هوشیاری

قانون آفرینش چیست؟

قانون آفرینش

در اینجا می آموزی قانون آفرینش چیست و چگونه با استفاده از این قوانین می توانیم زندگیمان را خلق کنیم.

طبق قانون آفرینش شما همخلق می کنید

شما موجوداتی هستید که مانند خالق خود خلق می کنید خدا اول فکر کرد و توجه کرد بعد شما و جهان اطراف شما خلق شد در این جا شما فکرمی کنید و توجه می کنیدوجهان پیرامون خود را خلق می کنید. شما هم مانند خالق خودهستید طبق قانون آفرینش شما هم می آفرینیدشما با توجه کردن به اطراف خود وهر آنچه که توجه کنید آن را به زندگی خود دعوت می کنید. در تجربه زندگیتان وارد می شود.

سوالی که پیش می آید

برای خیلی از شما این سوال پیش می آید که چرا چیزهایی را هم که نمی خواهیم به زندگی مامی آید و در زندگی تجربه های نا خوشایند زیادی داریم و دائم دررنج و ناراحتی هستیم؟ما که نمی خواهیم این قدر سخت زندگی کنیم . دلیل آن این است که شما به نا خواسته های خود توجه می کنید.به این صورت که وقتی چیزی یا اتفاقی را که دوست نداریدپیش می آید به آن توجه می کنید و آن را به زندگی خود دعوت می کنید.

فرایند قانون آفرینش

  • فرایند قانون آفرینیش در سه مرحله است
  • خواستن و درخواست کردن
  • بعد پاسخ جهان به درخواست شما
  • مرحله بعد دریافت است که بسیاری از شما در این مرحله مانع دارید.
  • مرحله اول آفرینش خود به خود بوجد می اید
  • شما به صورت خواسته یا هدف آن را به جهان اعلام می کنید
  • مر حله دوم که اصلا پست شما نیست و جهان به در خواست های شما پاسخ می دهد
  • مهم ترین مرحله برای شما مرحله دریافت است
  • شما باید آماده دریافت خواسته های خود باشید.
  • به صورت که اجازه بدهید موهبت های شما سرازیر شود.

اجازه دریافت

بسیاری ازشما در همین مرحله گیر می کنید و یعنی اجازه دریافت و پاسخ خواسته های خود را نمی دهید. یعنی این که مقاومت می کنید. ممکن است به صورت آگاهانه و یا نا آگانه باشد. یعنی اینکه آن قدر درون خود افکار و توجهات منفی دارید و به منبع وصل نیستید. و احساس بدی دارید احساس بد مقاومت شماست که بزرگترین مانع برای دریافت خواسته هایتان است در پاراگراف بعدی کاملا توضیح می دهم که چگونه احساس شما هدایتگر شماست.

شما خوشبخت هستید

قبل از توضیحات از شما می خواهم این جمله اساسی را بارها بخوانید و در موردش تفکر کنید حتی آن را در کاغذی بنویسید و جلوی چشم خود بگذارید تا در ذهن شما حک شود.شما به دنیا نیامده اید که موفقیت و خوشبختی را به دست آورید بلکه شما به دنیا آمده اید شاد باشید و خوشی را تجربه کنید.شما خوشبخت هستید شما موفق هستید فقط بایدشادباشید تا به منبع خود وصل باشید خدا درشما جاری است و همیشه وجود دارد این شما هستید که گاهی با مقاومت ار تباط خود را با منبع قطع می کنید.

موفقیت مثل نفس کشیدن طبیعی است

شاید این برای شما برعکس مطالبی که تاکنون در این مورد شنیده اید باشد موفقیت و خوشبختی حق طبیعی شماست به قدر طبیعی است که مثل نفس کشیدن در درونتان وجود دارد و وضیفه شما فقط این است که مقاومت نکتید و رها و آرام اجازه دهیدخوشبختی را تجربه کنیدو موفقیت در شما جریان داشته باشد.شما فقط باید مقاومت خود را رها کنید و آرام باشید راهنمای شما احساس شماست احساس شما به شما می گوید که چه قدرمقاومت دارید هر چه قدر احساس شما بد باشد شما از منبع خود دور تر هستید و هر چه قدر از منبع خود دورتر باشید از خوشبختی خود دور هستیدبرای مطالب بیشتر به مقاله احساس خوب اتفاق خوب مراجعه کنید.

قانون آفرینش زیباست

واقعا چه قدر قانون آفرینش زیباست شما می توانید هم در لحظه و زمان حال سرشار از عشق و لذت و زیبایی باشید و هم هم زمان آینده زیبای خود را می سازید چه قانونی از این زیباتر که خالق ما به زیبایی و خلاقانه هم شرایط تجربه خوشبختی و شادمانی در لحظه حال را قانون آفرینش نهاده و همزمان در حال خلق آینده شگفت انگیز خود هستیم .خلق می کنیم و لذت می بریم. به راستی چه چیزی از این زیباتر می تواند باشد؟
دراین مورد دراین سایتamazon توضیحاتی داده شده است.

دوست دار شما
آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (0)

*
*