🪻 %40 تا 70% تخفیف عیدانه برای تمامی دوه های هوشیاری 🎉 مشاهده دوره ا >

هوشیاری

عبور از طوفان زندگی

طوفان زندگی

در این مقاله در مورد چگونگی عبور از طوفان زندگی با شما خواهم گفت.

باعبور از طوفان زندگی جوانه می زنی

یه جایی شنیدم که استادی می گفت گاهی وقتها در زندگی طوفانی شنی اتفاق می افتد آن قدر شدید است که حتی بیرون را نمی توانی ببینی .نفس که بکشی در دهانت پر از شن می شود. در این حالت کاری که باید بکنی این است که جلوی دهانت را بگیری و گوشهایت را ببندی و آهسته آهسته عبور کنی ودر نهایت طوفان تمام می شود بعد از عبوراز طوفان تو دیگر آن انسان قبلی نیستی تو رشد کرده ای تو ازدرون جوانه زده ای . مقاله

آرام بمان

درعبور از طوفان زندگی آرام باش و بدان که همیشگی نیست می آید و می رود کار ی که تو باید بکنی این است که آرام بمانی. ذهن تو در همه شرایط از تو می خواهد بلند شوی و مداخله کنی استرس و ترس داشته باشی چون ذهن در این صورت است که احساس بودن و موجودیت می کند. ولی تو در تلاطم هایی که مداخله ی توکه از ترس است کار را خراب تر می کند فکر کن که مردی فکر کن که وجود نداری حالا امورات چطور پیش می رود شاید خیلی بهتر از الان که تو نگران عزیزانت هستی و مداخله می کنی هم خودت را به دردسر می اندازی هم آنها را از گرفتن درسشان باز می داری.

آرامش در طوفان زندگی

با خودت در صلح باش

با خودت در صلح باش خودت را با کلامت آرام کن دست از وابستگی هایت بردار تا از وابستگی هایت دست برنداری درس تو تمام نخواهد شد فقط روی خودت حساب کن و قدرت درون خودت را به خود یاد آوری کن و روی آن حساب باز کن .بعد شکوه و جلال خودت را ببین و مشاهده کن چگونه اوج خواهی گرفت در آسمان جهان پیرامونت صعود خواهی کرد. خودت را نظاره گر خواهی بود و لذت خواهی برد. و طوفان زندگی تو آرام خواهد گرفت.آرامشی ژرف تورا فرا می گیرد.( در این مورد در مقاله خود آگاهی مطالب بیشتری گفته شده است.)

عبور از طوفان زندگی
خودت را آرام کن تا به راحتی عبور کنی

به قدرت درونت اعتماد کن

طوفان زندگی تو درس توست و گذر از طوفان تو را بزرگ می کند . نگران نباش ایمان داشته باش که یک قدرت همیشه با توست این قدرت درونی را احساس کن و ببین چگونه به عالی ترین مسیر زندگی هدایت می شوی.به هستی اعتماد کن و آرام بمان تا کار خودش را انجام دهد. وظیفه تو فقط و فقط آرامش خودت و کار کردن روی خودت است و کاری که از دست تو بر می آید این است که مقاوت را رها کن. بزرگ ترین چیزی که کمکت خواهد کرد رها کردن است تو باید در جریان آب تا در جریان آب باشی و عبور کنی مقاومت تورا باز می دارد و حتی گاهی مواقع خطر غرق شدگی دارد. پس رها و آزادباش.

عبور از بحران
به قدرت درونت اعتماد کن

در طوفان زندگی شجاعت داشته باش

شجاعت داشته باش و به خودت اعتماد کن . خودت را دوست داشته باش .
اجازه نده دیگران تورا سطلی برای تخلیه زباله خشم و احساس حقارت و غم خود کنند.
مردم نا آگاه برای تخلیه خشم خود و تمام کمبود های خود دنبال سطل تخلیه می گردند .
خودت را سطل تخلیه آنها نکن. تو مسعول رفتار و عملکرد و افکار دیگران نیستی .
تو فقط و فقط مسعول رفتار و افکار خودت هستی .
پس به راحتی آرام باش و از دیگران دلگیر نشو وعملکرد آنها را به خودت نگیر.
خشم آنها را از خودت عبور بده و در خودت نگه دار .
بگذار رها و آرام باشی .
نه بخاطر اینکه آنها لیاقت بخشش دارند بلکه بخاطر اینکه تو شایسته بهترینهایی .
اینها مانند زنجیربه پاهایت سنگینی می کنند و تورا از رشد و پیشرفت باز می دارند.
خودت را از زنجیر دیگران رها کن تا به پرواز در بیایی.و اوج بگیری.
در مورد این در مقاله شجاعت درون توضیحات بیشتری داده شده است.

دوست دارشما
آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (2)

*
*

    Hasan00 Guest 1400-09-22 Reply

    خوب بود

      azita8456 نویسنده 1402-01-07 Reply

      💕

×