😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

تفکر انتقادی چیست و چگونه تقویت می شود؟

تفکر انتقادی

گاهی در زندگی ما نمی توانیم حقایق موجود را به طور کامل درک نماییم. تفکر انتقادی کمک می کند تا واقعیت های زندگی را بتوانیم درک کرده و به آن ها بپردازیم.

تفکر انتقادی چیست؟

منظور از تفکر انتقادی این است که فرد بتواند همه اطلاعات را به صورت بی طرفانه، تجزیه و تحلیل نماید. در حقیقت او توانایی این را دارد که بین اجزای مختلف یک مسئله، ارتباطی منطقی ایجاد نماید. این نوع تفکر در زندگی شخصی و همچنین زندگی حرفه ای او می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. چرا که باعث می شود حقایق موجود زندگی اش را ببیند و به درستی تحلیل نماید. در نهایت می تواند در خصوص آن قضاوت کند. زیرا این شخص می تواند تفکری منطقی و واضح داشته باشد. در کنار این مقاله می توانید مقاله مهارت های فراشناختی را نیز مطالعه نموده و از آن بهره ببرید.

خصوصیات افرادی که تفکر انتقادی دارند چیست؟

داشتتن توانایی شناسایی اشتباهات و تناقص ها، قدرت ارزش سنجی، درک نمودن ارتباطات منطقی در بین ایده های مختلف، توانایی حل مسئله و … نمونه مهارت هایی هستند که شخص با داشتن تفکر انتقادی، از ‌آن ها برخوردار است. شخصی که حافظه بسیار خوبی دارد و یا از حقایق بسیار زیادی آگاه است، لزوما نمی توان او را متفکر انتقادی دانست. زیرا شخصی که از تفکر انتقادی برخوردار است، با توجه به آگاهی هایی که در اختیار دارد، پیامد هایی را دنبال کرده و با توجه به اطلاعات خود، نسبت به حل مسائل اقدام می کند. حتی او به مقدار نیاز، بحث و گفتگو می کند و تمایلی به بحث مداوم و بی نتیجه نخواهد داشت. در کنار این مقاله می توانید مقاله روانشناسی تحولی را نیز مطالعه نمایید.

خصوصیات افرادی که تفکر انتقادی دارند چیست؟
خصوصیات افرادی که تفکر انتقادی دارند چیست؟

اهمیت تفکر انتقادی چیست؟

به وسیله این مهارت، مهارت گفتگو و ارائه نیز بهبود می یابد. زیرا وقتی افکار ما به صورت سازمان یافته و واضح باشد، قدرت ارائه و ابراز آن نیز قدرتمند تر خواهد بود. یعنی ایده های خود را به شکل درست تری مطرح می نماییم. یکی دیگر از مواردی که این مهارت را دارای اهمیت می سازد، خودشناسی است. برای این که فرد بتواند زندگی معناداری را تجربه کند، باید به ساختار آن نظم ببخشد و لازمه این امر داشتن شناخت کامل نسبت به خودش می باشد. همچنین باید بگوییم که این مهارت باعث می شود خلاقیت افراد تقویت شود. زیرا فرد برای حل مسائل موجود نیاز دارد تا راه کارهای خلاقانه از خود ارائه نماید. بنابراین مهارت خلاقیت نیز در او فعال می گردد.

آیا تفکر انتقادی باعث نابود شدن خلاقیت می گردد!؟

بعضی از افراد این باور را دارند که تفکر انتقادی، می تواند باعث نابود شدن خلاقیت گردد. زیرا برای دستیابی به این مهارت، می بایست مجموعه ای از قوانین منطقی و قواعد خردمندانه را به همراه داشته باشد. در این صورت قدرت خلاقیت از او گرفته خواهد شد. اما این تصور صحیح نیست و هنگامی که فرد به حل مسائل می پردازد، گاهی به چالش کشیده می شود و به نوعی به وسیله تفکراتی خارج از چارچوب به مدیریت چالش های ایجاد شده می پردازد. حتی می توان تفکر انتقادی را به عنوان یک عنصر مهم در تقویت خلاقیت افراد به حساب آورد. زیرا به جهت ارزش سنجی درست نیاز به خلاقیت زیادی خواهد داشت.

چکیده:

تفکر انتقادی، هنگامی باعث بهبود اوضاع می شود که انگیزه و نگرش های درست و صحیح در آن وجود داشته باشد. بنابراین برای بهبود آن، لازم است دلایل موجود در پشت باورها و رفتارها را درک نماییم. ضمن این که لازم است که اطلاعات خود را تا جایی که امکان دارد افزایش دهیم. این گونه است که این تفکر می تواند ما را به سمت مسیر درست هدایت نماید.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×