هوشیاری

قانون تلاش معکوس چیست؟

قانون تلاش معکوس

قانون تلاش معکوس تقلای بیهوده نکردن و در حین رسیدن به هدف رها بودن است.

قانون تلاش معکوس

گاهی افراد هر چه قدر تلاش می کنند نتیجه معکوس می گیرند و علت آن را نمی دانند آنها طبق قانون جذب چیزی را می خواهند و خواسته خود را بهه کائنات اعلام می کنند تلاش می کنند و بسیار عملگرا هستند ولی نتیجه ای عایدشان نمی شوند و بعد به قوانین جهان هستی و قانون جذب شک می کنند و می گویند جواب نمی دهد و کل باور هایشان سست و ضعیف می شود و حتی ترجیح می دهند دیگر تلاشی نکنند. چون تلاشهای آنها بی نتیجه مانده و هر چه بیشتر دست و پا می زنند بیشتر غرق می شوند.

قانون تلاش معکوس

نکته مهم

نکته مهمی که وجود دارد و این افراد از آن غافل هستند این است که آنها خواسته خود را اعلام می کنند و می نویسند و شفاف است تلاششان را هم انجام می دهند ولی مرحله مهمی را که باید انجام دهند نا آگاهانه بی توجه به آن هستند و آن نکته اساسی و مهم این است که وقتی شما خواسته ای دارید و آن را شفاف در خواست کرده اید مرحله بعد با کائنات است که آن در خواست را اجابت کند و مهم ترین قسمت آن بخش سوم که اکثر افراد به آن بی توجه هستند و یا نا آگاه هستند این است که باید در مرحله سوم رها باشند و بدون مقاومت یعنی خواسته خود را رها سازند و در یک حالت راحتی و بدون فشار قرار بگیرند.تا قانون تلاش معکوس اجرا شود.

قانون تلاش معکوس

مرحله رهایی

مرحله رهایی و عدم مقاومت بسیار مهم است شما باید تمرین کنید که بعد از مرحله در خواست آماده دریافت باشید تلاش و فشارهای زیاد شما بی نتیجه خواهد بود و قانون تلاش معکوس کار خودش را می کند.چیزی که به شما کمک می کند این است که در این مرحله رها باشید حالا چگونه رها باشید یک تمرین عالی بودن در لحظه حال و لذت بردن از لحظه است که در این مورد در مقاله لحظه حال و مقاله مقاومت کاملا توضیح و تمرینات مفیدی داده ام که مراجعه کنید به این مقالات و تمرینات را انجام دهید . تا به مرحله رهایی برسید.

قانون تلاش معکوس

حضور در لحظه حال

زمانی که شما در لحظه حال باشید قانون تلاش معکوس را اجرا کرده اید و به این صورت که شما تلاش بیهوده نمی کنید بلکه الهامات و شهودی که شما را هدایت می کند و چون شما در ارتعاش بالا هستید دریافت کنند خوبی خواهید بود و تمام پیامها را می گیرید خانم esther hicks این را هنر اجازه دادن می گویند یعنی عدم مقاومت که مهم ترین بخش دریافت خواسته ها است و باید تمرین کنیم و راهی پیدا کنیم که رها تر باشیم و مقاومتی نداشته باشیم .تا ارتعاش مان را بالا ببریم و آماده دریافت باشیم. در این مورد به مقاله قانون رهایی مراجعه کنید.

قانون تلاش معکوس

مثال

برای مثال در قانون تلاش معکوس به جای اینکه تمام تمرکز خود را روی اینکه من دیگر هرگز عصبانی نمی شوم بگذارید روی این تمر کز کنید که من آٰرامش دارم و انسان شادی هستم و تمریناتی که به من کمک می کند در این زمینه به من کمک می کند را انجام می دهم و دریگر رها هستم چون من خودم را در خواسته ام می بینم و می بینم که آنها را دریافت کرده ام و خوشحال و آرام و رها هستم و دیگر هیچ . اجازه می دهم تا خواسته ها سیر طبیعی خود را داشته باشند به راستی که خودم هم اعتقاد راسخی به این عدم مقاومت دارم که معجزه می کند.

قانون تلاش معکوس

مراحل قانون تلاش معکوس

خواسته تان را طلب کنید وتا می توانید شفاف و واضح باشد.
خواسته را به کائنات بسپارید و به چگونگی رسیدن به آن کار نداشته باشید.
آرام و رها باشید و الهامات را دریلفت کنید.
حالا کارهایی را که به به شما الهام شد و نشانه را دریافت کردید بلافاصله عملی کرده و انجام دهید.
در سایت superyesmore توضیحاتی در این زمینه داده شده است.

شاد و سعادتمند باشید
با عشق فراوان
آزیتا مهدی پور


دیدگاه‌ها (0)

*
*