🪻 %40 تا 70% تخفیف عیدانه برای تمامی دوه های هوشیاری 🎉 مشاهده دوره ا >

هوشیاری

پاکسازی ذهن چیست ؟

پاکسازی ذهن

در اینجا می آموزید که پاکسازی ذهن چه قدر اهمیت دارد وچگونه ذهن خود را پاکسازی کنید؟

پاکسازی ذهن اهمیت بسیاری دارد چرا که زمانی که در ذهن موانع و خشم و کینه حسادت و هر چه که من به آن می گویم آشغال های ذهنی وجود داشته باشد نمی توانیم چیزهای مفید و ارزشمند که موجب سعادت و خوشبختی ما است در آن وارد کنیم. چون آن زباله های متعفن پر از ویروس و میکرب است و ذهن ما را آلوده می کند. تا این زباله ها را دور نریزیم وذهن را پاکسازی نکنیم پشرفتی نخواهیم داشت و جا برای باورهای جدید و افکار زیبا نداریم. به ما کمک می کند که خلا ایجاد کنیم. همان طور که جسم ما نیاز به نظافت شستشو و حمام دارد. روح و ذهن ما هم نیاز به پاکسازی و نظافت دارد.

پاکسازی ذهن
پاکسازی ذهن از عوامل مهم پیشرفت است

اهمیت پاکسازی ذهن

برای اینکه به اهمیت به سزای پاکسازی پی ببریم ببینید وقتی شما در میان میوه هایتان یکی پوسیده باشد و شما توجه نکنید میوه های دیگر هم آلوده می شوند وکپک میزنند و غیر قابل استفاده می شوند. وقتی به افکار منفی خود توجه نکنید مانند ویروس تمام ذهن شما آلوده می شود و شما اصلا متوجه پیشرفت نمی شوید. تا جایی که روح و روان شما را آلوده می کنند و شما فکر می کنید عادی هست توجه نمی کنید و حالتان هر روز بدتر و بدتر می شود و حال بد اتفاقات بد را رقم می زند. این دور همچنان تکرار می شود. در مورد پاکسازی ذهن در سایت
Mental cleansing توضیحاتی داده شده است.

تمرین پاکسازی ذهن

پاکسازی تمرینات مهم ذهنی است که به شما کمک می کند تا بتوانید جهان راازوایای دیگری ببینید خلا قیت داشته باشید و حالتان خوب باشد. روشهای مختلف پاکسازی وجود دارد در اینجا برای شما توضیح می دهم که با روشهای ساده تری می توانید ذهن خود را پاکسازی کنید.به محض اینکه افکار منفی سراغتان می آید یا احساس شما بد می شود اولین اقدام این است که احساس خود را ببینید. دیده شدن احساس به شما کمک می کند در همان مرحله اول کمی آرام تر شوید.یکی از راه های پاکسازی ذهن مراقبه در سکوت است.

پاکسازی ذهن

مراقبه

 • مراقبه به این شکل که در جایی خلوت و د ر سکوت آ رام بنشینید .
 • چند نفس عمیق بکشیید. بصورت دم نگه داشتن و بازدم هر کدام سه تا پنج ثانیه.
 • چشمان خود را ببندید.
 • در هر تنفس ببینید که با دم مثبت ها و نور الهی را وارد ریه های خود می کنید که پر است از افکار مثبت
 • در بازدم ببینید که افکار منفی خشم و کینه را بیرون میدهید.
 • بدن و ذهن خود را ببینید که شفا یافته است . رها شده است.
 • هر کسی در ذهن شما می آید را ببخشید و بگویید تورا آزاد و رها میکنم و به عشق الهی می سپارم.
 • بگویید به قدرت خدای درونت زندگیت می تواند به همان شگفتی و زیبایی که می خواهی باشد.
 • در هر وضعیت آزار دهنده ای بگویید من این وضعیت را عالی و نیکو می خوانم.
 • من آزادانه رها می کنم و کاملا می بخشم. هر گونه قضاوت انزجار و انتقاد و خصومت را کنار میگزارم.
 • همه بارهایم را به خدا می سپارم تا همه ی مساعل را با شادمانی حل کند. وهمه چیز را شفا بخشد.
پاکسازی ذهن

توجه کنید

دلیل اینکه دیگران ما را آزار می دهند این است که روح آنها توجه الهی و دعای ما را می جوید. اگر برای آنها برکت و آمرزش بطلیم دیگر ما را آزار نمی دهند. و از زندگیمان بیرون می روند. خیر و صلاحشان را جای دیگر می یابند. و یا بخش خوبشان ن را به ما نشان می دهند. در این رابطه در مقاله چگونگی جذب روابط عالی توضیحات زیاذی داده شده است.تا می توانی پاکسازی کنید برای دیگران عشق الهی بطلبید. برای پاکسازی ذهن هر چه قدر برای دیگران طلب خیر کنید خودتان آسوده خواهید شد و ارامش الهی بر شما خواهد تابید. و انعکاس عشق بر خودتان چندین برابر خواهد بود.

دوستدار شما

آزیتا مهدی پور


دیدگاه‌ها (0)

*
*

×