😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

به نشانه ها توجه کنیم.

نشانه ها

در اینجا می آموزیم که نشانه ها چه هستند و چگونه از آنها استفاده کنیم.

برای دریافت نشانه ها هدایت بطلبید

انسانی که به ارتباطات درونی خود توجه می کنید و ارتباط عمیق درونی او بسیار قوی است، می داند که چگونه از هدایت و راهنمایی قلبی خود کمک بگیرد. چون می داند این هدایت از منبع پاک و دانش بی پایان می آید و از همه چیز آگاه است، که عقل نمی داند. بنابر این بطور اتوماتیک عادت کرده که به این هدایت قلبی که آنها را به صورت نشانه ها دریافت می کند توجه کند و آنها را اجرا کند. در مورد هدایت در مقاله فوق توضیحات جامعی داده شده است برای اطلاعات بیشتر در این مورد به این مقاله مراجعه کنید.

به نشانه ها و هدایت قلبی توجه کنید
به نشانه ها و هدایت قلبی توجه کنید

مدار درست

در مسیری که از نشانه ها پیروی می کنند خطا به ندرت صورت می‌گیرد. اگر چه شفاف نیست ولی احتمال درست بودن آن بیشتر است و این احتمالی بودن آن بستگی به آن نشانه ندارد. چون هر چیزی که از منبع آفرینش می رسد درست و بی خطا است. اما گاهی این نشانه‌ها بخاطر مداری که ما در آن قرار داریم ممکن است درست یا غلط باشد. برای مثال وقتی شما در مدار درستی نیستید و فرکانس خشم را ساطع می کنید و دنبال نشانه برای انجام معامله ای هستید و نمی دانید این معامله به نفع شما است یا نه؟ ممکن است این دریافت پاسخ و نشانه از منابع درستی نباشند و در مدارهای پایین تر دریافت شوند که نتیجه ی خوبی برای شما نداشته باشد.

چاره چیست؟

باید منتظر بمانیم هر وقت حالمان خوب باشد به نشانه ها توجه کنیم؟ دقت کنید تا دو نکته مهم را برایتان توضیح دهم اول اینکه برای دریافت نشانه ها باید در خواست کنید که هدایت شوید. یعنی اول در خواست کنید و بعد منتظر نشانه ها باشید و گوش بزنگ باشید تا آنها را به هر شکلی دریافت کنید. مثلا از دوستتان به طور اتفاقی در آن مورد چیزی می شنوید یا برنامه تلوزیون در مورد آن مسئله صحبت می کند و شما می شنوید. نکته مهم که باید به آن توجه کنید این است که در ابتدا باید آرامش خود را حفظ کنید و در فرکانس متعادلی باشید تا دریافت های شما از منبع خالص ودرست باشد.

اول درخواست کنیم تا نشانها را ببینیم
اول درخواست کنیم تا نشانها را ببینیم

دریافت نشانه ها

تمرین کنید و خود را عادت دهید تا نشانه ها را ببینید و دریافت کنید. اگر این کار را زیاد تمرین کنید به آن اعتیاد پیدا می کنید چون به شما کمک می کند که احتمال خطایتان پایین بیاید و مسیر درستی را بروید هر چه قدر آرام تر باشید و هدایت بخواهید کمک بیشتری به خود می کنید. و به مرور زمان شما اصلا نمی توانید بدون هدایت خواستن کاری انجام دهید. و در اکثر موارد که تاکید می کنم آن هم( بخاطر فرکانس هایی که ساطع می کنید و مداری که قرار دارید )احتمال خطا وجود دارد نه به خاطر نشانه ها چون زمانی که شما آرامش خود را حفظ کنید آنها از منابع درستی که احتمال خطا ندارد می آیند و قطعا درست است. پس مهم است که آرام و با خود هماهنگ باشید.به مقاله فرکانس انسان رجوع کنید.

بررسی نهایی

در ابتدا شما باید آرامش خود را حفظ کنید
در حالت هماهنگی با خود باشید.
شما باید در خواست هدایت کنید
گاهی هم بدون در خواست شما بخاطر خواسته قوی تان هدایت می شوید.
در حالت آرام و با اطمینان منتظر نشانه ها باشید تا هدایت شوید.
شاید در دریافت نشانه ها از نظر ظاهری و عقلی اقدام درستی به نظر نرسد
ولی شما اقدام کنید.
در مسیر چراغها روشن خواهد شد و شما قدم به قدم هدایت خواهید شد.
این روش به شدت قدرتمند است
بسیاری از افراد موفق برای اقداماتشان از آن استفاده می کنند.

چکیده

نشانه‌ها به صورت شهود و با صدای آرام در ذهن ما وجود دارند. در واقع شهود همان فرایندی است که واقعی است و ذهن و مغز ما با توجه به محیط و تجربیات در شرایط متفاوت تصمیم‌گیری می‌کند. شهود و بیان نشانه‌ها در تمام انسان‌ها وجود دارد فقط باید یاد بگیریم آن را بشنویم و ببینیم. کافیست ما به احساسات درونی خود گوش دهیم و اعتماد کنید، احساسات بد را رها کنیم و اخلاق و رفتار مثبت داشته باشیم. و به تمام اتفاقات اطراف توجه کنیم و با دقت بیشتری محیط اطراف خود را نظاره‌گر باشیم شاید جواب و شواهدی را دریافت کنیم. حتماً زمانی را برای تنهایی و سکوت برای خود در نظر بگیریم و شرایط را برای دریافت شواهد فراهم کنیم. البته نکته مهم این است که نباید کورکورانه تصمیم بگیریم زیرا عقل و تعادل در تصمیم‌گیری مهم است و از هر دو بخش شهود و منطق مغز باید برای تصمیم‌گیری استفاده کنیم.

در سایت Bustle مطالبی در این مورد گفته شده است.

موفق باشید.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×