هوشیاری

رویاپردازی کن

رویا پردازی

در اینجا یاد می گیرید که چرا مهم است رویا پردازی کنید و به الهامات درونی خود اعتماد کنید.

رویا پردازی بزرگترین قدرت بشر

شاید اغراق نباشد بگویم بزرگترین قدرت بشر رویا پردازی است.اگر رویا پردازی نبود برادران ویلبر رایت هیچ گاه نمی توانستند حتی به فکرشان پرواز را راه دهند اگر رویا پردازی نبود ادیسون هیچ گاه نمی توانست به اختراع برق دست پیدا کند و توسعه و پیشرفت بشر بدون رویا امکان پذیر نبود.وقتی رویایی در ذهن انسان شکل می گیرد واز نظر دیگران غیر ممکن است و آن شخص با قدرت به آن بها می دهد و با تمام مساعل و موانع پیش رویش پیش می رود او فقط رویایش را می بیند ودیگر هیچ.

رویا پردازی

شفاف شدن مسیر رویاها

بی تردید مسیر رسیدن به آن برایش شفاف می شود و ناگهان خود را در آن رویا می بیند ودیگران را مبهوت می کند و افراد دیگر فکر می کنند که او شانس آورده یا اتفاق دیگری افتاده است که او این قدر موفق و رویایی زندگی می کند و اگر هم به آنها بگوید که این رویای او بوده با ایمانش به تحقق پیوسته آنها باور نمی کنند زیرا قدرت رویا پردازی را دست کم می گیرند.
به دنبال راه های پیچیده و سخت برای انجام اهداف بزرگ و کوچکشان هستند . البته که این هم بهانه ی ذهن است که آنها را گمراه می کند.وقتی بشر ابزار به این بزرگی را در دست دارد که به راحتی می تواند آن را به کار گیرد و به خواسته هایش برسد چرا با باورهای غلط خود را از آن محرو م کند. در مقاله تجسم خلاق چگونگی انجام رویا پردازی گفته شده است.

شما قادر به رسیدن به رویاهایتان هستید

انسانهای موفق که کارهای بزرگی از نظر دیگران کردند برای آنها بزرگ نبوده است چون آنها داعما در درونشان خود را درآن می دیدند . ودر حال لذت بردن از آن بودند . همه چیزدر ابتدا در ذهن شکل می گیرد از رویا پردازی نتهراسید نکته حائز اهمیت این است که از فکر کردن در مورد به چگونگی رسیدن به آن پرهیز کنید به رویاهایتان فکر کنید آن ها راهشان را بلد هستند. اگر رویایی در ذهن شما آمده است بی دلیل نیامده و این معنی را می دهد که این برای شماست و شما قادر هستید آن را انجام دهید.

رویا پردازی

به ذهن خود اجازه پرواز دهید

رویاهای خود را در مزه مزه کنید از آن نهراسید فقط لذت ببرید منبع آفرینش از حضور شما در این جا هدفی دارد که تحقق آن را در شما می بیند وآن چه که در رویای شما می آید مال خودتان است آن را پس نزنید تر س شما رااز پیشرفت باز می دارد از شکست نترسید در نهایت شما برنده اید شخصی از انسان موفق در یک جمله ارزشمند می خواست که عمل به آن عامل موفقیت او باشد و به آن شخص موفق گفت تنها یک چیز که بخواهی برای موفقیت به من بگویی چیست گفت بارها شکست بخور . ازشکست نترسید هر بار که شکست می خورید یک راه را طی کردیدو جلوترید برای رسیدن به هدفتان.


رویا پردازی کنید

آرام بنشینید و رها باشید
از هر فرصتی استاده کنید در رویا هایتان غرق شوید
انگار همین حالا وجود دارند با آنها زندگی کنید
دقت کنید در این راستا ممکن است الهاماتی در یافت کنید به سادگی از آنها نگذرید
شهود و الهمات به صورت خیلی ساده می آیند
نکته مهم این است که ممکن است از نظر عقلانی و منطق با افکارتان جور در نیاید
به آن اعتماد کنید و بلافاصله اقدام کنید به هیچ ترس و مانعی توجه نکنید و پیش بروید.
رویاهایتان مسیر را به خوبی بلد هستند به آنها اعتماد کنید
فقط با ایمان پیش بروید تتمام جّآن و کائنات منتظر شما هستند.

به رویاهایتان اعتماد کنید آنها راهشان را بلدند

در این مورد در سایت.wikipedia مواردی گفته شده است.

دوست دار شما
آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (0)

*
*