😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

قانون باور چیست؟

قانون باور

در اینجا در مورد قانون باور و چگونگی کنترل افکار ورفتارمان صحبت خواهد شد.

تاکنون در مورد باور چیزهای زیادی شنیده ایم .می گویند باور مهم است ولی ممکن است دلیل اینکه دقیقا اچه قدر مهم است را ندانیم. آیا میدانید باور چیست؟باور تکرار مکرریک فکر است که تبدیل به باور میشود. باورهای ما تبدیل به سرنوشت ما می شوند. یعنی تجربه ای که الان در زندگی خود د اریم همان باورهای ماست .شاید تعجب کنید و بپرسید مگر می شود این جهنم یا سرنوشت نا خوشایندی که در آن هستیم باور ما باشد؟

قانون باور
باور تکرار فکرهای مکرر میباشد.

افکار تکرار شونده باورهای شما میشوند

در قانون باور افکار تکرار شونده ی شما عادتهای شما را می سازد و عدات شما کیفیت و چگونگی زندگی شما را می سازد. فقط خودمان نیستیم که باورهایمان را می سازیم ،باورهای ما توسط پدر و مادر و مدرسه و آموزش پرورش و اجتماع تلوزیون دوستا ن و…. ساخته می شود. و در واقع ما توسط باورهایمان کنترل میشویم. ما تا زمانی که نتوانیم ذهنمان را کنترل کنیم نمیتوانیم زندگیمان را تغییر دهیم.دراین مورد به مطلب کنترل ذهن مراجعه کنید.

با افکار خود مبارزه نکنید، بلکه مشاهده و بررسی کنید.

گاهی تکرار اتفاقهای مشابه و نا خوشایند ما را متعجب میسازد. اصلا نمیدانیم از کجا آب می خورد. در قانون باور هر انچه را که به آن توجه کنی باور تو میشود و هرچه که باور تو باشد سرنوشت تو میشود. هر چه تو فکر کنی درست است وحیقیقت زندگی خواهد شد..پس خیلی مراقب باش به چه چیزی توجه می کنی. کانون توجه تو واقعیت زندگی تو خواهد شد.

تغییر سرنوشت در قانون باور

تغییر سرنوشت شما دست خودتان هست. اگر باورهایتان را تغییر دهید . زندگیتان تغییر خواهد کرد. کیفیت زندگی شما بستگی به باورهایتان دارد. روی افکار خود کار کنید. باورهای قوی بسازید. طبق قانون باور به هر چیزی با احساس توجه کنیم جز با ورهایمان میشود. به همان نسبت اتفاقات را در زندگی تجربه میکنیم.

قانون باور
تغییر در سرنوشت دست خودتان است.

در قانون باور ما باید داعما احساسمان راچک کنیم چون زمانی که حس بد یا خوب ما به کرات تکرار شود،ذهنمان باور میکند. دیگر لازم نیست که عمدا تکرار شود خود ذهن بر طبق عادت به سمت تکرار میرود. عادت ها همان باورهای ذهنی ما هستند که نا خود آگاه به صورت عادت در آ مده اند.ما دیگر به بعضی از رفتار ها عادت کرده ایم و آن قدر که حتی آگاه به آن نیستیم و تلاشی برای تغییر آ نها نمیکنیم. حتی در بعضی از رفتارها ناخود آ گاه آن عمل ر ا انجام میدهیم.

قانون باوردر تغییر عادت

در قانون باور شاید تغییر عادات و باورها خیلی راحت نباشد. بخاطر همین است که بیشتر انسانها در حالت قبلی خود به سر میبر ند و هر چه قدر میخواهند تغییر نمی کنند. ولی غیر ممکن نیست وبا تلاش و پشتکار و انجام تمرینات و تکنیک هایی در این مورد میتوان به پیشرفت های چشم گیری دست پیدا کرد.برای رسیدن به خواسته ها باید باور های خود را تغییر دهید.

انسان ماشین اثبات باورهاست.

در قانون باور ما با توجه به ر فتارها میتوانیم دلیل و ریشه ی افکارمان را در بیاوریم و روی آنها کار کنیم. باورهای ما هستند که به ما می گویند چه کار کنیم.و تجاربی که داریم از همان باورهای ماست.مثلا شخصی در زندگیش داعما خیانت میبیند. این شخص چون ایراد خیانت را در طرف دمقابل خود میبریند و او را مقصر میبیند شروع میکند به شکایت و گله و خود را کاملا محق میداند. تا جادیی پیش میرود که از آن شخص جدا میشود. و شخص دیگری وارد زندگی او میشود. و او با این فکر که دیگر راحت شده و مسعله اش حل شده است، وارد رابطه ی جدیدش شده و ادامه می د هد تا جایی که نا گهان میبیند این شخص هم به او خیانت کرده است. و او نتیجه میگیرد خیلی بد شانس است. به نظر شما چرااتفاقات تکراری برای این شخص تکرار میشود؟

استفاده از قانون باور برای هم جهت کردن باورها با خواسته ها

اگر باورهای ما هم جهت با خواسته های ما شوند. نتایج د لخواه ما خلق میشوند. گاهی که به صورت تکراری با یک مشکل رو برو میشویم باید جستجو ککنیم و ببینیم در پس افکار ما چه باورهایی نهفته است که این مسعته بارها تکرار میشود باید از ضمیر نا خود آ گاه خود بپرسیم آن باونری که از نظر من پنهان است را بر من نمایان کن وبعد مسعله را رها کرده و منتظر جواب بمانیم. جواب ما ممکن است همان لحظه یا چند روز بعد بیابد زمانش مهم نیست . مهم این است که باور غلط را پیدا کنیم.

البته گاهی در پشت یک مسعله ممکن است بیشتر از یک باور باشد یا یک باور ریشه ای باشد،
که چند باور زیر شلخه ای را تحت شعاع قرار بدهد.
در هر صورت پیدا کردن باور غلط و کار کردن روی آن باور غلط به ما کمک میکند
که به صورت ریشه ای به حل مسعته بپردازیم.

مثالی برای چگونگی کارکرد قانون باور

بله د قیقا بخاطر باور های نهفته ی این شخص است که با این اتفاقات تکرار قوی تر و قوی تر میشود۰و این شخص اگر همین طوری ادامه بدهد.در مشکلاد تش غوطه ور میشود و باورش قوی تر میشود. با مثالی جذاب برایتان این مسعله را وا ضح تر میکنم. شما ببینید در زمانهنی قدیم بیشتر جاده ها به صورت جادهی خاکی و باریکی بود که با تردد حیوانات و انسانها از وسط جنگل یا باغ یا غیره…..به صورت جاده ی کوچکی در میآمد که اصطلا حا به آن جاده مال رو می گفتند. و به مرور زمان با تردد مکرر به صورت جاده های بزرگ تر و به مرور زمان حتی به صورت بزرگراه در می آمد.

جایگزینی باورهای درست

حالابا توجه به مثال فوق در قانون باور هم دقیقا مثل این مثال باورهای ما در ابتدا مثل جاده های مال رو هسشتند که به مرور زمان بر اثر تکرار افکار به صورت بزرگراه و همان باور های سرنوشت ساز در می آید. بنا بر این باور ها را باید شناسایی کنیم و به سرعت با جایگزین کردن باورهای درست و تکرار آنها به صورت باور جایگزین در بیاوریم.

  • تکرار باورهای جایگزین با تکرارو یاد آوری مکرر امکان پذیر است.
  • تجربه یزندگی خود را با تغییر باور متفاوت کنید.
  • سرنوشت خود را با کار روی باور تغییر دهید.
  • با کار روی باور امکان زندگی خوشبخت و رویایی را برای خود رقم بزنید.
  • قانون باور قانون جادویی تغییر سرنوشت است پس آن را بسیار جدی بگیرید.
  • با توجه به افکارتان باورهای قدیمی خود را پیدا کرده وروی آنها جدی کار کنید.
  • اگر امروز وقت برای کار روی باورهایتان پنداشته باشید فردا باید بهای سنگینی رابابت عواقب آن بدهید.
  • تمرکز خود را روی افکارتان بگذارید و با تمام وجود روی تغییر باورهایتان کار کنید.
  • مسا عل خود را بنویسید و بررسی کنید بینید جه باوری باعث بوجود آمدن آن شده است.

شاد و موفق باشید.

دوستدار شما آزیتا مهدیپور

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×