دوره رهایی از رنج و افسردگی

بیش از 90 درصد مردم در جهان در رنج و افسردگی به سر میبرند و احساس بسیار ناخوشایندی دارند آنقدر که دیگر روتین زندگی شده است، انسان ها به آن عادت کرده اند یعنی چون اکثر مردم در رنج هستند زندگی با درد برای همه عادی شده و اگر کسی ادعا کند که خوشبخت است و عموما شاد است یا او را دروغگو می دانند یا انسان ابله، بنابر این این حقیقت را که انسان می تواند شاد و خوشبخت زندگی کند را یک فلسفه و رویا می دانند یا اصلا به آن فکر نمی کنند اما چیزی که حقیقت دارد انسان میتواند خوشبخت و شاد و در آرامش زندگی کند چون تمامی تجربه های الان او به خاطر افکار گذشته او است و انسان قدرت خلق کردن دارد حتی اگر که از آن آگاه نباشد اما او هر لحظه خلق میکند و زمانی که آگاه نیست متاسفانه اتفاقاتی را که ناخوشایند است خلق می کنند.

اما آیا انسان می تواند در شادی و خوشبختی مطلق زندگی کند؟

پاسخ این سوال بله یا نه مطلق نیست زیرا منوط به این گزینه است که شادی را در چه چیزی ببینیم اگر شادی را در خوشی های سطحی ببینیم مانند خواسته ها ، اهداف با اینکه رسیدن به آنها بسیار خوشایند است اما متاسفانه دوام آنها دائمی نیست اما شادی واقعی جایی است که شاید دیده نشود اما واقعی است. آن درون ما و ارتباط ما با بعد تعالی ما است. بنابراین انسان ها رنج میکشند چون در جدایی از خود با خود واقعی به سر می برند که به این جدایی ادامه دهند به جای ختم میشود که ما آن را افسردگی می نامیم.

آیا راهی ماندگار و دائمی هست برای خروج از رنج و افسردگی؟

بله و آن وصل شدن به بعد متعالی ما است، به حقیقت وجودی ما که شادی دائمی در آنجا است. ما به این درک میرسیم که اتفاقاتی که برای ما می افتد در سطح وجودی ما است.

در عمق ما آرامش و سکون وجود دارد و اتفاقات می آیند که ما را بزرگتر کنند و رشد کنیم و متعالی شویم.

در این دوره می آموزیم که چگونه گام به گام پیش برویم و شما را با خود واقعیتان آشنا می کنیم. شاید جایی متعجب شوید از روبرو شدن با بخش های از خود، اما اصلا اشکالی ندارد و چه بسا این لازم است زیرا برای التیام زخم ها گاهی شستشو و کشیدن درد بیشتر لازم است تا زخم ها التیام یابد و پوستی شفاف تر از قبل جایگزین گردد.

در این دوره با 20 فصل که در هر فصل موشکافانه بخشی از وجود شما شکافته می شود و مورد بررسی قرار می گیرد و شما با نیمه تاریک پنهان خود آشنا می شوید برای التیام درد ابتدا باید درد رامورد شناسایی و تشخیص قرار داد و بعد درد را التیام بخشید که هر فصل اینکار را برای شما انجام خواهد داد.

فصل اول:

بخشش در ابتدا رهایی از رنج است که یاد میگیریم چرا باید تغییر کنیم و چگونه تغییر کنیم. اگر تغییر نکنیم جهان درس هایش را هر دفعه سخت تر از قبل خواهد داد چون ماهیت ما برای رشد طراحی شده و اگر خلاف سرشت طبیعی خود عمل کنیم قطعا اتفاقات ناخوشایند بیشتری را به سمت خود خواهیم کشاند. یاد میگیریم که درد هوشمندانه را با انتخاب خود بکشیم مثل کسی که ورزشکار است و انتخاب می کند درد بلند کردن وزنه را بکشد تا درد بیماری و بی حالی را تجربه نکند. درد و رنج در زندگی ما می آیند تا چراغ راه ما شوند و ما با آگاهانه زیستن و پذیرش میتوانیم از رنج خارج شویم و آرامش را از درون دریافت کنیم. زمانی که در پذیرش باشیم فقط شاهد و ناظر افکار هستیم اما با آنها هم هویت نمی شویم و آنها را تبدیل به رنج نمی کنیم.

فصل دوم: داستان سازی ذهن

در فصل دوم متوجه می‌شویم که ماهیت ذهن به خاطر فقط وضعیت موجود و ترس داستان سازی است یعنی از هر اتفاق و هر صحبت و واقعه و ارتباط، تمایل به ساختن داستان آنطور که مایل است دارد نه آنطور که هست. بنابراین تمرین کردن اینکه از لحظه حال لذت ببریم جلوی این فعالیت بیش از حد و مضر ذهن را می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد ذهن مانند ربات که برنامه‌ریزی شده برنامه‌های خود را اعمال کند ذهن یا همان من ذهنی و دروغین که توهمی است القا می‌کند که خود واقعی ما است و در هر لحظه یا تغییر کوچک که لازمه رشد ماست احساس خطر می‌کند و در مقابل من حقیقی که اصل وجودی ماست قدرت واقعی و عزت نفس ماست که تمامی خواسته‌ها ما در آن وجود دارد زیرمجموعه این بخش ما است که با شناخت و پذیرش اصل خودمان نه تنها به شادی عمیق خواهیم رسید بلکه خواسته‌هایمان هم از قبل برایمان آماده و در دسترس ما هستند.

فصل سوم: راه نجات چیست؟

در این فصل یاد می‌گیریم که تنها راه نجات ما روبرویمان در آینه قرار دارد و تنها شخصی که میتواند نجاتمان دهد خودمان هستیم. باید بدانیم که ما مقصر نیستیم اما ما مسئول هستیم وقتی مسئولیت اتفاقات زندگی خود را بپذیریم آنگاه درهای رحمت به روی ما گشوده شده و به راه حل‌های بی‌نظیر دست پیدا می‌کنیم و رنج‌هایمان و چالش هایمان برای ما پله رشد سکوی پرتاب می‌شوند.

تنها زمانی نجات پیدا خواهی کرد که با خودت به صلح درون برسی خودت را بپذیری و کمالگرا نباشی در شناخت خودت استمرار داشته باشی آنگاه هم تو از آرامش و شادی عمیق درونی هستی و هم خواسته‌هایت در آرامش به سوی تو خواهند آمد و تو را شگفت زده می کنند.

فصل چهارم: چه طور با رهایی از افسردگی در لحظه حال باشیم؟

زمان‌های گذشته و آینده زمان‌های واقعی نیستند چیزی که واقعیت دارد زمان اکنون است اما انسان‌ها طبق عادتی که دارند یا در زمان گذشته و حسرت آن هستند یا در استرس و اضطراب آینده‌ای که نیامده است به سر می‌برند و عملاً اکنون و زمان حال که خود زندگی است را از دست می‌دهند چون گذشته که دیگر وجود ندارد نمی‌توان در آن تغییری ایجاد کرد در آینده هم تا به لحظه حال تبدیل نشود توهم است پس واقعیت وجودی زمان، زمان حال است.

که عملاً حضور را در این لحظه از دست می‌دهند. لحظه حال خود زندگی است و حضور خود حقیقی شما در لحظه حال زنده است و راه ارتباط شما با بعد متعالی فقط در زمان حال امکان‌پذیر است ارتباط با نیروی حیات از طریق لحظه حال امکان‌پذیر است و تمریناتی در این خصوص در دوره وجود دارد که عملاً به شما برای درک بیشتر و بودن در لحظه حال کمک می‌کند.

فصل پنجم: راه عبور از ترس

ترس‌ها ما را کنترل میکنند ترس‌های ما اجازه نمی‌دهد که آنطور که شایسته ما است و لیاقتش را داریم زندگی کنیم ترس از تایید نشدن ترس از قضاوت و ترس از شکست منجر به اقدام نکردن می‌شود. در دوره رهایی باید بدانیم که اکثر ترس‌ها توهمی هستند و فقط مانع راه ما می‌شوند ما توسط ترس‌ها کنترل می‌شویم یکی از ‌ترس هایی که ما را کنترل می‌کند ترس از قضاوت است جامعه و افراد با قضاوت کردن و پذیرفتن این قضاوت‌ها ما را کنترل می کند بعضی از ترس‌ها با نقاب خشم پرخاشگری و اعمال قدرت خود را نشان می‌دهند. یاد می‌گیریم که چطور بر ترس‌هایمان غلبه کنیم تا فرصت‌هایمان را از دست ندهیم و شجاعت و قدرت واقعی خود را به دست آوریم.

رهایی از رنج و ترس

فصل ششم: رهایی با تغییر نگرش

نگرش زاویه دید نگاه ما به اتفاقات و جهان پیرامون ما است با تغییر نگرش مسائل را به عنوان چالش می‌بینیم که برای بزرگتر کردن ما آمده‌اند. وقتی نگرش خود را به مسائل تغییر می‌دهید اتفاقات بیرونی تو هم تغییر می کنند با تغییر نگرش و وصل شدن به بعد متعالی خودت دسترسی به راه حل مسائل آسان می‌شود و راه حل‌هایی عالی به صورت الهام و شهود می آیند که می‌توانی به راحتی موانع را از سر راه خود برداری.

فصل هفتم: پرهیزات واکسن رهایی است

گاهی همزمان پایمان را روی گاز و روی ترمز قرار می‌دهیم در این حالت چه اتفاقی رخ می‌دهد، غیر از این است که اتومبیل ما با این حال که به آن نیرو وارد می‌کنیم ایستاده و حرکت نمی‌کند؟ بنابراین خیلی از زمان‌ها ما روی خود آگاهی خودمان کار می‌کنیم اما پیشرفتی را در نتایج خود نمی‌بینیم در این حالت است که باید روی کارهایی که نباید انجام بدهیم اما انجام می‌دهیم فکر کنیم و از آنها پرهیز کنیم در این فصل کلیه پرهیزات توضیح داده شده که با اعراض یک سری از اقدامات می‌توانیم انرژی خود را بیشتر سیو کنیم و متمرکز به خود پیشرفت خود باشیم و از حواس پرتی‌ها و هرز رفتن انرژی جلوگیری کنیم. یکی از آنها جلوگیری از قضاوت کردن دیگران و خودمان است که این قضاوت کردن به شدت به ما آسیب می‌زند و ما را از پیشرفت باز می‌دارد.

فصل هشتم: شکرگزاری واقعی چگونه است؟

شکرگزاری هایی که ما انجام می‌دهیم معمولاً یا اصلاً شکرگزاری نیست یا بسیار سطحی است بیشتر اوقات انسان‌ها در حال غر زدن هستند نعمت‌هایی که به وفور در زندگی خود دارند را نمی‌بینند و دلیل آن این است که برایشان بسیار عادی شده و دیگر سپاسگزار آنها نیستند در نظر بگیرید همین آبی که هر لحظه در دسترس ما است اگر نبود و مجبور بودیم مثل زمان‌های قدیم فرسنگ‌ها کیلو متر راه برویم تا آب آشامیدنی پیدا کنیم و بیاوریم چه طور می‌توانستیم مثل الان زیر دوش به راحتی لذت ببریم و خود را نظافت کنیم به راحتی ظرف‌ها را می‌شوییم و لباس‌های چرک و کثیف را شست و شو می‌دهیم. ولی چون این‌ها عادی شده سپاسگذار نیستیم همین امر باعث می‌شود که ذهن ما به راحت طلبی عادت کرده و فقط به فقدان‌ها توجه کند و رنج را تجربه کند و هر روز این توهم فقدان ذهن او را به سمت رنج بیشتری می‌برد تا جایی که فرد در نعمت است اما افسرده است. توجه به نعمت‌ها و سپاسگزاری‌ها عمیق که در دوره کاملاً توضیح داده شده روزنه جدیدی در فرد ایجاد می‌کند تا شادی جایش را به غم بدهد.

فصل نهم: چگونه در تسلیم و پذیرش باشیم؟

ما اتفاق‌های ناخوشایند را تجربه می‌کنیم و چون در پذیرش و تسلیم نیستیم اتفاق‌های بد بیشتری را به سمت خود جذب می‌کنیم اگر بدانیم که اتفاق‌ها آمده‌اند تا به ما راه را نشان بدهند و بپذیریم که اتفاق این لحظه برای این آمده است که بخش تاریک وجود ما را به ما نشان بدهد دیگر از رنج رها خواهیم شد. مشکلات ما حاوی پیام هستند اما اگر به جای توجه به پیام آنها در مشکلات غرق شویم خودمان را به درد بیشتری دچار خواهیم کرد اما با پذیرش این لحظه و اتفاقات می توانیم شرایط را تغییر داده و اگر قادر به تغییر شرایط نبودیم حالمان را بدتر نکنیم تا از این اتفاق گذر کنیم.

فصل دهم: چگونه رنج تبدیل به افسردگی میشود؟

وقتی در پذیرش نباشیم رنج به وجود می‌آید و وقتی رنج‌ها تکرار می‌شوند افسرده‌تر می‌شویم اگر این روند ادامه یابد منجر به بدبخت کردن خود می شویم بنابراین خودآگاهی مهم‌ترین وظیفه ما در این امر است که خود را نجات دهیم و با مسائل خود و با انسان‌های دیگر ،با اتفاقات و هر چیزی که به آن احساس وابستگی و تعلق خاطر داریم هم هویت نشویم باید تمام تمرکز خودت را روی خودت بگذاری باورها و هم هویتی‌های خود را پیدا کنید و روی آنها کار کنید آنجا بد است که رنج برای انسان عادی می‌شود و چون همه در رنج هستند فکر می‌کنند پس این عادی است و من هم باید در رنج باشم اما راه نجاتی هم هست که هم شرایط شادی عمیق درونی را تجربه کنیم و حتی شرایط هم تغییر کند.

دوره رهایی از افسردگی

فصل یازدهم: چگونه رنج را تبدیل به گنج کنیم؟

آگاهی از افکار ولی ابزار کمک کننده ما برای بیرون آمدن از رنج است زمانی که آگاه بر افکار احساسات و رفتارمان هستیم بزرگ‌ترین قدم را برای تغییر سرنوشت خود برداشته‌ایم هر رنج برای ما پیامی دارد و اگر ما پیام آن را بگیریم دیگر گرفتار رنج بیشتر نمی‌شویم تمام بیماری‌ها از ندیدن احساسات ما شروع می‌شود که باید از کودکی آموزش می‌دیدیم به جای مخفی کردن احساسات آنها را ببینیم و بپذیریم مثلاً کودکی که گریه می‌کند و از دور شدن پدر خود غمگین شده و با دادن شکلات او را ساکت نکنیم بلکه اجازه دهیم که غمگین او باشد به او بگوییم می‌دانیم که غمگینی، دلت می‌خواهد پدرت کنارت باشد اما الان باید سر کار برود و حتماً اشاره به احساسش بکنید و او را متوجه احساسش و شناسایی آن بکنید.با شناخت احساسات گامی برای تغییر ماهیت رنج به گنج برداریم.

فصل دوازدهم: چطور در حالت رهایی از رنج و افسردگی ثابت قدم باشیم؟

اگر بدانیم که چقدر مهم است که در سلامتی روح و روان باشیم همانطور که به سلامت جسمانی خود اهمیت می‌دهیم به روان خود هم اهمیت بدهیم و بدانیم که چقدر مهم است همین آگاهی باعث خود مراقبتی ما می‌شود و کاری که باید انجام بدهیم پذیرش است وقتی نور آگاهی بر قسمت‌های تاریک وجودت بتابانی برایت ناخالصی های اعماق وجودت روشن شده و تو با کار کردن روی آنها خودت را از رنج‌های پایدار و بزرگ‌تر رها می‌کنی و شادی عمیق را تجربه خواهی کرد.

فصل سیزدهم: چطور شادی و غم از طریق من منتشر می شود؟

اگر ما خود را به عنوان منبعی برای ارتعاش بالا بدانیم و آگاه باشیم که چه ارتعاشی به جهان ساطع می کنیم و چقدر می‌توانیم اثرگذار باشیم با این آگاهی تمام تلاش خود را می‌کنیم که قدمی در گسترش جهان با انتشار شادی برداریم. با پذیرش اتفاقات اکنون غم و رنج را از خود و اطرافیانم دور می‌کنم و منبعی برای ساطع کردن شادی به جهان می‌شوم و می‌دانم چگونه به خودم و دیگران با آرامش نه با ارتعاش‌های سطح پایین کمک کنم.

فصل چهاردهم: چگونه شادی پایدار داشته باشیم؟

وقتی از رنج‌هایمان به عنوان سکوی پرتاب استفاده می کنیم و آنها را تبدیل به گنج می‌کنیم در هر چالشی در زندگیمان به جای ترس خود را قوی‌تر کرده و از آنها عبور می‌کنیم در شادی پایدار مهم‌ترین چیزی که باید به آن توجه کنیم این است که همیشه در هوشیاری و آگاهی باشیم و به اصل خودمان وصل باشیم شادی پایدار در اعماق وجود ما قرار دارد فقط باید آگاه باشیم که وجود و ذات اصل ما است.

فصل پانزدهم: رهایی از رنج و افسردگی و رفتن به فراتر از من ذهنی

با مشاهده کردن افکار و احساسات و رفتار خود به این موضوع آگاه می‌شوید که درون خود یک وجود توهمی دارید که بسیار واقعی به نظر می‌رسد و همین واقعی نشان دادن این بخش توهمی مشکل ساز کل بشریت و عامل تمام جدایی ها،جنگ‌ها و فقر ها و رقابت‌های بسیار وحشتناک است که انسان ها این بخش توهمی خود یعنی من ذهنی را شناسایی کنند و از این بخش آگاه شوند بسیاری از مشکلات بشری حل شده و جهان زیبا خواهیم داشت اما واقعیت این است که نه همه مردم بلکه درصد بسیار کمی از مردم هستند که قدم در مسیر آگاهی گذاشته و داوطلبانه آماده تغییر هستند.

دوره رهایی

فصل شانزدهم: گشایش قلب چگونه اتفاق می افتد؟

ما ناآگاهانه بت های دروغین را درون خود ساخته‌ایم بت هایی مانند وابستگیها، اشیا و یا حتی خواسته‌هایی که به آنها چسبیده‌ایم و با آنها هم هویت شده‌ایم اگر آگاه باشیم که حضوری هوشمند در درون ما بهترین‌ها را می‌خواهد ما در سکون و آرامش کاری را که قلب ما می گوید و رسالت مان است انجام می‌دهیم و نتیجه را به آفریدگارمان واگذار می‌کنیم آن وجود هوشمندی که جهان را اداره می‌کند گیاهان حیوانات سیاره‌ها و کل هستی با نظم اداره می‌شوند چطور او صلاح ما را نمی‌داند؟ او که نفس ما و جریان خونی که در رگ‌های ما است با نظم الهی او در جریان است با درک هرچه بیشتر این هوشمندی و هوشیاری برتر ناهماهنگی‌ها را کنار می‌زنیم و فضا را برای ورود بخش متعالی مان خالی می‌کنیم.

فصل هفدهم: اشتیاق داشتن به زندگی

داشتن و پیدا کردن معنا در زندگیمان به ما اشتیاق زندگی و ادامه دادن با شور و سرزندگی می‌دهد اگر یاد بگیریم به جای اینکه هر روز فقط بگذرانیم به امید آینده ای که هیچ تلاشی برایش نمی‌کنیم فقط امیدواریم بهتر شود از اکنون خود لذت ببریم و در لحظه حال باشیم و برای خود معنایی را در زندگی پیدا کنیم شور و اشتیاق به سمت ما می آید و این شور و سرزندگی هم آینده درخشانی را نصیب ما خواهد کرد و هم از لحظه حال که خود زندگی است غافل نخواهیم شد.

فصل هجدهم: ریتم زندگی خودت را پیدا کن

در زندگی ما هر کسی داستان زندگی خودش را دارد و درس‌هایی که باید بگیرد و در این میان زندگی برای او ریتمی را می‌سازد که اگر یاد بگیری با ساز و ریتم زندگی خود برقصی و روی مشکلات موج سواری کنی نه تنها مسائلت حل می‌شود بلکه لذت می‌بری و بعد از آن چالش، تو دیگر آدم قبلی نیستی بلکه انسانی قوی‌تر و داناتر خواهی بود که وقتی با خودت روبرو می‌شوی به خودت افتخار می‌کنی.

فصل نوزدهم: ماهیت زندگی ساده و روان است

در این فصل از دوره رهایی از رنج و افسردگی زندگی به خاطر این سخت است که ما سخت می‌گیریم طبیعت زندگی آسان است وقتی به طبیعت نگاه می‌کنی گیاهان رشد می‌کنند در سکون و سکوت و همه موجودات درون خود با خود در صلح هستند بجز انسان‌ها که با خودشان هم در درون می‌جنگند و این جنگ درون،طبیعت زندگی را برای آنها سخت و شکننده می کند یعنی در واقع خودشان این کار را با خودشان می‌کنند اگر یاد بگیریم که با خود در صلح باشیم و زندگی را سخت نگیریم زندگی را آسان و روان تجربه می کنیم مثل خیلی از انسان‌هایی که می بینیم چقدر زندگی آنها راحت و روان است می‌گوییم شانس دارند در صورتی که آنها سخت نمی‌گیرند همین.

فصل بیستم: مراقبه و سکوت ذهن

مراقبه تمرینی است که یاد می‌گیریم ذهن را به سکوت دعوت کنیم با تمرین مراقبه به مرور ذهن ما در سکوت بیشتری فرو می‌رود و البته ما باید یاد بگیریم این سکوت و در لحظه حال بودن را در تمرینات روزمره خود بیاوریم تا از تاثیرات شگرف آن بهره‌مند شویم.

در اینجا مراقبه روزانه برای سکوت ذهن را به شما آموزش می‌دهیم.

بخش هایی از دوره 

 

برخی از سوالات شما

بعد از گذراندن دوره رهایی از رنج و افسردگی به چه چیزی خواهیم رسید؟

ارامش، شادی عمیق درونی و روان بدون وابستگی به عوامل بیرونی، فقط یکی از مهم ترین عواملی است
که در این دوره به ان خواهید رسید و قظعا تاثیراتی از ان را در روابط عاطفی، شغلی و …. خود و رهایی از افسردگی خواهید دید.

برای مشاهده دوره نیاز به سیستم خاصی داریم؟

خیر، حتی با موبایل هم میتوانید این دوره را مشاهده کنید.

چگونه پرداخت کنیم؟

وب سایت هوشیاری از درگاه پرداخت امن زرین پال استفاده میکند که می توانید به صورت امن از ان استفاده کنید
و همچنین قسمت چپ سایت نماد اعتماد را مشاهده کنید.

چرا دوره هوشیاری؟

زیرا دوره های هوشیاری مانند بسیاری از دوره های دیگر کلیشه ای و بر اساس گفته های بی پایه و اساس نیست
و پایه ان بر اساس علوم جهانی و تحقیقات حرقه ای صورت گرفته است.

ایا امکان دانلود قسمت های دوره به صورت جداگانه وجود دارد؟

بله میتوانید بعد از خرید از بخش دانلود ها قسمت های مورد نظر خود را دانلود کنید.

برای یادگیری بیشتر چکاری انجام دهیم؟

این دوره شامل تمرین های عملی است که طی مشاهده دوره به هیچ عنوان مانند دوره های دیگر خسته نمی شوید و ان ها را انجام خواهید داد.

در صورت سوال و بروز مشکل چگونه با پشتیبانی در ارتباط باشیم؟

برای ارتباط با ما به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.

چطور این دوره را تهیه کنیم؟

کافیست از قسمت بالا بر روی خرید بزنید و پرداخت انجام دهید.

 

موفق و پایدار باشید.

بیش فروش‌ها

70%
دوره رهایی از رنج و افسردگی

دوره رهایی از رنج و افسردگی

40%
دوره افزایش عزت نفس

دوره افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس 2024

100%
دوره رسالت زندگی

دوره رسالت زندگی

دیدگاه‌ها (12)

6 دیدگاه برای دوره رهایی از رنج و افسردگی

 1. پروانه

  سلام واقعا خسته نباشید هنوز 5 قسمت دوره رو دیدم فوق العاده بود و احساس میکنم حالم خیلی بهتره فقط میخواستم بدونم بعد از این دوره چه دوره دیگه ای پیشنهاد میکنید.

  • آتنا مهدی پور

   سلام به شما دوست عزیزم.خوشحالم که کمک کننده بوده.ازتون میخوام که این دوره را چندین بار ببینید با دقت و تمرکز و دوره عزت نفس از دورهایی عالی و پیشرفته ای هست که پیشنهاد میکنم.

 2. Maryam

  سلام وقت بخیر
  من دوره رو تهیه کردم ممنونم از پشتیبانی سایت خوبتون.

  • آتنا مهدی پور

   سلام.سپاس از توجه و لطف شما دوست عزیز🙏

 3. Tala

  سلام از این دوره به صورت فایل صوتی هم میشه استفاده کرد؟؟

  • آتنا مهدی پور

   سلام به شما همراه عزیز.بله فایل دوره به صورت تصویری و صوتی در اختیار شما قرار میگیره.

 4. Ali

  سلام.خسته نباشید.دوره را ازتون خریدم و الان قسمت پایانی دیدم خواستم تشکر کنم از نکات و عنوان کردن چالش هایی که با آنها درگیر بودم اما خودم نمیدونستم مهم هستند و باید کار کنم روی آن ها.

  • آتنا مهدی پور

   سلام دوست عزیز.ممنون از ابراز لطف شما.درسته و با هر بار دیدن این دوره به نکات جدیدی دست پیدا میکنید.فقط لطفا و حتما تمرین ها انجام شود…🙏

 5. رضا کامیابی

  درود بر شما دوره رهایی از رنج و افسردگی را تهیه کردم و در حال استفاده هستم ممنونم فقط خواستم بگم کاش گروهی در یک شبکه اجتماعی داشتید تا با خانم مهدیپور در تماس باشیم و مسائل رو در انجا بپرسیم؟

  • آتنا مهدی پور

   سلام بله شما میتوانید در واتساپ با شماره 09214045049 سوالات خود را مطرح کنید.

 6. رقیه سوادپور

  سلام من می خواستم مطلبی رو بگویم شاید کمک بقیه دوستان باشدهمسر من بسیار شکاک و بد دهن بود طوری که همه فامیل می گفتند طلاق بگیر و من هم بارها تصمیم به طلاق و اقدام به جدایی گرفتم از طرفی در زندگی من غصه و غم از در و دیوار می بارید با پدر مادر پیرم و مسائل آنها و مشکلات مالی و بگو مگوی فرزندانم و غیره که من را تا اینکه من در به در دنبال این بودم که چرا خیلی ها مثل من همیشه در درد و رنج هستند و خیلیها در خوش شانسی و خوشبختی آیا علتی هست که من نمیدانم و با مقاله های مختلف و کتاب های زیادی مطالعه کردم تا اینکه با سایت هوشیاری و مقاله در این مورد رهایی از رنج و افسردگی برخورد کردم و مطالعه کردم گفتم بزار یه بار دیگه شانسمو امتحان کنم بابت هزینه ش هم پول نداشتم اما از پس انداز خرجی خونه ام برداشتم و این دوره رو خریدم دوره رهایی از ارنج و افسردگی و در این دوره نکات کلیدی در مورد خودم فهمیدم با تمرین مشاهده گری فهمیدم که همه چیز از درون من هست همسرم و اطرافیانم آیینه درونی من هستند و اگر بخواهم برای همیشه با رنج هایی که خودم در زندگیم آفریدم خداحافظی کنم اول باید بپذیرم که همه چیز در درون خودم هست و الان دارم روی خودم کار میکنم و دیگر کاری به کسی ندارم و میدانم تغییر زندگی من با تغییر خودم امکان پذیر است باور کنید معجزه را دارم میبینم همسرم بسیار اخلاقش عوض شده بسیار مهربان تر شده و با احترام رفتار میکند همین دیروز با دسته گلی خانه آمد و من بسیار شگفت زده شدم او که اصلا تا به حال بیست سال از زندگی مشترکمان میگذرد اما تابه حال این کار را نکرده و این کارها را مسخره بازی می دانست چطور این همه تغییر کرده و فقط با پذیرفتن مسئولیت تغییر خودم .و من ممنونم از شما ممنونم از سایت هوشیاری ممنونم از خانم مهدی پور ممنونم از آموزه های معجزه آسا ی شما و امیدوارم نور و عشق در تک تک شما تیم هوشیاری جاری باشد.

  • آتنا مهدی پور

   سلام به شما دوست خوبم و چقدر خوشحالم بابت این تغییر .امیدوارم همیشه در صلح و آرامش و پذیرش باشید عزیزم.ممنون که حال خوبتون را با ما به اشتراک گذاشتید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *