😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

درباره ما

هوشیاری

انسان از بدو تولد بطور ذاتی اشتیاق به شناخت خود را با لمس بدن خود در کودکی و قبل از شناختن پیرامونش نشان می‌دهد. با رشد انسان این نیاز به بعد بزرگتری از او که شناخت روح و روان و قدرت درون اوست احساس می‌شود اما به دلیل عدم آگاهی و غرق شدن در روزمرگی از این مهم سرباز میزند و دچار درد و رنج میشود که این از عدم آگاهی اوست. ما اینجا هستیم تا با انتقال دانش دراین زمینه شما را با بعد قدرتمند درون خود که یک هوشیاری هوشمند است و هدایتگر شما در موفقیت و شادی عمیق و همیشگی درونی است آشنا کنیم.

تیم هوشیاری با افراد بسیار دلسوز حامی شما در این مسیر سبز خواهند بود با همکاری مهندس دنیا مهدی‌پور و کارشناس آتنا مهدی‌پور و همچنین بانو آزیتا مهدی‌پور مربی توسعه فردی دارای مدرک مستر NLP از فرانسه، مدرک تربیت‌مدرس از دانشگاه‌ تهران و نویسنده کتاب آشتی با درون صمیمانه همراه شما خواهند بود.

×