😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

کارما چیست و چه تاثیری روی زندگی ما دارد ؟

کارما

قانون کارما می گوید کارهایی را که ما در زندگی انجام می دهیم، تاثیر آن ها به صورت خود کار به زندگی خودمان باز می گردد.

کارما چیست ؟

قانون کارما یعنی این که هر عملی که ما در زندگی انجام می دهیم، نتیجه آن را دوباره در زندگی خود مشاهده می کنیم. افرادی که به این قانون اعتقاد دارند، باورشان این است که یک ارتباطی بین کارهای انسان ها و سرنوشتشان وجود دارد. به این معنی که انسان هر کاری انجام می دهد، حال چه مثبت و چه منفی، بعد ها نتیجه آن را در زندگی خود می بیند. رفتار خوب کارمای خوب ایجاد کرده و رفتار بد نیز کارمای بد می سازد.

قانون کارما در واقع مانند علت و معلول است. یعنی آن چیزی که برای انسان ها رخ می دهد، خود آن ها با اعمال و رفتارشان باعث گردیدند که آن مسئله اتفاق بیفتد. بنابراین می توان گفت هر کاری که در این دنیا انجام می دهیم، یک انرژی از خودش بر جای می گذارد که در حین زندگی و آینده تاثیر خود را خواهد گذاشت. پس در یک جمله می گوییم که زندگی هر انسانی در واقع بازتاب اعمال خود او می باشد.

کارما چیست ؟
کارما چیست ؟

کارما چه تاثیری روی زندگی ما دارد ؟

باور داشتن به قانون کارما، به ما کمک می کند که تبدیل به انسان بهتری شویم و قطعا بعد از آن زندگی بهتری را نیز تجربه خواهیم کرد. اگر به قانون کارما اعتقاد داشته باشیم و آن را در زندگی خود در نظر بگیریم، قطعا آینده بهتری را برای خود رقم می زنیم. اگر ما در زندگی به دنبال عشق، آرامش و ثروت هستیم، باید هم جهت و هم سو با آن حرکت کنیم. کارما می گوید، کائنات چیزهایی را به شما بر می گردانند که شما نیز قبلا آن ها را به کائنات بخشیده بودید.

هر چیزی که ما امروز در دنیای خودمان مشاهده می کنیم، توسط افکار و رفتار ما در گذشته پدید آمده است. به این دلیل که ما و جهان هستی با یکدیگر، یکی هستیم، پس رفتار و اعمال ما نیز به تکامل آفرینش شکل می بخشند. برای درک بهتر این مطلب می توانید مقاله افکار سر نوشت ما را می سازد را مطالعه نمایید.

همیشه این را گفته ایم که تنها چیزی که ما می توانیم آن را کنترل نماییم، فقط خودمان هستیم. هر کاری که انجام می دهیم چه درست و چه غلط، در واقع آن ها شرایط زندگی ما در آینده را تعیین می کنند. هنگامی می توانیم این شرایط را به سمت و سوی درست و مثبت تری پیش ببریم، که ابتدا بخواهیم تغییر را بپذیریم. زیرا کارما می گوید برای تعالی و رشد خود، باید اول از همه خودتان را تغییر دهید، نه شرایط و مسائل پیرامون خود را. پس اگر می خواهیم زندگی خود را تغییر دهیم، ابتدا مسئولیت زندگیمان را بپذیریم و سپس آن را به جهت درست هدایت کنیم. این گونه پس از مدتی می توانیم انعکاس زیبایی از آن را مشاهده نماییم.

چکیده :

هنگامی که ما مقداری انرژی صرف می کنیم و عمل خوبی انجام می دهیم، انرژی حاصل از رفتار ما در یک چرخه بی نهایت قرار گرفته و به صورت چندین برابر به سمت خود ما باز می گردد. (برای درک بیشتر این مطلب می توانید مقاله انرژی مثبت را مطالعه نمایید.) گاهی برخی افراد بهتر می توانند قانون کارما را درک نموده و به نتایج آن پی ببرند. افرادی که ناخودآگاه شفاف تری نسبت به بقیه دارند، قطعا انرژی حاصل از این قانون را بیشتر و سریع تر جذب می نمایند.

به عنوان نکته آخر بگوییم که لزومی ندارد که همه اتفاق های زندگی را به کارما نسبت دهیم. به این دلیل که جهان هستی قوانین بسیار زیادی دارد که همه آن ها در رویداد های زندگی ما نقش دارند که قانون کارما نیز یکی از همین قوانین جهان می باشد.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×