هوشیاری

خوشبختی در تو جاری است.

خوشبختی

در ایجا می آموزید که چگونه اجازه دهید جریان خوشبختی درون شما به طور طبیعی جریان داسته باشد.

خوشبختی به طور طبیعی در تو وجود دارد

.خوشبختی مثل نفس کشیدن طبیعی است و شما خوشبخت به دنیا آمده اید. درونتان جاری است. این یک شعار اغراق آمیز نیست بلکه حقیقت محض است که وجود دارددرون هر کدام از ما موفقیت عشق شادی لذت خوشی به طور اتوماتیک وجود دارد بخاطر همین است ما به سمت لذت و شادی گرایش داریم . ما می خواهیم شما درک کنید که ذات شما لذت و خوشی است ذات شما زیبایی و عشق است.ذات شما خوشبختی استدر ابتدای خلقت وبوجود آمدن شما بالذت همراه بوده است والدینتان از لذت بردن باعث بوجود آوردن شما شده اند.پس ذات شما شادی و لذت است در خارج از وجود خود به دنبال آن نباشید.برای توضیحات بیشتر به مقاله خدا درون تو جریان دارد مراجعه کنید.

خوشبختی طبیعی است

اگر شماگرایش به چیزهایی غیر از این داشته باشید غیر طبیعی اسذت و باورهای نادرست است گو اینها به طور اشتباا به ما داده شده است تد ما را از هدف اصلی که همانا شاد بودن است گمراه کند. درونتان احساس نگرانی ترس غم و نا شادی می کنید.دلیل آن این است شما از اصل خود دور هستید اصلتان خداو منبع شماست که از آن بوجود آمدید ودراصلتان زیبایی و شادی و خوشبختی هست .به طور بسیار طبیعی.

به دنبال خوشبختی خارج از خود نباشید

خوشبختی درون شما جاری است کاری که باید بکنید این است که مقاومت درونتان را رها کنید و اجازه بدهید که اتفاق بیفتد مطمعن باشید همه چیز سر جای خودش قرار گرفته است فقط باید در جریان بود نه خلاف جریان. در نظر بگیرید زمانی که می خواهید شنا کنید و خلاف جهت جریان آب برویدخیلی تقلا می کنید و به مقصد نمی رسید زمانی که در جهت حریان آب قرار می گیرید به راحتی و بدون تلاش و تقلا به مقصد می رسید.

تلاش بیهوده نکنید

ما از شما می خواهیم تلاش بیهوده نکنید و رها و آزاد به راهنمای درون خود توجه کنید و بیینید چه قدر احساس خوشبختی می کنید و چه قدر اتفاقات پیرامون شما تغییر جهت خواهند داد.کاری که باید بکنید تغییر جهت افکار منفی به جهت مثبت است تا احساستان عوض شود احساس شما راهنمای درونتان است و به شما می گوید که چه افکاری درونتان است.در باتلاق با تلاش و تقلای بیهوده بیشتر فرو خواهید رفت .شما باید تلاش کنید رها و آسوده باشید. بیشترین نلاش شما باید این باشد که افکار خود را به سمت افکاری هدایت کنید که به شما احساس بهتری می دهند.این کار شما باشد و تمرین کنید احساس بهتری را در خود پرورش دهید.

تمرین پرورش احساس خوشبختی

 • همین الان خود را ببینید که رها و آرام هستید
 • خوشبختی در شما جریان دارد
 • سعی کنید مقاومت خود را رها کنید کاملا رها و آزاد
 • اجازه دهید نور خوشبختی در تک تک یاخته های وجودتان جریان یابد
 • خود را آزاد و رها سازید تا احساس خوشبختی را با تمام وجود درک کنید
 • نکته مهم این است که مقاومت درون خود را رها کنید
 • به خود بگویید خوشبختی در من در جریان است
 • خوشبختی به طور طبیعی در من جریان دارد من رهای رها هستم
 • من هیچ مقاومتی ندارم
 • در این حالت سعی کنید این احساس خوشبختی را با تمام وجود احساس کنید
 • رهای رها باشید.و مقاومتی در بدن خود نداشته باشید.
 • نور را ببینید که بدن شما را شستشو میدهد.
 • شما هیچ مقاومتی ندارید.
 • شما رهای رها هستید.

شما خلاق هستید

شما وقتی احساس خوشبختی را در خود پرورش دهید خلاق خواهید بودو دست به عمل های خلاقانه می زنید که تا به حال انجام نمی دادید حتی به ذهنتان هم خطور نمی کرددر پی تغییر افکار احساستان تغییر می کند نشانه های در مسیر درست بودن یکی پس از دیگری می آید تا به شما ثابت کند در مسیر درست هستید جهان مشتاق پیشرفت و گسترش شماست جهان و کائنات با آغوش باز منتظر رساندن امدادها به شماست به راحتی امکانات و انسانها و شرایط را برای موفقیت شما فراهم می سازد.ناگهان متوجه می شوید همه چیز به آرامی در حال تغییر است و شما در جریان خوشبختی هستیدشما احساس خوبی دارید و از جهان متافیزیک حمایت و هدایت می شوید .

دوست دار شما

آزیتا مهدی پور


                                  

دیدگاه‌ها (0)

*
*