😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

ثروتمند ترین افراد هر کسب و کار چه کار هایی انجام می دهند؟

ثروتمند ترین افراد

در این جا به شما می گوییم که ثروتمند ترین افراد چه کارهایی برای رشد خود انجام می دهند.

مردم چه فکری در مورد ثروتمند ترین افراد می کنند؟

خیلی از افراد فکر می کنند که این نوع کسب و کار است که افراد را ثروتمند و پولدار می کند. بنابراین سراغ آن شغل می روند و با هزار و یک زحمت آن کسب و کار را راه می اندازند و بعد از مدتی متوجه می شوند که این کسب و کار برای آن جواب نمی دهند وهنوز با اینکه در ظاهر شغل خوبی دارند کسب و کار آنها بی رونق است. برایشان سوال پیش می آید که چرا و دلیلش چیست؟ و به این باور می رسند که آنها بد شانس هستند و هر کاری که انجام می دهند نمی شود که نمی شود و یک باور اشتباه بدشانسی رادر خود تقویت می کنند و اتفاق بدی که می افتد این است که عزت نفس خود را به شدت پایین می آورند.

کسب و کار ثروت ساز
کسب و کار ثروت ساز

تفاوت ثروتمند ترین افراد و فقیر ترین آنها

کسب و کارهای بی نهایتی در جهان وجود دارد که خیلی از آنها خوب و موفق و ثروت ساز هستند و خیلی از آنها هم در شرایط معمولی یا حتی فقر و ور شکستگی هستند به نظر شما چه نکته یا نکاتی هست که در یک شغل یکسان با یک شرایط، افراد در دو نتیجه کاملا متفاوت هستند مثلا درشغل پزشکی افراد فوق العاده ثروتمند وپزشکان بسیاری با سطح زندگی متوسط یا حتی پایین هستند یا در شغل هایی مثل مزون خیاطی آرایشگری و غیره این تفاوت عمده و چشمگیر برای چیست؟

افکار و باورهای ثروتمند ترین افراد

در هر شغل انسانی که صاحب آن کسب و کار است دارای باورهایی است که در ثروت سازی و جذب پول آن بیزینس تاثیر مستقیم دارد. یعنی باورهای ثرروت ساز باعث ایده ها و خلاقیت هایی در کار او می شود که باعث اندوختن ثروت و جذب پول می شود. در اصل او مقاومت های کمتری نسبت به سایر افراد که همیشه شاکی هستند نسبت به پول دارد که در این جا به بعضی از این باورها اشاره می کنیم .

کتاب‌هایی با موضوع موفقیت و کسب ثروت وجود دارد آنها را تهیه کنید و بخوانید چرا که افراد موفق و ثروتمند دائماً در حال آموزش دیدن هستند. آنها در زمان حال روی تحصیل و یا شغل خود سرمایه‌گذاری می‌کنند این افراد فقط خود را مسئول سرنوشتشان می دانند اما افراد فقیر راه نجات خود را کمک از دیگران می‌دانند و وقت خود را در انتظار کمک گرفتن هدر می‌دهند. معمولاً افراد ثروتمند برنامه‌ریزی مالی دارند و بر اساس آن پس‌انداز می‌کنند. سلامت و نوع تغذیه سالم و ورزش کردن برای آنها اهمیت دارد آنها دوستان خود را از بین افراد ثروتمند و موفق انتخاب می‌کنند.

باورهای ضد ثروت

شخصی که باور دور بودن ثروت از معنویت را دارد یعنی باور دارد که پول انسان را از معنویت دور می کند. هیچ گاه نمی تواند به ثروت برسد چون مانعی بزرگ در ارزشها و نظام باورهای این شخص وجود دارد که فرصت های ثروت آفرین را از دست می دهد. مثل این باور که آدمهای ثروتمند دین و ایمان ندارند، یا ثروت از راه های نادرست به دست ثروتمندترین افراد رسیده است. یا فقط باید از راه ارث به ثروت برسید. یا همه ثروتمندان از راه دزدی ثروتمند شده اند.

تفاوت باورها

در این جا به شما می گویم که چه طور این باورها و باورهای این چنینی در جذب ثروت تاثیر مستقیم دارد؟ این باورها چنان در ضمیر نا خود آگاه افراد نفوذ کرده است کرده است که دست به هر کاری می زنند مانعی جلوی راهشان سبز می شود وبه دلیل نا آگاهی و یا نپذیرفتن مسئولیت خودشان علت ها را در بیرون از خود جستجو می کنند. در حالی که همین باورهای درونی هستند که به آن ها اجازه رشد نمی دهد در حالی که دسته محدود دیگر که جز ثروتمند ترین افراد هستند همیشه موفق ثروت آفرین و پیشرو هستند. این بخاطر باورهای درست و قدرتمند ثروت ساز است که به شما در این جا تعدادی از آنها را می گوییم.

باورهای درونی ثروت ساز
باورهای درونی ثروت ساز

برخی از باورهای مهم و اساسی ثروتمندترین افراد

ساختن پول و ثروت معنوی ترین کار دنیاست.
تنها راه رسیدن به خدا ثروتمند شدن است.
ثروت تنها رابط بین من و خداست.
انسانهای ثروتمند عزیزدل خدا هستند.
من هر کجا که باشم پول و ثروت می آفرینم.
دستان من پول ساز است.
من هر چه قدر پول بیشتری بسازم، می توانم به مردم بیشتری خدمت و کمک برسانم.
پولسازی هنری است خدا پسندانه که من عاشقش هستم.

در مورد باورها به مقالات زیر مراجعه کنید.
باورهای محدود کننده چیست؟
چه طور به خود باوری برسیم؟
قانون باور چیست؟
نشانه های تغییر باور چیست؟
و در سایت Investopedia مقاله ای در این مورد وجود دارد.

شاد و سعادتمند باشید.


دیدگاه‌ها (0)

*
*

×