هوشیاری

عظمت قدرت کلام

قدرت کلام

در این مقاله از نیروی عظیم و به کار گیری آن در قدرت کلام می گویم.

خداوند از قدرت کلام خلق کرد

خداوند با کلامش خلق کرد و گفت بشو شد همه چیز در ابتدا کلام بودو بلافاصله خلق شد..خلق کل جهان با قدرت کلام است تمامی کلمات قدرت دارن و درآنها انرژی ارتعاش خلق نهفته است زیرااگر فقط حروف به تنهایی باشد هیچ معنایی نمی دهد ولی گوینده با چسباندن حروف کلمه را خلق می کند و با کنار هم چیدن این کلمات جمله خلق می شود.و با جملات ارتباط صورت میگیرد.مثل همین مقاله که من دارم کلمات را خلق می کنم ودربعد جمله خلق می شود و در انتها ارتباط من با شما با کلمات بر قرار می شود.

ققدرت کلام

کیفیت زندگی شما بستگی به چگونگی بکار گیری قدرت کلام دارد.

شما از ابتدای صبح با کلامتان با خودتان با نیروی معنوی درونتان دیگران و حتی اجسام ….. ارتباط می گیرید. شاید بگویید مگر کسی با خودش صحبت می کندمِیر از دیوانگان ،که این را در ادامه مقاله برایتان شرح میدهم( فقط بدانید که تا شما با کلام به ذهنتان فرمان ندهید ذهن شما دست به عمل هیچ کاری نمی زند.)بعد از با خانواده تان ارتبا ط را با کلام بر قرار می کنیثد.و بعد در محیط کاری با همکارتان بعد با مشتریان ارباب رجوع اگر پزشک باشید با بیماران اگر مدرس با شید با دانشجویان و غیره….. ارتباط می گیرید کیفیت روز شما در نهایت زندگی شما بستگی به بکار گیری قدرت کلامتان دارد.

کلام تو عصای معجزگر توست

شاید کلام به تنهایی یک ابزار باشد ولی حیات و انرژی که در هر کلمه وجود داردبسیار اثر گزار است که می تواند به شدت قدرت دهنده و انگیزه بخش باشد و می تواند بسیار مخرب و نابود کننده باشد واین قدرت در دستان تولید کننده کلام است اگر بخواهم از بعد منفی برایتان مثال بزنم هیتلر با نفوذ قدرت کلام چه کشتارهایی که انجام نداد و چه باورهایی را که در انسانها با قدرت کلام نساخت برای معدوم کردن انسانهای دیگرنفوذ کلامش را به کار میگرفت.و از بعد مثبتش آقای گاندی چه باور های درست و انسان دوستانه را در ذهن انسانهای بسیاری ساخت و موجب رشد انسان های بسیاری شد بانو Florence Scovel Shinnبا کلام زیبا و شیرین و قدرت دهنده چه قدر در دل انسانهای زیادی نفوذ کرده و در این مورد تاکیدات فراوانی در کتاب چهار اثر فلورانس کاوینشین دارد.

قدرت کلام

شما داعما با خود صحبت می کنید

شما درابتدای صبح با خود صحبت می کنید و با کلام در ذهن با خود ارتباط بر قرار می کنید و معمولا متاسفانه بیشتر انسانها کلامشان با خود منفی و سرزنش آمیز و خود تخریبی است و همچنین انسانی نمی تواند ارتباط درستی با دیگران هم داشته باشد. شما باید تلاش کنید از این قدرت به نفع خود استفاده کنید. در اینجا برایتان از مثال پدر بزرگ عزیزم که همچون معلمی معنوی و الگوی من بود با زبان ساده نقل قول می کنم که همیشه می گفت ( زبان انسان را تاج بر سر می کند و زبان انسان را خاک بر سر می کند) در این جمله به سادگی می توان قدرت استفاده درست یا نادرست از کلام را درک کرد.

قدرت کلام

قدرت کلام برای ارتباط با خودتان استفاده کنید

به این صورت که می توانید از جملات تاکیدی که هر روز صبح بعد از بیدار شدن استفاده کنید و بعد شروع کنید با خودتان حرف زدن جملات قدرت بخش به خود بگویید مثلا بگویید تو قدرتمندی تو توانمدی چون توانستی …….. کارهایی را که قبلا انجام دادید و برایتان رضای تبخش بود ویا دیگران تحسینتان کردند به یاد بیاورید و در ادامه جمله بالا بگویید. لازم نیست کار عجیب و غریبی باشد همین که به شما انگیزه بدهد کافی است و فقط با احساس خوب و قدردانی از خود تکرار کنید.پیشنهاد می کنم مقاله جملات تاکیدی را در سایت مطالعه کنید.

قدرت کلام در ارتباط با دیگران

در مورد ارتباط با دیگران بیشترین چیزی که می تواند به شما کمک کند این است که در ابتدای بعداز جملات تاکیدی خود را مجسم کنید که از قدرت کلام فوق العاده ای برخورداری و در صحبت و مکالمه با دیگران از این قدرت استفاده می کنی یادت باشد اگر از قدرت کلامت به نفع دیگران استفاده کنی تمام ارتعاشاتش به خودت برمی گردد و برعکس هم می تواند باشد.از قدرت کلامت بر علیه دیگران استفاده کنید که بیترین آسیب را به خود میزنید.در ادامه تمرین تجسم قدرت کلام را می گویم.

تجسم قدرت کلام

خودت را ببین و تجسم کن که در ارتباط با دیگران کلامت جادویی و مسخ کننده است
تو حس خوب و انرژی مثبت را به آنها انتقال میدهی.
خودت را ببین که هر جا می روی با خودت انرژی مثبت و عشق می بری.
همه عاشق تو هستند چون به آن ها با کلامت حس خوب میدهی
و اجازه می دهی عشق در آنها جاری شود.

در ادامه….

خودت را ببین که حامل عشق الهی هستی
و با کسانی که برخورد می کنی با قدرت کلام آنها را با درونشان آشتی میدهی
و همین حس جادویی دیگران را باتو برمی انگیزاند.
و حال دلشان با حضور و کلامت خوب می شود.
داعما این تمرین را تکرار کن.
تا در ضمیر نا خود آگاهت کاملا بنشیند .
و جزئی از وجودت شود.
به تدریج رفتار و کلامت تغییر خواهد کرد.
تو با تجسم از قدرت کلامت برای قدرت دادن به خودت استفاده کردی.
به تدریج نتایج شگفت انگیزقدرت کلام تو در زندگیت پدیدار خواهد شد.

در مقاله positivewomanconnection تو ضیحاتی در این رابطه داده شده است.

دوست دار شما
آزیتا مهدی پور

.

دیدگاه‌ها (0)

*
*