😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

عاشق خودت باش تا به آرامش درون برسی

عاشق خودت باش

چگونه عاشق خودت باش و خودت را از ناخالصی ها رها کن

کلید مشکلات

کلید مشکلات تو در فقدان دوست داشتن خودت است تو تا زمانی که خودت را دوست نداشته باشی نمی توانی آزاد و ٰرها باشی. خشم درون تو را فرا می گیرد و تو نمی دانی چرا خشمگین هستی و چرا انسانهای خشمگین اطراف تو فراوان هستند و تو در معرض خشم و ناراحتی دیگران و خودت هستی. شاید مورد بی مهری و ناسپاسی قرار می گیری و شاید بی احترامی می بینی اینها همه شان در درون توست. بین چه قدر خودت را مورد بی مهری و ناسپاسی قرار می دهی؟ ببین چه قدر خودت را سرزنش می کنی و آزار می دهی؟ ببین چه قدر برای خودت ارزش و احترام قائلی؟ عاشق خودت باش.در این مورد به مقاله هنر دوست داشتن خود مراجعه کنید.

تو همان چیزی را می بینی که درون توست

وقتی درون تو پر از خشم به خودت است وقتی از خودت ناراحتی وقتی توقعات نا به جا از خودت داری وقتی خودت را مقایسه می کنی همه اینها را دریافت می کنی و از بیرون هم می بینی که مورد خشم و ناسپاسی و بی احترامی قرار گرفتی. بعد تعجب می کنی که چرا ؟ عزیز دلم همه اینها درون توست تو خودت را دوست نداری برای خودت ارزش قائل نیستی وقتی که تو به خودت رحم نمی کنی و از طرف خودت مورد بی مهری قرار می گیری چه توقعی از دیگران داری که به تو توجه کنند و به تو اهمیت بدهند.

عاشق خودت باش
عاشق خودت باش

صدای درونت را بشنو

به خودت گوش کن صدای درونت را بشنو و ببین کودک درون تو چه می خواهد. بعد بلافاصله اقدام کن و انجام بده. تاخیر نکن بلند شو اگر قرار است کاری برای خودت بکنی آن را به تعویق نینداز، اگر قرار است مهارتی را بیاموزی تا اعتماد به نفست بالا برود اقدام کن. چون تو و وقت تو ارزشمند است پیشرفت و موفقیت تو ارزشمند است. تو عزیز دل خدایی تو خاصی و در درونت چیزی داری که گوهر وجودت منتظر است وآن رسالت تو است، رسالت وجودی تو که به تو عزت می بخشد و مسیر روشنی رابه تو نشان می دهد.پس عاشق خودت باش.

به تقدیری که خودت می سازی ایمان داشته باش

به تقدیر خودت ایمان داشته باش ولی نه تقدیری که در ذهن توست، بلکه تقدری خلق می کنی و خدا برای تو می خواهد. تقدیر تو این است که خوشبخت باشی، ثروتمند باشی و تقدیر تو این است که پول و وفور و فراوانی در زندگی تو باشد. تقدیر تو خوشبختی و شادمانی است. پس وظیفه خود بدان که خودت را دوست بداری و عاشق خودت باش تو باید ثروتمند و شاد شوی و حال خودت را خوب کنی، تو وظیفه داری خوشبخت زندگی کنی و درخدمت به خودت کم نگذاری و تمام تلاشت را بکنی. در این مورد در سایت thelawofattraction مطالبی گفته شده است.

تو شایسته و دوست داشتنی هستی
تو شایسته و دوست داشتنی هستی

چگونه عاشق خودت باش؟

تمام توجهت را به درونت بده خودت را سانسور نکن
تو هم انسانی و باید برای خودت وقت بگذاری باید به به خودت توجه کنی
تمرینی که به تو میدهم این است که دفتری برداری و شروع کنی به نوشتن تمام خصوصیات خودت که به آنها افتخار میکنی و دیگران تو را در آن مورد تحسین می کنند و از تو تعریف و تمجید می کنند آنها را بنویس و هر روز مرور کن.
چه چیزهایی مورد توجه تو هستند چه غذاهایی را دوست داری، کدام نوع لباس و پوششی را می پسندی ولی بخاطر دیگران از آن ظاهر مورد علاقه ات چشم پوشی می کنی؟
چه سبک اخلاقی را می پسندی ولی بخاطر مردم همرنگ جماعت می شوی؟
شروع کن به خودت بودن و خودت باش، آن چه که تو می خواهی مهم است نه مردم …..

زمانی که اعتماد به نفس شما پایین است نی‌توانید احساس خوبی نسبت به خود داشته باشید، پس بایدروی بالا بردن اعتماد به نفس خود تمرکز کنید. خود را با اطرافیانتان مقایسه نکنید، بابت اشتباهاتی که در گذشته انجام داده‌اید خود را ببخشید ویا اینکه در بعضی موارد نقص دارید و کامل نیستید را بپذیرید این یک چیز طبیعی است. پس برای بهتر شدن با آرامش تلاش کنید و خودتان را دوست داشته باشید. منتظر محبت دیگران نباشید و به خود تکیه کنید و نقاط قوت خود را ببینید و از خود تشکر کنید و عاشق خودت باش .

برای آموزش بیشتر دوره عزت نفس را تهیه کنید.

تمرین کن

تمرین کن اگر خشم داری هر روز در برگه ای خشم خودت را بنویس این خشم تو باید بیرون بریزد. اگر درون تو باشد تو نمی توانی چیزهای جدیدی وارد ذهنت کنی پس لازمه ی آن پاکسازی درونت است تو باید دائما پاکسازی کنی و نا پاکیها و نا خالصیهای درونت را بیرون بریزی، تا جا را برای یادگیریهای جدید باز کنی. جایی که پر از زباله است هر چه قدر هم لوازم و اشیا شکیل درون آن باشد، خودش را نشان نمی دهد. باید خودمان را از نا خالصیها پاک کنیم. ارزشش را دارد پس وقت بگذار و ناخالصی ها را بیرون بریز و عاشق خودت باش.

موفق و پایدار باشید.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×