😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

طوفان زندگی و عبور از آن …

طوفان زندگی

در این مقاله در مورد چگونگی عبور از طوفان زندگی و آرامش داشتن در این مسیر با شما خواهم گفت.

با عبور از طوفان زندگی تو جوانه می زنی

یه جایی شنیدم که استادی می گفت گاهی وقتها در زندگی طوفانی شنی اتفاق می افتد آن قدر شدید است که حتی بیرون را نمی توانی ببینی. نفس که بکشی در دهانت پر از شن می شود. در این حالت کاری که باید بکنی این است که جلوی دهانت را بگیری و گوشهایت را ببندی و آهسته آهسته عبور کنی ودر نهایت طوفان تمام می شود بعد از عبور از طوفان تو دیگر آن انسان قبلی نیستی تو رشد کرده ای تو از درون جوانه زده ای.

عبور از طوفان زندگی
عبور از طوفان زندگی

آرام بمان

در عبور از طوفان زندگی آرام باش و بدان که همیشگی نیست می آید و می رود. کاری که تو باید بکنی این است که آرام بمانی. ذهن تو در همه شرایط از تو می خواهد بلند شوی و مداخله کنی استرس و ترس داشته باشی چون ذهن در این صورت است که احساس بودن و موجودیت می کند. ولی در تلاطم هایی که مداخله ی تو که از ترس است کار را خراب تر می کند. وقتی که تو نگران عزیزانت هستی و مداخله می کنی هم خودت را به دردسر می اندازی هم آنها را از گرفتن درسشان باز می داری. مقاله سایت likedin در این مورد مطالبی دارد.

با خودت در صلح باش

با خودت در صلح باش خودت را با کلامت آرام کن دست از وابستگی هایت بردار تا از وابستگی های خود دست برنداری درس تو تمام نخواهد شد. فقط روی خودت حساب کن و قدرت درون خودت را به خود یاد آوری کن و روی آن حساب باز کن . بعد شکوه و جلال خودت را ببین و مشاهده کن چگونه اوج خواهی گرفت در آسمان جهان پیرامونت صعود خواهی کرد. خودت را نظاره گر خواهی بود و لذت خواهی برد. و طوفان زندگی تو آرام خواهد گرفت.آرامشی ژرف تو را فرا می گیرد.در این مورد در مقاله خود آگاهی مطالب بیشتری گفته شده است.

به قدرت درونت اعتماد کن

طوفان زندگی تو درس تو است و گذر از طوفان تو را بزرگ می کند. نگران نباش ایمان داشته باش که یک قدرت همیشه با تو است این قدرت درونی را احساس کن و ببین چگونه به عالی ترین مسیر زندگی هدایت می شوی. به هستی اعتماد کن و آرام بمان تا کار خودش را انجام دهد. وظیفه تو فقط و فقط آرامش خودت و کار کردن روی خودت است و کاری که از دست تو بر می آید این است که مقاوت را رها کنی. بزرگ ترین چیزی که به تو کمک خواهد کرد رها کردن است تو باید در جریان آب باشی تا در جریان آب باشی و عبور کنی مقاومت تو را باز می دارد و حتی گاهی مواقع خطر غرق شدگی دارد. پس رها و آزاد باش. دوره رهایی در این مورد کمک کننده است.

گذر از طوفان باعث رشد تو می شود
گذر از طوفان باعث رشد تو می شود

در طوفان زندگی شجاعت داشته باش

شجاعت داشته باش و به خودت اعتماد کن . خودت را دوست داشته باش .
اجازه نده دیگران تو را سطلی برای تخلیه زباله خشم و احساس حقارت و غم خود کنند.
مردم نا آگاه برای تخلیه خشم خود و تمام کمبود های خود دنبال سطل تخلیه می گردند .
خودت را سطل تخلیه آنها نکن. تو مسئول رفتار و عملکرد و افکار دیگران نیستی .
تو فقط و فقط مسئول رفتار و افکار خودت هستی .
پس به راحتی آرام باش و از دیگران دلگیر نشو و عملکرد آنها را به خودت نگیر.
خشم آنها را از خودت عبور بده و در خودت نگه دار .
بگذار رها و آرام باشی .
نه بخاطر اینکه آنها لیاقت بخشش دارند، بلکه بخاطر اینکه تو شایسته بهترینهای هستی.
اینها مانند زنجیر به پاهایت سنگینی می کنند و تو را از رشد و پیشرفت باز می دارند.
خودت را از زنجیر دیگران رها کن تا به پرواز در بیایی و اوج بگیری.
در مورد این در مقاله شجاعت درون توضیحات بیشتری داده شده است.

در آخر …

ما انسان ها در مسیر زندگی خود لحظات و روزهای خوب و بد را سپری میکنیم. گاهی همه چیز عالی است و گاهی زندگی طوفانی و پر از بحران است. در ابتدا آرامش خود ر ا حفظ کنید زیرا در حالت آرام می توانید بهتر فکر کنید و تصمیم های کاربردی تری بگیرید. و تمرکز کنید که چه چیز های عامل آن بحران ها هستند. احساسات خود را کنترل کنید و با صبر و بردباری راهی برای حل مشکلات خود پیدا کنید. پشتکار داشته باشید و تسلیم مشکلات نشوید و با داشتن هدف و برنامه ریزی آن بحران را پشت سر بگذارید. بپذیرید که در این مرحله از زندگی دچار مشکل شده اید زیرا گاهی با انکار مانع تصمیم گیری درست می شوید. بنابر این با پذیرش و رها کردن از آن مسیر عبور کنید.

موفق و پایدار باشید… .

دیدگاه‌ها (2)

*
*

    Hasan00 Guest 1400-09-22 Reply

    خوب بود

      azita8456 نویسنده 1402-01-07 Reply

      💕

×