😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

روش رسیدن به احساسات خوب

رسیدن به احساسات خوب

در اینجا در مورد احساس خوب و یکی از روشهای قوی رسیدن به آن می پردازیم.

وقتی شما حالتان خوب نیست یعنی اینکه احساس خوبی ندارید.و دقیقا زمانی که احساس خوبی ندارید شما پیامی را که به جهان میدهید،این است که دوباره از همین اتفاق را که حالم را بد کرده است میخواهم.جهان سرشارازهوشمندی نامحدودی است ،که هر چه را به آن بدهیم همان را به ما برمیگرداند.اگر بگوییم احساس بزرگترین ابزاررسیدن به خواسته ها است،به گزاف نگفته ایم .از این ابزار قدرتمند میتوان به شدت استفاده کرد تا جهان را به کام خود سازیم.احساس یعنی زبان بدن و فرکانس هایی که به جهان میدهیم.هر فرکانس که به بیرون ساطع میکنیم از همان نوع و سطح ارتعاشی فرکانس را به ما برمیگرداند.

احساسات خوب

کنترل احساس

ما باید قدرت کنترل احساس خود را برای تغییر سرنوشتمان به دست بگیریم. اگر زمان انجام هر کاری احساس خوبی د اشته باشیم و به نتیجه فکر نکنیم .فقط توجه کامل ما به حس خوبمان باشد. نتیجه ای که میگیریم قطعا عالی خواهد بود. یعنی این که من اگر حتی در شرایط نا متناسب باشم ولی احساسم را خوب نگاه دارم .نتایجی را که دریافت میکنم مرا شگفت زده خواهد کرد.

شمشیر دولبه (احساس خوب و احساسات بد)

خبر مهم اینکه احساس این موهبت بسیار عظیم مثل شمشیر دو لبه میماند که اگر درست استفاده شود بسیار سودمندو مفید خواهد بود .و استفاده ی بسیاری از آن خواهیم کرد . و اما اگرد رست از آن استفاده نکنیم .و همین طوردر گرداب احساس بد باقی بمانیم ،باید منتظر عواقبش باشیم. البته این را هم باید د ر نظر بگیریم که اصلا راحت نیست ،که همیشه حسمان خوب باشد .گاهی براحتی حس خوب ویا حتی عالی داریم ،ولی گاهی هر کاری میکنیم نمیتوانیم از این احساس بد بیرون بیاییم. در این صورت چه کاری باید انجام دهیم.

احساسات خوب

مطلب مهم

مطلبی که مهم. است بدانید،کسی انتظار ندارد که شما داعما احساستان خوب باشد .چون که عملا این کار غیر ممکن است .شما باید اولین کاری که میکنید ،با تمرین و ممارست خود آگاه شوید ار زمانهایی که احساستان خوب نیست .و بلافاصله تمام تلاشتان را بکنید،و برای عوض کردن احساستان و حس بد ویا ناخوشایند را به احساس خوب و عالی تبدیل کنید. البته این را هم بگوییم که در حالتی که احساستان خیلی بد باشد به هیچ وجه نمیتوانید، یکباره حال خود را تغییرات زیادی دهید . این کار مثل این است که کسی روی چرخ و فلک پرسرعتی که در حال چرخش است بپرد و بنشیند. شما بگویید چه اتفاقی میافتد.؟؟؟مسلما باید منتظر بماند که کمی سرعت آن پایین بیاید وبعد سوار شود. شما هم در حالت ارتعاش پایین آراام آرام با صحبت کردن با خود ارتعاش خود را تغییر دهید.

احساسات خوب شما

یاید تمر ین کنید . به احساس خود توجه کنید. وقتی واقعه ای رخ میدهد، مثلا کسی با شما بحث میکند .یا توهین میکند. یا ممکن است حس مورد ظلم واقع شدن قرار بگیرید. تمامی این حسها و همچنین احساسات د یگر را در مرحله ی اول باید ببینید. یعنی نظاره گر باشید .ببینید که حس خوبی ندارید .باید احساسات خود را کاملا ببینید .در تیترهای بعدی به شما روش های بیرون ریزی احساسات را خواهیم گفت.

توجه به احساس

به احساسات خود خوب توجه کنید.آنها پیامهای درونی شما هستند.آنها سفیران درونی و پیام رسان قلبی شما هستند. بعضی ازافرادتصور میکنند ، که باید ظاهر سازی کنند و خودشان را گول بزنند و به اشتباه از مطالب مثبت اندیشی تصور میکنند که منطورشان ابن است که حس خود را نبینید و ظاهر سازی کنید. و ظاهرا بگویید احساس خوب دارید.این افراد باید بدانند که مطلب را اشتباه استنباط کرده اند. شما باید به حس خود توجه کنید و کاملا آن را ببینید.چه حس بد چه حس خوب.

مثال تغییر احساس

بعنوان مثال اگر ناراحت و غمگین هستید ،باید آن حس غم و اندوه و غم را ببینید و به خود بگویید خیلی خوب من الاغن غمگینم و ناراختم. خوب الان دچه کمکی به خودم میتوانم بکنم. آیا اگر این حس ناراحتی و اندوه را ادامه دهم کمکی به من خواهد کرد یا اینکه مرا از اهدافم د ور میکند و دوباره بد و بدتر از این می شود؟بهترین کاری که الان میتوانم بکنم چیست؟ چگونه میتوانم احساسم را مدیریت کنم؟بارها در مورد قدر ت سوال به شما توضیح داده ایم. و در مورد اهمیت سوالهای خوب. پس تا میتوانید با سوالات خوب جهت فکری خود رابه سمتی که میخواهید تغییر دهید.و احساستان را عوض کنید.

چندین راه برای عوض کردن احساس که به ترتیب برایتان توضیح میدیم .

  • مرحله اول دیدن احساسات و نظاره کردن آن است.
  • احساس منفی خود را روی کاغذی بنوسید.و بسوزانید.
  • توجه خود را به نکلت دیگری غیر از آن چه که حستان را منفی کرد ه است بدهید.
  • در ابتد ای صبح مراقبه کنید و احساسات خوب داشته باشید.
  • ذهنتان را آرام کنید با نفس کشیدن .
  • به این صور ت که آران نفس بکشید.به تنفستان توجه کنید.
  • در لحظه حال باشید و به لحظات توجه کنید.
  • انکراژدرست کنید.

آنکراژ چیست ؟

آنکراژیکی از تکنیک های nlp است

آنکراژ تنظیم سیستم عصبی روی قسمتی از بدن که به محث لمس و تحریک احساستان ر ا تغییردهد.

چگونگی ساختن آنکراژ برای داشتن احساس خوب

یک قسمت از بدن را که راحت بتوانید بعنوان انکراژ استفاده کنید، از قبل تعیین کنید. مثلا انگشت اشاره را به انگشت شصت فشار دهید. یا مثلا با انگشتان روی زانو فشارملایمی بیاورید.این میشود انکر .در مرحله بعدیاد خاطره ی خوبی از گذشته به یاد بیاورید.و چشمانتان را ببندید .کاملا در آن خاطره غرق شوید.احساسات واکو(حسهای بیناییو شنیداری و لامسه و بویایی….) راکاملا پرورش دهید.

در مرحله بعد به محض رسیدن به اوج حس خوب انکراژ خود را که از قبل تععین کرده بودید، کمی فشار دهید. و تا یک دقیقه ادامه دهید. و سپس رها کنید. و چشمان خود را باز کنید. انکراژ شما ساخته شد. می توانید در چندین مرحله دباز تکرار کنید تا کاملا نهادینه دشود. البته با فاصله مثلا روز بعد. از این انکراژ برای تعویض احساس بد به احساس خوب استفاده کنید. به این صورت که اگر به هر دلیل حالتان خوب نبود به با فشردن انکراژ به راحتی سیستم پعصبی شما دتغییر مسیر داده و حالتان خوب می شود. و این فوقالعاده است من بسیار استفاده میکنم. توصیه میکنم شما هم استفاده کنید.

سپاسگزارم که با دقت مطالعه کردید. شاد و آرام باشید.

ارادتمند آزیتا مهدیپور

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×