😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

ذهن و دل را هماهنگ کنید!!!

ذهن و دل

در این جا یاد می گیرید که چگونه ذهن و دل را به هماهنگی برسانید تا تصمیمات درست تری بگیرید.

تصمیم گیری بر اساس هماهنگی ذهن و دل

در زندگی روزمره بسیار تجربه کردید که می خواهید تصمیمی بگیرید ولی تردید دارید. عقل و منطق می گوید آن کار را انجام دهید، ولی درون قلب شما گواهی می دهد که این تصمیم خوبی نیست و نباید آن را انجام بدهید. اگر فردی باشید که روی خود خیلی کار کرده باشید و آگاه باشید احتمال اینکه آن کار را انجام ندهید بسیار زیاد است. ولی اگر شخصی باشید که فقط با عقل و منطق خود تصمیم می گیرید و توجهی به گواهی قلب خود ندارید و مدتی بعد از آن که تصمیم گرفتید و آن کار را انجام دادید، دیدید که اصلا به نفعتان نبوده و با خود گفتید به دلم افتاده بود که انجام ندهم.

هماهنگی ذهن و دل
هماهنگی ذهن و دل

دریافت هدایت با هماهنگی ذهن و دل

اتفاقی که می افتد این است که وقتی شما با درون خود ارتباط بر قرار می کنید و توجه کامل خود را به درون خود دارید و آرام و رها هستید، به منبع آفرینش خود وصل هستید. و با این اتصال به منابع نا محدود دسترسی دارید. اطلاعات مافوق بشری به آگاهی و هر آنچه که نیاز دارید تا تصمیم گیری درستی داشته باشید در این آگاهی وجود دارد. فقط کافی است باور داشته باشید و با ایمان هدایت بخواهید و دیگر هیچ … . یعنی رها و بدون مقاومت خود را بسپارید. و اجازه دهید شهود و الهامات به شما ارسال شود و شما فقط آماده در یافت باشید تا اتصال برقرار شود.

آرام باشید

کاری که باید انجام دهید این است که آرام باشید و مقاومتی نداشته باشید، تا ذهن و دل با هم هماهنگ باشد. و این هماهنگی شما را پر از نور و آرامش می کند طوری که به قدرتهای ماورائی دست پیدا می کنید. دیگر برای تصمیم گیری تردیدی ندارید. اگر کاری را بخواهید انجام دهید و در آن ترس و دو دلی دارید و نمی دانید واقعا چه تصمیمی بگیرید و چه خواهد شد خود را رها کنید. هیچ مقاومتی نداشته باشید در حالت رها بودن شما دسترسی خالص به انرژی پاک منبع دارید که به آسانی و شفاف شما را هدایت می کند تنها چیزی که مهم است این است که رها و آزاد و بدون مقاومت باشیدو اجازه دهید شهودات را دریافت کنید. در مورد عدم مقاومت به مقاله فوق مراجعه کنید.

رها باشید

در هماهنگی ذهن و دل شما به آرامش می رسید. در این حالت شما باید از هر گونه قضاوت، کینه، بددلی، حسادت و هر گونه ارتعاشات ناهماهنگ دوری کنید. تا می توانید ارتعاشات خوب ساطع کنید. برای آرامش بیشتر به مقاله حس خوب مراجعه کنید. شاید حالا شما در شرایط خوبی نباشید و دور و برتان انسان های منفی و نا هماهنگ باشند، ولی شما کاری به اتفاقات اکنون که نا خوشایند هستند و انسانهای نا هماهنگ اطرافتان نداشته باشید. تا می توانید آنها را در ذهن خود رها کنید و نگرش خود را تغییر دهید و به خودتان بگویید این انسانها با آگاهی و ذهنیت خود این کارها را انجام می دهند من آن ها را رها می کنم و قضاوتی نمی کنم تا خود آرام و رها باشم. و الهامات الهی را دریافت کنم. دوره رهایی در این زمینه به شما کمک میکند.

در هماهنگی ذهن و دل به آرامش میرسید
در هماهنگی ذهن و دل به آرامش میرسید

هماهنگ باشید

توضیحی که باید به شما بدهم این است که وقتی ذهن و دل شما هماهنگ است دسترسی شما به منابع اطلاعات خالص است که از منبع الهی شما می آید. ولی اگر ناآگاه باشید و ارتعاشات خوبی نداشته باشید این اطلاعات باز هم به شما می رسد ولی از بخش انرژی خالص نیست بلکه از منابع پست و ناهماهنگ به شما گفته می شود. که گمراهتان می کند واین تصمیم گیریها اصلا به نفع شما نیست .

تمرین

برای هماهنگی ذهن و دل تمرین کنید.
دائما مراقبه کنید و توجه خود را به تنفس آرام و درون خود بدهید.
دیگران را ببخشید، آنها بر اساس آگاهی خود بهترین کاری را که می دانند انجام می دهند.
توجه و تمرکز را به درون خود معطوف کنید. و کاری به دیگران نداشته باشید.
دائما احساس خود را چک کنید و هماهنگی ذهن و دل خود را بررسی کنید.
رها و آرام و در لحظه حال باشید تا به هماهنگی بیشتری برسید.

این تمرینات را انجام دهید و خودتان را به هماهنگی برسانید تا به منابع ناب اطلاعات دسترسی داشته باشید.

توضیحاتی در سایت businessworld در این مورد داده شده است.

موفق باشید.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×