😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

نظریه فروید در خصوص قدرت ضمیر ناخود آگاه چیست ؟

نظریه فروید

نظریه فروید در خصوص ضمیر ناخود آگاه انسان ها این گونه است که ذهن انسان را به دو بخش هوشیار و ناهوشیار تقسیم می نماید. حال ما در این مقاله به آن بخش ناهوشیار خواهیم پرداخت.

تعریف نظریه فروید :

فروید که در نظریه ضمیر ناخود آگاه انسان ذهن را به دو بخش هوشیار که شامل افکار ، اعمال و احساسی است که در آن حضور داریم و بخش ناهوشیار که چیزهایی است که از آن آگاه نمی باشیم. طبق نظریه فروید، ضمیر ناخود آگاه روی تجربیات و رفتار ما تاثیر می گذارد. حتی اگر ما خودمان نیز از این تاثیرات آگاه نباشیم.

ضمیر ناخود آگاه در واقع می توان گفت از قدرت بسیار زیادی برخوردار است. همان طور که ضمیر ناخود آگاه به طور زیرکانه در حال ثبت اطلاعات می باشد، به همان اندازه می تواند در رفتار ما تاثیر گذار باشد. بنابراین اگر می خواهیم به افکار و رفتار خود بیشتر کنترل داشته باشیم، بهترین کار در اصل کنترل ضمیر ناخود آگاهمان می باشد. زیرا در غیر این صورت ممکن است شاهد رفتار ها و واکنش هایی باشیم که خودمان نیز از بروز آن ها تعجب کنیم.

ضمیر ناخود آگاه طبق نظریه فروید :

اعتقاد فروید این بود که اگر بسیاری از خواسته ها و احساسات خارج از ذهن خود آگاه ما ، جلویشان گرفته می شود، به علت ترسناک بودن آن ها است که قبلا سرکوب شده اند. در واقع او معتقد بود که بعضی از این خواسته های پنهان خود را در ضمیر ناخودآگاه به صورت تلویحی نشان خواهند داد.

  • طبق نظریه فروید که بر این اعتقاد بود که با روشی به نام تداعی آزاد می توان احساسات ضمیر ناخود آگاه را مشاهده نمود. به این شکل که بیماران ابتدا ریلکس کرده و بدون هیچ نوع خجالت، آن چه که به ذهن آن ها می آید هرچند اگر جزئی باشد را بیان کنند. او بر این باور بود که با دنبال نمودن این جریان های فکری می توان به ذهن ناخودآگاه دسترسی پیدا نمود.
  • تفسیر رویا ها نیز روش دیگری است که فروید اعتقاد داشت با بررسی محتوای آن ها می توان به امیال ناآگاهانه که در ضمیر ناخودآگاه هستند، دست یافت. به این معنی که این امیال که در واقع در ضمیر ناخود آگاه وجود دارند، رویا را راهی برای اظهار نمودن خود می دانند.
  • تحقیقات دانشمندان نشان داده است که مشاهداتی که به شکل آگاهانه بوده و ما به آن ها توجهی نمی کنیم نیز می توانند بر رفتار ما تاثیر به سزایی داشته باشند. تکنیک سرکوب ناگهانی در واقع تکنیکی است که می تواند تصویری را نشان دهد که اشخاص به طور آگاهانه متوجه آن نیستند. این تصاویر توسط موارد بصری دیگر منحرف می شوند و در نهایت در ضمیر ناخود آگاه قرار می گیرند.

قدرت ضمیر ناخود آگاه :

ضمیر ناخود آگاه دارای قدرتی فراتر از آن چه که تصویر می کنیم می باشد. قدرت ذهن به مانند بانک اطلاعاتی همه چیز را در خود ذخیره می کند. حتی گاهی احساس می کنیم بعضی اطلاعات را فراموش کرده ایم، اما آن ها در واقع در ضمیر ناخودآگاهمان، کامل و دست نخورده باقی مانده اند. برای تقویت ضمیر ناخود آگاه می توانید کارهایی از قبیل پاک سازی ذهن از افکار منفی، نوشتن اهداف و داشتن برنامه ریزی برای آینده را انجام دهید.

چکیده :

در عمق ضمیر خودآگاه ما ضمیر ناخودآگاه وجود دارد که بیشتر باورها و رفتار و کردار ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. قدرت تخیل و خلاقیت ما نیز با آن شکل می‌گیرد. نظریه فروید ذهن ما را با یک کوه یخ مقایسه می کند. در بالای کوه و نوک آن که آب را می توان مشاهده نمود، که در واقع بخش کوچکی از ذهن ما را نشان می دهد. در حالی که حجم عظیمی از یخ به صورت پنهان در زیر آب قرار دارد که این همان ناخودآگاه ما می باشد. بنابراین دست کم گرفتن نقش قسمت ناخود آگاهمان، بی انصافی در مقابل خودمان است.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×