هوشیاری

چگونه عاشق خودت باش ؟

عاشق خودت باش

چگونه عاشق خودت باش و خودت را از ناخالصی ها رها کن

کلید مشکلات

کلید مشکلات تو در فقدان دوست داشتن خود ت است تو تا زمانی که خودت را دوست نداشته باشی نمی توانی آزاد و ٰرها باشی خشم درون تورا فرا می گیرد و تو نمی دانی چرا خشمگین هستی و چرا انسانهای خشمگین دور و برتو فراوانند و تو در معرض خشم و ناراحتی دیگران و خودت هستی. شاید مورد بی مهری و ناسپاسی قرار می گیری و شاید بی احترامی می بینی اینها همه شان در درون توست .بین چه قدر خودت را مورد بی مهری و ناسپاسی قرار می دهی ؟ ببین چه قدر خودت را سرزنش می کنی و آزار می دهی؟ ببین چه قدر برای خودت ارزش و احترام قائلی؟ عاشق خودت باش.در این مورد به مقاله هنر دوست داشتن خود مراجعه کنید.

چگونه عاشق خودت باش؟

تو همان چیزی را می بینی که درون توست

وقتی درون توپر از خشم به خودت است وقتی از خودت ناراحتی وقتی توقعات نا به جا از خودت داری وقتی خودت را مقایسه می کنی همه اینها روتو دریافت می کنی از بیرون هم می بینی که مورد خشم و ناسپاسی و بی احترامی قرار گرفتی بعد تعجب می کنی که چرا ؟ عزیز دلم همه اینها درون توست تو خودت را دوست نداری برای خودت ارزش قائل نیستی وقتی که تو به خودت رحم نمی کنی و مورد بی مهری قرار می گیری چه توقعی از دیگران داری که به تو توجه کنند و به تو اهمیت بدهند.

صدای درونت را بشنو

به خودت گوش کن صدای درونت را بشنو و ببین کودک درون تو چه می خواهد بعد بلافاصله اقدام کن و انجام بده تاخیر نکن بلند شو اگر قرار است کاری برای خودت بکنی آن را به تعویق نینداز اگر قرار است مهارتی را بیاموزی تا اعتماد به نفست بالا برود اقدام کن اگر قرار است مهارتی را بیاموزی تمرین کن و حتی یک روز هم کارت را به تعویق نینداز چون تو ارزشمندی وقت تو ارزشمند است پیشرفت و موفقیت تو ارزشمند است تو عزیز دل خدایی تو خاصی و ارزشمند تو درونت چیزی داری که گوهر ارزشمند وجودت منتظراست وآن رسالت توست رسالت وجودی تو که به تو عزت می بخشد و مسیر روشنی رابه تو نشان می دهد.وعاشق خودت باش.

به تقدیری که خودت می سازی ایمان داشته باش

به تقدیر خودت ایمان داشته باش ولی نه تقدیری که در ذهن توست بلکه تقدیر ی که خلق می کنی و خدا برای تو می خواهد. تقدیر تو این است که خوشبخت باشی تقدیر تو این است که ثروتمند باشی تقدیر تو این است که پول و وفور و فراوانی در زندگی توباشد تقدیر تو خوشبختی و شادمانی است.پس وظیفه خود بدان که خودت را دوست بداری وعاشق خودت باش تو باید ثروتمند و شاد شوی حال خودت را خوب کنی تو وظیفه داری خوشبخت زندگی کنی وتو وظیفه داری درخدمت به خودت کم نگزاری و تمام تلاشت را بکنی.در این مورد در سایتthelawofattraction مطالبی گفته شده است.

چگونه عاشق خودت باش؟

تمام توجهت را به درونت بده خودت را سانسور نکن
تو هم انسانی و باید برای خودت وقت بگزاری باید به به خودت توجه کنی
تمرینی که به تو میدهم این است که دفتری برداری و شروع کنی به نوشتن
تمام خصوصیات خودت که به آنها افتخار میکنی
دیگران تو را در آن مورد تحسین می کنندو ازتو تعریف و تمجید می کنند
آنها را بنویس و هر روز به آنها را مرور کن بنویس
چه چیزهایی مورد توجه تو هستند چه غذاهایی را دوست داری
چه لباس و پوششی را می پسندی ولی بخاطر دیگران از آن ظاهر مورد علاقه ات چشم پوشی می کنی
چه سبک اخلاقی را می پسندی ولی بخاطر مردم همرنگ جماعت می شوی ؟
شروع کن به خودت بودن خودت باش آن چه که تو می خواهی مهم است نه مردم ……

تمرین کن

تمرین کن اگر خشم داری هر روز در برگه ای خشم خودت را بنویس این خشم تو باید بیرون بریزد اگر درون تو باشد تو نمی توانی چیزهای جدیدی وارد ذهنت کنی پس لازمه ی آن پاکسازی درونت است تو باید داعما پاکسازی کنی و نا پاکیها و نا خالصیهای درونت را بیرون بریزی تا جا را برای یادگیریهای جدید باز کنی جایی که پر از زباله است هر چه قدر هم لوازم و اشیا شکیل درون آن باشد خودش را نشان نمی دهد. باید خودمان را از نا خالصیها پاک کنیم.ارزشش رادارد پس وقت بگزار نا خالصیها را بیرون بریز و عاشق خودت باش.

دوست دار شما
آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (0)

*
*