😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

افراد سمی چه ویژگی هایی دارند؟

افراد سمی

ما در زندگی با افراد بسیار زیادی در ارتباط می باشیم که برخی آن ها در ما احساس ناخوشایندی را ایجاد می کنند. این مقاله ما در خصوص افراد سمی زندگی مان می باشد.

افراد سمی چه کسانی هستند؟

برخی افراد در زندگی کنار ما هستند که بودنشان به ما احساس امنیت می دهد. آن ها همیشه مشوق ما هستند و باعث پیشرفت ما در زندگی می شوند. اما برعکس برخی افراد کنارمان هستند که وجودشان به ما احساس نا امنی می دهد. دائما ما را مورد سرزنش قرار می دهند و به ما استرس وارد می کنند. اعتماد به نفس ما را می گیرند و در واقع عزت نفس ما را تحت تاثیر قرار می دهند. برای روشن تر شدن اهمیت موضوع عزت نفس می توانید دوره افزایش عزت نفس را از سایت تهیه نموده و از آن بهره ببرید.

ویژگی های افراد سمی چیست؟

  • افراد سمی همیشه فکر می کنند که در همه مسائل حق با آنها است.
  • آن ها دائما دیگران را قضاوت می کنند.
  • به راحتی آن ها از دیگران عیب جویی می کنند.
  • این افراد فکر می کنند که همیشه قربانی هستند و مقصر همه امور دیگران هستند.
  • آن ها فقط از دیگران انتظار حمایت دارند ولی خود از دیگران حمایت نمی کنند.
  • به راحتی دروغ می گویند.
  • احساس همدلی ندارند و از ناراحتی دیگران نیز سوءاستفاده می کنند.
  • همیشه سعی می کنند روی دیگران تسلط داشته باشند.
  • اعتماد به نفس دیگرن را از بین می برند.
  • برای حقوق دیگران هیچ حقی قائل نیستند.

شخصیت افراد سمی :

این افراد معمولا تصور میکنند که اعتماد به نفس بالایی دارند و همیشه دیگران را مورد سرزنش قرار می دهند. به آن ها کنایه می زنند و تحقیرشان می کنند. آن ها دچار خود بزرگ بینی هستند. افراد سمی معمولا مسئولیت ها را از روی شانه خود خالی می کنند و سعی می کنند وظایف خود را به گردن دیگران بیندازند. آن ها همیشه دیگران را تحت نظر دارند و رفتار و گفتار آن ها را رصد می کنند تا بتوانند نقطه ضعفی از بقیه پیدا کنند. از دیگران بدگویی می کنند تا شما را قانع کنند که حق با آن ها است.

آن ها منفی باف هستند و همیشه حرف های مایوس کننده می زنند. این افراد معمولا از موفقیت دیگران ناراحت می شوند و چشم دیدن خوشی های دیگران را ندارند. نتیجه معاشرت با آن ها هیچ چیز به جز استرس و دلهره و نا امیدی برای شما نخواهد بود.

شخصیت افراد سمی
شخصیت افراد سمی

با افراد سمی چه کنیم؟

تا جایی که امکان دارد باید از این افراد دوری نمود. حتی گاهی نیاز است که آن ها را از زندگی خود حذف کنیم. اما گاهی حذف افراد سمی برای ما ممکن نیست. به طور مثال وجود آن ها در محل کار اجتناب ناپذیر است و ما مجبور هستیم که کنار آن ها کار کنیم.

بنابراین تا جایی که امکان پذیر است باید با این گونه افراد بسیار سرد برخورد کرد. ضمن این که برای آن ها حد و مرز تعیین کنید و اجازه نزدیک شدن بیشتر به خود را ندهید. یعنی تا جایی که امکان دارد از او دور شوید و فقط به اندازه ای که برای کار نیاز است با او معاشرت کنید. زیرا معاشرت بیش از حد با این افراد روی شما نیز تاثیر منفی گذاشته و افکار و عقاید شما را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

چکیده :

گاهی وقت ها هنگامی که با افراد سمی برخورد می کنیم، احساسات ما نیز تحریک می شوند و حس تنفر به ما دست می دهد. ممکن است احساس شرمندگی کنیم و از دست خودمان ناراحت شویم. اما بهتر است که این طور فکر کنیم که شخصی که ما را ناراحت می کند این مشکل ریشه در رفتار و عقاید او دارد. او منفی باف است و با افکار سمی خود ما را ناراحت کرده است. بنابراین به این فکر کنیم که احساس ناراحتی و خود خوری برای ما بی فایده است. در نتیجه خود مان را بیشتر دوست داشته باشیم و تحت تاثیر سم پاشی آن ها قرار نگیریم.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×