😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

قانون رهایی چیست؟

قانون رهایی

در اینجا توضیح میدهیم که قانون رهایی چگونه به ما کمک می کند که برای موهبت های زندگیمان جا خالی کنیم.

برای تغییر باید افکار نو را جایگزین افکار و باورهای قدیمی و کهنه و به درد نخور کرد. همان طور ما که برای جایگزین کردن لوازم و اثاثیه نو خانه را ازلوازم قدیمی پاکسازی میکنیم تا لوازم جدید برای چیدمان جا داشته باشند و زیبایی خود را بیشتر نشان دهند. همین طور ذهنمان را باید پاکسازی کنیم تا بتوانیم افکار نو را جایگزین کنیم. برای تغییرخود و زندگی مان باید بهای آن را بدهیم . باید پوست اندازی کنیم. و یا اینکه راضی باشیم به همین حد از زندگی که همیشه از آن نالان و ناراضی هستیم. و همیشه غمگین و حسرت به دل باشیم و آرزوهایمان را با خود به دیار باقی ببریم.

در قانون رهایی انتخاب با شما است

می توانیم انتخاب کنیم تا از خشم و از حسادت، از ترس و از دلسوزی و مهربانی بیمار گونه رها شویم از نفرت رها شویم ازقضاوت و مهم تر از همه از پذیرفتن مسئولیت افکار دیگران رها شویم. به جای آنها فکر نکنیم و تصمیم نگیریم. به جای آنها غمگین نشویم. مسئولیت رفتار بد و تنهای و خشمشان را به عهده نگیریم. این یادتان باشد ما مسئول هیچ کسی غیر از خودمان نیستیم. ما مسئول افکار خودمان هستیم. ما مسئول رفتار خودمان هستیم. باید تمرکز خود را روی و درونمان و افکار و رفتارهایمان بگذاریم.در این مورد در مقاله باورهای محدود کننده توضیح داده شده است.

برای رهایی باید روی خود تمرکز کنید
برای رهایی باید روی خود تمرکز کنید

ما قدرتی در تغییر دیگران نداریم

ما هیچ قدرتی در تغییر دیگران نداریم. مگر اینکه خودشان بخواهند. پس بهتر است که تمام فوکوس را روی خود بگذاریم. برای تغییر شرایط خودتان را تغییر دهید. مسئولیت خود را کامل بپذیرید. به دیگران کاری نداشته باشید. زندگی شما دست خودتان است بهتر است که مسئولیت هیچ کس را نپذیرید. شما مسئول هیچ کس نیستید فرزندان ،همسر و یا پدر و مادر هیچ کسی، شما مسئول هیچ کس نیستید شما فقط مسئول خودتان هستید.

پذیرفتن

شما باید این را بپذیرید قادر به کنترل هیچ شخصی نیستید غیر از خودتان شما فقط می توانید خودتان را تغییر دهید. پس وقت خودتان را تلف نکنید و با کنترل دیگران فقط خودتان را به درد سر می اندازید و عزت نفس خود را نابود می کنید. شما در کنترل افکار دیگران ناتوان هستید مگر آن که خودشان بخواهند. پس خود را رها کنید دست از کنترل دیگران قضاوت و حتی احساس گناه بردارید تا آزاد و رها شوید. و به خود عشق بورید. در مقاله چگونگی عشق به خود توضیحاتی در این مورد وجود دارد. برای آموزش بیشتر میتوانید دوره رهایی را مشاهده کنید.

تغییر از درون شروع می شود

در قانون رهایی باید دست از سر دیگران بردارید هر چیز بیرونی را رها کنید و به خود بپردازید. همه چیز در درون شما است. تغییر از درون شروع میشود و شما باید به درون خود توجه کنید و دست از افراد دیگر و تغییر آنها بردارید. دست از قضاوت بردارید. دست از حسادت بردارید دست از مظلوم بودن بردارید دست از کنترل دیگران بردارید و دست از کم رویی و خجالت بردارید و به خود بها دهید. عاشق خودتان شوید و به خود بپردازید. و مسئولیت افکار و رفتار خود را بر عهده بگیرید.

قانون رهایی
قانون رهایی

خودتان را همین طوری که هستید بپذیرید

خودتان را دوست بدارید و عاشق خود باشید. من یک راه میان بر و عالی برایتان سراغ دارم که به قدری ساده است که شاید برای بعضی ها پذیرفتن آن سخت باشد. ولی دلیل ساده بودن این کار بی ارزش بودن آن را نمی رساند فقط نکته آن در تداوم و ادامه دادنش در هر شرایطی حتی شرایط سخت است. اگر این راه را ادامه بدهید از نتایج آن حیرت زده خواهید شد.

روش عالی قانون رهایی

اما این روش چیست. این روش وانمود کردن است. یعنی شما وانمود کنید که مسئله شما حل شده است.
مثلا شما نیاز به مبلغ پول مشخصی دارید.
شما باید تصور کنید که این پول در زمان مناسب به دست شما رسیده است و شما بسیار خوشحال هستید.
رعایت چند نکته در این تمرین ضروری است .
اول اینکه باور کنید که این اتفاق افتاده است، دوم اینکه احساس خوبی داشته باشید .
مثلا وقتی مبلغ مورد نظر به دست شما رسید چه حسی دارید.
به چه شخصی خوشحالی خود را بیان میکنید. چه اشخاصی را می بینید.
کاملا آن شرایط را باید تصور کنید.
وانمود کردن، یعنی تظاهر کردن یعنی نقش بازی کردن تا جایی که خودتان هم باورتان شود .

گاهی باید از دست داد

گاهی به جای به دست آوردن باید از دست داد و رها کرد. و توجه را به درون معطوف کرد. آن گاه الهامات و آگاهی جایی برای ورود پیدا خواهند کرد و روشنایی خواهد آمد و مسائل مثل آب روان حل می شود. رها بودن راحت نیست ولی ارزشش را دارد. و بسیار راحت تر از بودن در مقاومت و عواقب جهنم وار و زندگیی مانند زندان است. تمرین کن که رها کنی. گاهی باید منطقه ی امن خود را رها کنی تا طلا را به دست آوری. باید رها کنی تا سبک شوی تا بتوانی بدست آوری.مقاله سایت Linkedin را میتوانید بخوانید.

پایدار باشید.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×