😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

نشانه های تغییر باور چیست؟

نشانه های تغییر باور

شما وقتی روی باورهای خودکار می کنید چطور متوجه تغییر باور می شوید؟با توجه به نشانه های تغییر باور

نشانه های تغییر باور

وقتی ما روی باورهای خودمون کار می کنیم برای اینکه متوجه شویم آیا درست پیش می رویم یا خیر باید به نشانه های تغییر باور توجه کنیم ببینیم آیا این تغییرات اتفاق افتاده یا خیر که در این مقاله می خواهیم به این موضوع بپردازیم در مورد باور به مقاله آسانترین راه تغییر باور مراجعه کنید. ما زمانی متوجه تغییرباور می شویم که تغییراتی را ببینیم که در ادامه برایتان توضیح خواهم داد.

چگونه متوجه تغییر باورها شویم؟

زمانی که ما روی باورهای خودمان کار می کنیم که چگونگی آن در مقاله آسان ترین راه باورها آموزش داده شده است باید در عمل هم ببینیم که رفتار و عملکردمان تغییر کرده و ما عملگرا شده ایم و در واقع این عملگرایی هدفمند و با شادی درونی همراه است نه زجر و زحمت . یعنی ما کار انجام می دهیم در رسالت زندگی خود هستیم و همزمان لذت هم می بریم و نتایج برایمان شگفت انگیز خواهد بود. سایت Bartley در این باره است .

در رسالت خود بودن و لذت بردن

یکی از نشانه های دیگر این است که در رسالت زندگی خود هستی یعنی کاری را که عاشقش هستی انجام می دهی و لذت می بری و برکت و فراوانی هم به زندگیت سرازیر خواهد شد.احساس خوبی داری انگار جای درستی هستی هر چه قدر هم که به نظر دیگران کار سختی را انجام می دهی اما تو در حال لذت بردن و انجام رسالت زندگی خود هستی به نتیجه وابسته نیستی و کارت را درست و با تمام وجود انجام میدهی اما نتایج خود به خود خلق می شوند. و نتایج بسیار معجزه وار اتفاق می افتد و تو شکرگزار و خوشحال هستی و فقط ادامه می دهی.

هدفمند هستی

شما وقتی درست روی باور خود کار کردید هدفمند می شوید برای عمر خود ارزش قائل هستید و برای رسیدن خواسته ها و آرزوهای خود برنامه ریزی می کنید و با افراد درست و هم فرکانس خود ارتباط دارید و در برنامه ها و با افرادی که منفی هستند همکلام نمی شوید و عمر خود را به بطالت نمی گذرانید. تک تک لحظات شما ارزشمند است و به خود اهمیت می دهید.

خودتان را بیشتر دوست دارید

خودتان را دوست دارید و عزت نفس بیشتری دارید با جمع بودن را دوست دارید اما تایم هایی که تنها هستید را هم خیلی دوست دارید و کلی برنامه عشق ورزی به خود دارید که از خودتان وجود خود لذت میبرید مثل مراقبه سکوت رفتن به رستوران خوب نوشیدن نوشیدنی مورد علاقه با خود ونه قدرت و مهارت گفتن در جا و زمانی که لازم است و همه کارهایی که برای شادی خود انجام میدهید از نشانه های تغییر باور است.

نشانه های تغییر باور به اختصار

  • با تغییر باور ها عملکرد شما هم متفاوت می شود و تغییر می کند.
  • شما با شادی عملگرا می شوید نه با احساس زحمت
  • شما در رسالت خود هستید و از انجام کارهایتان لذت می برید.
  • نتایج کار شما شگفت انگیز خواهد بود و انگار معجزه رخ داده است اما شما وابسته به نتایج نیستید.
  • شما هدفمند هستید و برای اهدافتان برنامه ریزی می کنید.
  • خود را بیشتر دوست دارید و احساس می کنید عزت نفستان بالاتر رفته است.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×