانون رهایی و پالایش یعنی رها کردن افکار منفی و جایگزین کردن باباورهای مثبت که در اینجا توضیح میدیم.