😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

ارزش های شخصی چیست و چگونه شکل می گیرد؟

ارزش های شخصی

باور های ما در زندگی که افکار و رفتار ما تحت تاثیر آن ها هستند، ارزش های شخصی ما می باشند.

ارزش های شخصی چیست؟

باورهای ما اعمال و رفتار ما را هدایت می کنند و ویژگی های شخصی ما را می سازند. در حقیقت ویژگی های شخصیتی ما تحت تاثیر این باور ها قرار دارند. زمانی که در مسیر زندگی با چالش رو به رو می شویم، ارزش های شخصی ما هستند که ما را به درست ترین مسیر هدایت می نمایند. طبق آن ها تصمیم گیری می کنیم و حتی روابط ما نیز با دیگران تحت تاثیر آن ها می باشند. بخشی از مهم ترین این ارزش ها در کودکی و در میان خانواده شکل می گیرد. بنابراین می توان گفت خانواده نقش مهمی در این مسئله خواهد داشت.

اما برخی دیگر هستند که در سینین بالاتر توسط خود ما شکل می گیرند. این که ما بتوانیم مجموعه مشخصی از یک سری ارزش ها را برای خود داشته باشیم، دارای اهمیت می باشد. زیرا اعمال و رفتاری را انجام می دهیم که باعث رضایت ما می گردند. بنابراین احساس لذت و شادی ما نسبت به زندگی افزایش می یابد. در کنار این مقاله می توانید مقاله شناخت واقعیت را نیز مطالعه نمایید.

ارزش های شخصی چیست؟
ارزش های شخصی چیست؟

برخی از ارزش های شخصی:

برای هر فردی ممکن است در طول زندگی اش ارزش های شخصی او نیز تغییر کند. مثلا برخی موارد در دوران مدرسه و یا دانشگاه برای ما مهم بوده اند، اما در زمان میانسالی متفاوت می گردند. زیرا مسیر زندگی و تجربیات به دست آمده ما تاثیر زیادی روی ارزش های شخصی ما خواهند داشت. ارتباط، شجاعت، تعادل، جسارت، خلاقیت، خانواده، صداقت، آرامش، عشق، مهربانی، قدرت، مسئولیت پذیری، اعتماد، موفقیت، همدلی، بخشش و … برخی از ارزش های ما در زندگی هستند.

شناسایی این موارد به ما کمک می کند تا زندگی بهتری داشته باشیم. زیرا دیگر نسبت به خودمان صداقت داریم و در راستای آن گام می نهیم. ضمن این که باعث می شود عزت نفس بیشتری پیدا کنیم. زیرا وقتی که اعمال ما در راستای ارزش هایمان باشند، ما نیز در مسیر درست تری حرکت می نماییم. برای درک بهتر این مطلب می توانید دوره افزایش عزت نفس را از سایت تهیه نموده و از آن بهره ببرید.

چگونه می توانیم ارزش های شخصی خود را بیابیم؟

برای این کار می توان فهرستی از آن ها را یادداشت نماییم. فهرستی از آن ها را تهیه نموده و مرور نماییم. در حین مرور کردن آن ها می توانیم به مواردی که دوست داریم به آن ها دست یابیم، نیز فکر کنیم. حتی برای آن ها می توان اولویت بندی نیز تعیین نماییم. این گونه متوجه می شویم که حتی برخی از آن ها مانند ویژگی وفاداری بسیار ضروری نیز می باشند. این لیست به ما یک نقطه جهش می دهد تا به مواردی که برایمان مهم تر هستند برسیم.

در نهایت این کار باعث می شود انگیزه بیشتری برای رسیدن به آن ها پیدا کرده و احساس پایبندی بیشتری نسبت به آن ها داشته باشیم. انجام این کارها در یک بازه زمانی کوتاه دشوار است. بنابراین تمرکز نمودن روی برخی از آن ها می تواند ما را در همسو قرار گرفتن با آن ها یاری رساند.

چکیده:

گاهی اوقات در زندگی مواردی ایجاد می گردد که تحت کنترل ما نیستند. اما هنگام مواجه با این موارد می توان با تکیه بر ارزش های خود به صورت مثبت روی اطرافیان نیز تاثیر گذار بود. نکته مهم این است که در انجام و تعهد نسبت به آن ها درست عمل نماییم. زیرا از اگر رفتار ما با ارزشهایمان، همسو نباشد، احساس رضایت مندی ما از زندگی نیز کاهش می یابد. بنابراین برای رسیدن به نقطه آرامش بیشتر، بهتر است که این همسویی ایجاد گردد.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×