😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

قانون آفرینش چیست؟

قانون آفرینش

در اینجا می آموزی قانون آفرینش چیست و چگونه با استفاده از این قوانین می توانیم زندگیمان را خلق کنیم.

طبق قانون آفرینش شما هم خلق می کنید

شما موجوداتی هستید که مانند خالق خود خلق می کنید. خدا اول فکر کرد و توجه کرد بعد شما و جهان اطراف شما خلق شد. در این جا شما فکر می کنید و توجه می کنید و جهان پیرامون خود را خلق می کنید. شما هم مانند خالق خود هستید. طبق قانون آفرینش شما هم می آفرینید، شما با توجه کردن به اطراف خود و هر آنچه که توجه کنید آن را به زندگی خود دعوت می کنید و در تجربه زندگیتان وارد می شود.

قانون آفرینش برای شما هم وجود دارد
قانون آفرینش برای شما هم وجود دارد

سوالی که پیش می آید

برای خیلی از شما این سوال پیش می آید که چرا چیزهایی را هم که نمی خواهیم به زندگی ما می آید و در زندگی تجربه های نا خوشایند زیادی داریم و دائم در رنج و ناراحتی هستیم؟ ما که نمی خواهیم این قدر سخت زندگی کنیم. دلیل آن این است که شما به نا خواسته های خود توجه می کنید و به این صورت که وقتی چیزی یا اتفاقی را که دوست ندارید پیش می آید به آن توجه می کنید و آن را به زندگی خود دعوت می کنید.

در واقع آن دسته از باورها ی شما که تکرار بیشتری در ذهن شما دارند قدرت بیشتری میگیرند. بنابر این سعی کنید بر افکار خود کنترل داشته باشید و با پذیرش تمام اتفاقات و ناظر بودن اما در عین حال بزرگ کردن و متمرکز شدن بر اتفاقات خوب و تمرین کردن این مساله آنها را در زندگی خود پر رنگتر کنید.

فرایند قانون آفرینش

  • فرایند قانون آفرینیش در سه مرحله است.
  • خواستن و درخواست کردن است.
  • بعد از آن پاسخ جهان به درخواست شما است.
  • مرحله بعد دریافت است که بسیاری از شما در این مرحله مانع دارید.
  • مرحله اول آفرینش خود به خود بوجود می آید.شما به صورت خواسته یا هدف آن را به جهان اعلام می کنید
  • مر حله دوم که اصلا دست شما نیست و جهان به در خواست های شما پاسخ می دهد.
  • مهم ترین مرحله برای شما، مرحله دریافت است، باید آماده دریافت خواسته های خود باشید.
  • به این صورت که اجازه بدهید موهبت ها برای شما سرازیر شود.

اجازه دریافت

بسیاری از شما در همین مرحله گیر می کنید و یعنی اجازه دریافت و پاسخ خواسته های خود را نمی دهید. یعنی این که مقاومت می کنید. ممکن است به صورت آگاهانه و یا نا آگانه باشد. یعنی اینکه آن قدر درون خود افکار و توجهات منفی دارید و به منبع وصل نیستید و احساس بدی دارید. احساس بد مقاومت شما است که بزرگترین مانع و خلاف قانون آفرینش برای دریافت خواسته هایتان است. بسیاری از مشکلات یا بیماری ها و یا ارتباطات نادرست با این عدم مقاومت قابل حل است. در پاراگراف بعدی کاملا توضیح می دهم که چگونه احساس شما هدایتگر شماست.

شما خوشبخت هستید

قبل از توضیحات از شما می خواهم این جمله را بارها بخوانید و در موردش تفکر کنید حتی آن را در کاغذی بنویسید و جلوی چشم خود بگذارید تا در ذهن شما حک شود.شما به دنیا نیامده اید که موفقیت و خوشبختی را به دست آورید، بلکه شما به دنیا آمده اید شاد باشید و خوشی را تجربه کنید. خوشبخت و موفق هستید. فقط باید شاد باشید تا به منبع خود وصل باشید. خدا در شما جاری است و همیشه وجود دارد این شما هستید که گاهی با مقاومت ارتباط خود را با منبع قطع می کنید. مقاله خدا درون شما جاری است دراین رابطه است.

شما خوشبخت هستید
شما خوشبخت هستید

موفقیت مثل نفس کشیدن یک اتفاق طبیعی است

شاید این برای شما برعکس مطالبی که تاکنون در این مورد شنیده اید باشد موفقیت و خوشبختی حق طبیعی شما است. به قدر طبیعی است که مثل نفس کشیدن در درونتان وجود دارد و وظیفه شما فقط این است که مقاومت نکنید و رها و آرام اجازه دهید تا خوشبختی را تجربه کنید. وموفقیت در شما جریان داشته باشد. شما فقط باید مقاومت خود را رها کنید و آرام باشید.در قانون آفرینش راهنمای شما احساس شما است. احساس شما به شما می گوید که چه قدر مقاومت دارید هر چه قدر احساس شما بد باشد شما از منبع خود دور تر هستید و هر چه قدر از منبع خود دورتر باشید از خوشبختی خود دور هستید. برای مطالب بیشتر به مقاله احساس خوب=اتفاق خوب مراجعه کنید.

قانون آفرینش زیباست

واقعا چه قدر قانون آفرینش زیبا است. شما می توانید هم در لحظه و زمان حال سرشار از عشق و لذت و زیبایی باشید و هم زمان آینده زیبای خود را می سازید. چه قانونی از این زیباتر که خالق ما به زیبایی و خلاقانه هم شرایط تجربه خوشبختی و شادمانی در لحظه حال را در قانون آفرینش نهاده و همزمان در حال خلق آینده شگفت انگیز خود هستیم. خلق می کنیم و لذت می بریم. به راستی چه چیزی از این زیباتر می تواند باشد؟
در این مورد در سایت amazon توضیحاتی داده شده است.

موفق باشید…. .

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×