هوشیاری

هماهنگی ذهن ودل

ذهن و دل

در این جا یاد می گیرید چگونه ذهن ودل را به هماهنگی برسانید تا تصمیمات درست تری بگیرید.

تصمیم گیری بر اساس هماهنگی ذهن ودل

در زندگی روزمره بسیار تجربه کردید که می خواهید تصمیمی بگیرید ولی تردید دارید عقل و منطق می گوید آن کار را انجام دهید ولی درون قلب شما گواهی می دهد که این تصمیم خوبی نیست و نباید آن راانجام بدهید اگر فردی باشید که روی خود خیلی کار کرده باشید و آگاه باشید احتمال اینکه آن کار را انجام ندهید بسیار زیاد است ولی اگر شخصی باشید که فقط با عقل و منطق خود تصمیم می گیرید و توجهی به گواهی قلب خود نداریدو مدتی بعد از آن که تصمیم گرفتید و آن کار را انجام دادید دیدید که اصلا به نفعتان نبوده و با خود گفتید به دلم افتاده بود که انجام ندهم.

هماهنگی ذهن و دل

دریافت هدایت با هماهنگی ذهن ودل

اتفاقی که می افتد این است که وقتی شما با درون خود ارتباط بر قرار می کنید و توجه کامل خود را به درون خود دارید و آرام و رها هستید به منبع آفرینش خود وصل هستید و با این اتصال به منابع نا محدود دسترسی دارید به اطلاعات مافوق بشری به آگاهی و هر آنچه که نیاز دارید تا تصمیم گیری درستی داشته باشید در این آگاهی وجود دارد. فقط کافی است باور داشته باشید و با ایمان هدایت بخواهید و دیگر هیچ ….یعنی رها و بدون مقاومت خود را بسپارید و اجازه دهید شهود و الهامات به شما ارسال شود و شما فقط آماده در یافت باشید تا اتصال برقرار شود.

آرام باشید

کاری که باید انجام دهید این است که آرام باشید و مقاومتی نداشته باشید تا ذهن ودل با هم هماهنگ باشد و این هماهنگی شما را پر از نور و آرامش می کند طوری که به قدرتهای ماورائی دست پیدا می کنید . دیگر برای تصمیم گیری تردیدی نداری اگر کاری را بخواهید انجام دهید و در آن ترس و دو دلی دارید و و نمی دانید واقعا چه تصمیمی بگیرید و چه خواهد شد خود را رها کنید هیچ مقاومتی نداشته باشید در حالت رها بودن شما دسترسی خالص به انرژی پاک منبع دارید که به آسانی و شفاف شما را هدایت می کند تنها چیزی که مهم است این است که رها و آزاد و بدون مقاومت باشیدو اجازه دهید شهودات را دریافت کنید.در مورد عدم مقاومت به مقاله فوق مراجعه کنید.

ذهن و دل

رها باشید

در هماهنگی ذهن و دل شما به آرامش می رسید در این حالت شما باید از هر گونه قضاوت کینه بددلی حسادت و هر گونه ارتعاشات ناهماهنگ دوری کنید تا می توانید ارتعاشات خوب ساطع کنید شایدحالا شمادر شرایط خوبی نباشید و دور و برتان انسا نهای منفی و نا هماهنگ باشند ولی شما کاری به اتفاقات اکنون که نا خوشایند هستند و انسانهای نا هماهنگ اطرافتان نداشته باشید تا می توانید آنها را درذهن خود رها کنید و نگرش خود را تغییر دهید و به خودتان بگویید این انسانها با آگاهی و ذهنیت خود این کارها را انجام می دهند من آن ها را رها می کنم و قضاوتی نمی کنم تا خود آرام و رها باشم و الهامات الهی را دریافت کنمبرای آرامش بیشتر به مقاله احساس خوب مراجعه کنید .

هماهنگ باشید

توضیحی که باید به شما بدهم این است که وقتی ذهن ودل شما هماهنگ است دسترسی شما به منابع اطلاعات خالصی لست که از منبع الهی شما می آید ولی اگر نا آگاه باشید و ارتعاشات خوبی نداشته باشید این اطلاعات باز هم به شما می رسد ولی از بخش انرژی خالص نیست بلکه از منابع پست و نا هماهنگ به شما گفته می شود که گمراهتان می کند واین تصمیم گیریها اصلا به نفع شما نیست .

تمرین

برای هماهنگی ذهن و دل تمرین کنید
دائما مراقبه کنید و توجه خود را به تنفس آرام و مورون خود بدهید
دیگران را ببخشید آنها بر اساس آگاهی خود بهترین کاری را که می دانند انجام می دهند.
توجه و تمرکز را به درون خود معطوف کنید .وکاری به دیگران نداشته باشید
دائما احساس خود را چک کنید و هماهنگی ذهن و دل خود را بررسی کنید
رها و آرام و در لحظه حال باشید تا به هماهنگی بیشتری برسید

این تمرینات را انجام دهید و خودتان را به هماهنگی برسانید تا به منابع ناب اطلاعات دسترسی داشته باشید.

توضیحاتی در سایت businessworld در این مورد داده شده است.

دوست دار شما
آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (0)

*
*