😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

چگونه ارتعاش پول را در خود بالا ببریم؟

ارتعاش پول

در این مقاله در مورد بالا بردن ارتعاش پول و تغییر باورهای غلط به باورهای درست به شما توضیح میدهیم.

مثال باورهای اشتباه در مورد پایین بودن ارتعاش پول

روزی در کنار دستگاه عابر بانک منتظر بودم تا نوبتم شود و کارم را انجام دهم. در این بین آقایی با سر و وضع خوب ایستاده بود و خیلی با وقاهت گدایی می کرد. از کسانی که کنار دستگاه ATM مشغول انجام کار بودند در خواست کمک می کرد. دو نفری که جلوی من بودند یکی از آنها در خواست او را رد کرد. به محض گرفتن جواب منفی، آن مرد ظاهرا فقیر با عصبانیت گفت پول چرک کف دست است، پول به هیچ کس وفا نکرده و پول کثیف است ….. . بعد از نفر دوم در خواست کرد که به او پاسخ مثبت داد و مقداری پول به او داد و مرد به ظاهر فقیرخوشحال شد و به او گفت اجازه بده کف پاتونو ببوسم خیلی منت سرم گذاشتید و… .

ارتعاش پول
ارتعاش پول

بیشتر مردم باورهای تضعیف کننده پول دارند

هدفم از این داستان واقعی که خودم نظاره گر آن بودم این بود که آن مرد فقیر در پاسخ منفی شخص اول تمام باورهای منفی و اشتباه خودش را به زبان آورد و تضاد و تناقض گفتگوی او در رفتار و گفتارش بسیار مشهود بود چرا که اگر پول چرک کف دست بود او این طور ملتمسانه درخواست پول می کرد.

در ادامه….

او میخواست بنده آن فردی که کمکش کرده بود و پول داده بود شود. واقعا این باورها و تضادها که در مرد فقیر بود در ذهن بیشتر مردم وجود دارد. اثبات این باورهای غلط در درون بیشتر انسانها همان فقدان و نبود پول و ثروت در زندگی بیشتر مردم است که با این باورها ارتعاش پول را برای خود تضعیف می کنند.

تغییر باورها در مورد پول

بیشتر باورهایی که در جامعه از پول وجود دارد ارتعاش منفی و ضعیف است. و دلیل عمده اش باورهای کل جامعه و سیستم تربیتی و آموزش و پرورش و بدنه جامعه می باشد. مثلا فیلم هایی که می سازند یا باورهایی که اکثریت جامعه در مورد پول دارند اشتباه و تضعیف کننده جذب پول است. پول روح دارد و وقتی ما باوری منفی در مورد آن داریم او از ما دورمی شود. برای جذب پول باید ارتعاش پول را فعال کنیم تا به سمت ما جذب شود. پول دارای ارتعاش است و برای بالا بردن ارتعاش آن، باید باورهای خودمان را در مورد پول تغییر دهیم. در مورد تغییر باورها به مقاله باورهای محدود کننده مراجعه کنید.

پول را محترم بشماریم

پول را محترم بشماریم و دوستش بداریم و این مسئله نباید اشتباه برداشت شود. مثل افرادی که برده پول هستند و آنقدر به پول بها می دهند که گویی آنها برای پول کار می کنند نه پول برای آنها. به این نکته مهم توجه کنید که احترام گذاشتن به پول با برده پول بودن بسیار متفاوت است. احترام گذاشتن به پول یعنی، باورهای اشتباه را در مورد پول تغییر دهیم. و از پول بدست آوردن از راه درست احساس بسیار خوبی داشته باشیم.در این صورت در مسیر ارتعاش پول قرار میگیریم.

پول را محترم بدانیم
پول را محترم بدانیم

آزادی مالی

ما از پول ساختن لذت ببریم و آن را برای رسیدن به اهدافمان استفاده کنیم و به آزادی و استقلال مالی برسیم .پول مقدس است و نشانه هایی از حضور خداوند است. چون انرژی است در چرخش که به افراد زیادی کمک می کند که در رفاه و شرایط بهتری زندگی کنند. پول باعث گسترش جهان می شود و هدف خداوند گسترش جهان به اشکال مختلف است.

نمونه های باور های اشتباه و جایگزین کردن باور درست

1: باور غلط: پول چرک کف دست است.
باوردرست: پول مقدس است و نشانه عشق خداوند است.
2:باور غلط: انسان های پولدار دزد و مفت خور هستند.
باور درست: افراد پولدار و ثروتمند با باورهای درست و تلاش کردن ثروتمند شده اند و در ارتعاش پول قرار گرفته اند. آنها بسیار بخشنده هستند.
3:باور غلط: هر چه قدر پولدار تر شوم مردم من را دوست ندارند و اگر بی پول باشم دیگران به من ترحم می کنند.
باور درست: من هر چقدر پولدار تر شوم بخشنده تر می شوم و کمک بیشتری به مردم می کنم و آنها من را بیشتر دوست خواهند داشت.
4:باور غلط : ما به صورت اجدادی اصل و نسبی فقیر بودیم و اصلا یک فامیل پولدار هم نداریم.
باور درست: خیلی ازافراد ثروتمند اصلا فامیل پولداری نداشتند و خودشان با تلاش و باورهای درست ثروتمند شدند. و به دیگران هم کمک کردند.

باورهای اشتباه خود را تغییر دهید

شما می توانید باورهای اشتباه خود را به همین صورت در پیدا کنید. و روی آنها کار کنید تا ارتعاش پول را در درون خود بالا ببرید. برای این منظور وقت بگذارید و باورهای اشتباه خود را در مورد پول پیدا کنید. و مانند نمونه بالا باورهای درست آنها را بسازید و هر روز روی آنها کار کنید اگر می خواهید زندگی خود را تغییر دهید.

استقلال مالی

و به استقلال مالی و آزادی پولی برسید تا باورهایتان را تغییر ندهید اتفاقی نمی افتد و هر چه قدر تلاش کنید بی فایده خواهد بود. شروع کنید به تغییر باورها تا بینید چطور نشانه های ثروت و پول در زندگی شما تجلی پیدا می کند. مقاله ای در سایت Linked in توضیحاتی در این مورد دارد.

موفق و پایدار باشید.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×