🪻 %40 تا 70% تخفیف عیدانه برای تمامی دوه های هوشیاری 🎉 مشاهده دوره ا >

هوشیاری

شروع تغییر چگونه است؟

شروع تغییر

هر تغییری از خود فرد آغاز می گردد. فقط کافی است که بخواهیم. در این مقاله در خصوص چگونگی شروع تغییر صحبت می کنیم.

اولین قدم برای شروع تغییر چیست؟

سخت ترین بخش هر تغییر اولین قدم برای شروع تغییر است. این قدم ممکن است با فراز و نشیب هایی نیز همراه باشد که هر شخصی را دچار شک و تردید می کند. بنابراین آغاز این مرحله نیاز به برنامه ریزی دقیقی خواهد داشت. اولین اقدامی که باید انجام دهیم این است که شروع تغییر را در ذهن خود بپرورانیم. یعنی این که تغییر را بین ذهن و رفتار خود مطابقت دهیم و هیچ بهانه ای را در خصوص تغییر برنامه نپذیریم.

ابتدا باید ببینیم که بزرگترین مانع ما جهت پذیرش تغییر در ذهن ما چیست. بنابراین یافتن بزرگترین مانع می تواند، اولین گام در جهت شروع رسیدن به اهداف ما در زندگی باشد. در کنار این مقاله می توانید مقاله های تغییر باور و نشانه های تغییر باور را نیز مطالعه نمایید.

اولین قدم برای شروع تغییر چیست؟
اولین قدم برای شروع تغییر چیست؟

مزایای شروع تغییر در زندگی چیست؟

اولین مزیتی که شروع هر تغییری برای ما دارد، رشد و توسعه شخصی می باشد. زیرا هر وقت که تغییری جدید در زندگی ما ایجاد می گردد،‌ مطالب جدیدی را می آموزیم و دیدگاه ما نسبت به زندگی تغییر می کند. حتی اگر در آن تغییر موفق عمل نکرده باشیم، قطعا درس هایی را از آن یاد گرفته ایم که در آینده برایمان مثمر ثمر خواهد بود.

تغییر باعث می شود در زندگی انعطاف پذیری را بیاموزیم و در هنگام مواجه شدن با شرایط مختلف زندگی، راحت تر شرایط موجود را می پذیریم. همچنین تغییر باعث می شود، یک تجدید نظر در خصوص زندگی خود داشته باشیم و آن را از جنبه های مختلف ببینیم. حتی تغییرات می توانند باعث شوند ارزش های زندگی ما نیز تقویت شوند.

تغییر ما قدرتمند تر می سازد. حتی تغییرات اگر گاهی شاد و خوشایند نباشند، اما می توانند باعث شوند در زندگی از ما فردی قوی تر بسازند. ضمن این که باعث می شوند استارت پیشرفت ما نیز بخورد. با وجود تغییر در زندگی است که همه مسائل به سمت جلو حرکت می کنند و در نهایت باعث پیشرفت و موفقیت ما می گردند.

شروع تغییر چگونه صورت می گیرد؟

مهم ترین دیدگاه ما برای شروع تغییر این است که فراموش نکنیم که با وجود تغییر، قرار است همه چیز های خوب را از دست بدهیم. بلکه قرار است ما با وجود تغییر دستاورد های جدید و بهتری را به دست آوریم. تغییر عادت های قبلی و ترک برخی رفتار ها ممکن است در ابتدا کمی سخت باشد، اما قطعا موفقیت های بیشتری را برای شما رقم خواهد زد.

اگر در میانه مسیر تغییر دچار دلهره و دو دلی شدید، به پایان راه فکر کنید. به این که اگر بترسید و در جا بزنید، در آخر راه چیزی به جزء حسرت برایتان باقی نخواهد ماند. همان گونه که ژان پل ساتر می گوید: برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت، این دنیا دنیای تغییر است نه تقدیر.

چکیده:

قطعا تغییر، چیز های جدید را به ما یاد می دهد، بنابراین از تغییر نترسید و آن را به تعویق نیندازید. این گونه شوقی در وجود شما شکل می گیرد تا تنبلی کردن را فراموش کنید و به سمت جلو حرکت نمایید. فقط مهم است که در میانه راه نترسید و عقب نکشید. اگر ما خودمان را در برابر خواسته هایمان و تغییر دنیای خود، مسئول بدانیم، حتما این احساس مسئولیت، به ما انگیز می دهد که به سمت تغییر پیش برویم. برای شروع تغییر هیچ وقت دیر نیست، در هر جا و هر سنی که باشیم، هیچ اشکالی ندارد، فقط کافی است که بخواهیم تغییر کنیم.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×