هوشیاری

قانون رهایی چیست؟

قانون رهایی

در اینجا توضیح میدهیم که قانون رهایی چگونه به ما کمک می کند که برای موهبت های زندگیمان جا خالی کنیم.

برای تغییر باید افکار نو را جایگزین افکار و باورهای قدیمی و کهنه و به درد نخور کرد. همان طور ما که برای جایگزین کردن لوازم و اثاثیه نو خانه را ازلوازم قدیمی پاکسازی میکنیم تا لوازم جدید برای چیدمان جا داشته باشند و زیبایی خود را بیشتر نشان دهند.همین طور ذهنمان را باید پاکسازی کنیم تا بتوانیم افکار نو را جایگزین کنیم. برای تغییرخود و زندگی مان باید بهایش را بدهیم . باید پوست اندازی کنیم. و یا اینکه راضی باشیم به همین حد از زندگی که همیشه از آن نالان و ناراضی هستیم. و همیشه غمگین و حسرت به دل باشیم و آرزوهایمان را با خود به دیار باقی ببریم.

قانون رهایی

قانون رهایی را باید تمرین کنیم و جا را برای آمدن موهبت ها باز کنیم.

در قانون رهایی انتخاب کنید

می توانیم انتخاب کنیم تا رها شویم از خشم رها شویم از حسادت رها شویم از ترس رها شویم از دلسوزی و مهربانی بیمار گونه رها شویم از نفرت رها شویم ازقضاوت و مههم تر از همه از پذیرفتن مسئولیت افکار دیگران رها شویم.به جای آنها فکر نکنیم به جای آنها تصمیم نگیریم. به جای آنها غمگین نشویم.نکنیم. به جای آنها مسئولیت رفتار بدشان تنهاییشان خشمشان را به عهده نگیریم. این یادتان باشد ما مسئول هیچ کسی غیر از خودمان نیستیم.ما مسئول افکار خودمان هستیم. ما مسئول رفتار خودمان هستیم. باید تمرکز خودمان را روی خودمان و درونمان و افکار و رفتار خودمان بگذاریم.در رابطه با این موضوع در مقاله باورهای محدود کننده توضیح داده شده است.

ما قدرتی در تغییر دیگران نداریم

ما هیچ قدرتی در تغییر دیگران نداریم .مگر اینکه خودشان بخواهند.پس بهتر است که تمام فوکوس را روی خود بگذاریم. برای تغییر شرایط خودتان را تغییر دهید. مسئولیت خود را کامل بپذیرید. به دیگران کاری نداشته باشید. زندگی شما دست خودتان است بهتر است که مسئولیت هیچ کس را نپذیرید. شما مسئول هیچ کس نیستید فرزندان همسر پدر مادر هیچ کسی شما مسئول هیچ کس نیستید شما فقط مسئول خودتان هستید.

پذیرفتن

شما با ید این را بپذیرید قادر به کنترل هیچ شخصی نیستید غیر از خودتان شما فقط می توانید خودتان را تغییر دهید. پس وقت خودتان را تلف نکنید با کنترل دیگران فقط خودتان را به درد سر می اندازید و عزت نفس خود را نابود می کنید. شما در کنترل افکار دیگران ناتوان هسستید مگر آن که خودشان بخواهند.پس خود را رها کنید دست از کنترل دیگران قضاوت و حتی احساس گناه بردارید تا آزاد و رها شوید.و به خود عشق بورید. در مورد عشق ورزی به خود در مقاله چگونگی عشق به خود توضیحات بسیاری داه شده است.

 قانون رهایی
در قانون رهایی ما باید به خودمان کمک کنیم

در قانون رهایی تغییر از درون شروع می شود

در قانون رهایی باید دست از سر دیگران بردارید هر چیز بیرونی را رها کنید و به خود بپردازید. همه چیز در درون شما است . تغییر از درون شروع میشود و شما باید به درون خود توجه کنید و دست از افراد دیگر و تغییر آنها بردارید . دست از قضاوت بردارید. دست از حسادت بردارید دست از مظلوم بودن بردارید دست از کنترل دیگران بردارید و دست از کم رویی و خجالت بردارید و به خود بها دهید. عاشق خودتان شوید و به خود بپردازید. خودتان را دوست داشته باشید و مسئولیت افکار ورفتار خود را بهه عهده بگیرید.

خودتان را همین طوری که هستید بپذیرید

خودتان را همین طوری که هستید دوست بدارید و عاشق خودتان باشید . من یک راه میان بر و عالی برایتان سراغ دارم که آن قدر ساده است که شاید برای بعضی ها پذیرفتن آن سخت باشد ولی دلیل ساده بودن این کار بی ارزش بودن آن را نمی رساند فقط نکته اش در تداوم و ادامه دادنش در هر شرایطی حتی شرایط سخت است. اگر ادامه بدهید از نتایجش حیرت زده خواهید شد.

روش عالی قانون رهایی

اما این روش چیست. این روش وانمود کردن یعنی شما وانمود کنید که مسئله شما حل شده است.
مثلا شما نیاز به مبلغی پول برای پرداخت بدهیتان دارید.
شما باید وانمود کنید که این پول در زمان مناسب به دست شما رسیده است و شما بسیار خوشحال هستید.
رعایت چند نکته در این تمرین ضروری است .
اول اینکه باور کنید که این اتفاق افتاده است دوم اینکه احساس خوبی داشته باشید .
حسی که بعد از به وقوع پیوستن این اتفاق به شما دست می دهد.
مثلا وقتی مبلغ مورد نظر به دست شما رسید چه حسی دارید.
به چه شخصی خوشحالی خود را بیان میکنید. چه اشخاصی را می بینید.
کاملا آن شرایط را باید تداعی کنید.
وانمود کردن یعنی تظاهر کردن یعنی نقش بازی کردن تا جایی که خودتان هم باورتان شود .

گاهی باید از دست داد

گاهی به جای به دست آوردن باید از دست داد رها کرد باید سپرد و توجه را به درون معطوف کرد . آن گاه الهامات و آگاهی جایی برای ورود پیدا خواهند کرد و روشنایی خواهد آمد و مساعلت مثل آب روان حل می شود. رها بودن راحت نیست ولی ارزشش را دارد. و بسیار راحت تر از بودن در مقاومت و عواقب جهنم وار وزندگی زندان وار است. تمرین کن که رها کنی بخاطر به دست آوردن. گاهی باید منطقه ی امن خود را رها کنی تا طلا را به دست آوری. باید رها کنی تا سبک شوی تا بتوانی بدست آوری.

دوستدار شما

آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (0)

*
*