😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

گفتگوی درونی چیست؟

در اینجا به شما می گوییم که گفتگوی درونی چیست و چگونه ذهن شما را کنترل می کند.

خلق کردن با گفتگوی درونی

ما دائما در حال گفتگو با خود هستیم یعنی همیشه در ذهن خود با خودمان صحبت می کنیم. و این گفتگوی درونی بیشتر اوقات بر ضد خودمان است. و طبق قانون جذب شما آن چه را به آن توجه کنید به سوی خود جذب می کنید. بنابر این زمانی که در حال گفتگو و صحبت با خود هستید، آگاه باشید که در حال خلق کردن هستید و این فقط یک گفتگو نیست، بلکه خلق کردن و ساختن است. پس باید تمرین کنید که همیشه خود آگاه باشید و متوجه گفتگوی درونی خود باشید. به مقاله توجه به نکات مثبت و به مقاله صدای درون مراجعه کنید.

معمولا ما خود را به بدترین شکل مورد انتقاد قرار می‌دهیم و پیشگویی‌های منفی می‌کنیم.که این باعث می‌شود عملکرد خوبی در کارها نداشته باشیم، چرا که خیلی از فرصت‌های زندگی خود را از دست می‌دهیم. اما باید هوشیار باشیم و کلمات امیدوار کننده را جایگزین آن کنیم و با خود مرور کنیم که ما لایق بهترین‌ها و خوبی‌ها هستیم و این را سر لوحه خود قرار دهیم که گفتگوی درونی خود را به سمت افکار مثبت سوق دهیم.

گفتگو درونی آگاهانه داشته باشید
گفتگو درونی آگاهانه داشته باشید

شمشیر دولبه

گفتگوی درونی شما مانند یک شمشیر دولبه می ماند. که شما می توانید هم به نفع خود استفاده کنید و هم در جهت تخریب خود به کار ببرید. چون یک ابزار بسیار مهمی است که در حال ساختن باورها و یا تقویت آنها است. این باورهای شما است که سرنوشت شما را می سازد. بنابر این شما باید خود آگاهی و خود مراقبتی داشته باشید تا همیشه از این گفتگوی درونی آگاه باشید و آن را کنترل کنید و زمانی که در اثر تمرینهای مکرر به این عادت مهم دست پیدا کردید ساختن و خلق زندگی دلخواه شما شروع می شود. آن زمان است که شما به این کشف بزرگ در خود دست پیدا خواهید کرد که چه قدر شما خالق زندگی خود هستید.

مثالی در این مورد

با یک مثال این گفتگوی درونی را برای شما روشن می کنم. شما فرض کنید ذهن شما دائما به شما می گوید که سلامتیتان در خطر است و در خطر بیماریهای مختلف هستید و شما آگاه به این گفتگوی منفی شدید، حالا کاری که باید انجام دهید این است که این گفتگو را به این صورت که به شما احساس بهتری بدهد تغییر دهید. مثلا بگویید من در سلامتی کامل هستم. یا اگر بیمار هستید بگویید من هر روز سلامت و سلامت تر می شوم، من هر روز بهتر و بهتر می شوم چون تغذیه درستی دارم و ورزش می کنم و روی ذهنم کار می کنم و در آرامش هستم. با خود بگویید که الان در حال ساختن آینده دلخواه خود هستم و چون درحال ساختن آرامش و افکار مثبت هستم به همین دلیل زندگی دلخواه خودرا خلق می کنم.

گفتگو درونی
گفتگو درونی

ادامه دهید

به همین صورت ادامه دهید و همیشه گفتگوی آگاهانه درمورد چیزهایی که دوست دارید خلق کنید داشته باشید. با خود در مورد خواسته هایتان حرف بزنید نعمتهای خود را یاد آوری کنید و سپاسگزار آنها باشید. درنگ نکنید و به ذهن اجازه یاوه گویی ندهید، ذهن حراف است و معمولا به خاطر ماهیت محافظتی و حفظ بقا حرفهای منفی و پر از ترس دارد. چون می خواهد حفظ وضعیت موجود کند ودر حاشیه امن خود باشد و شما را گمراه می کند. به ضرر شماست پس این فرصت گفتگو را به او ندهید و با خود در گفتگوی درونی آگاهانه و خلاقانه باشید تا نتایج دلخواه را خلق کنید.

صدای درون خود را بشنوید …

لطفا برای تماشا با IP ایران وارد نشوید

تمرین

تمرین کنید آگاه به گفتگوی ذهنی خود باشید.
اگر این گفتگو منفی بود که معمولا هست مقاومت نداشته باشید اما به آن توجه نکنید .
به سرعت افکار و باورهای درست و مثبت را جایگزین آن کنید.
شروع کنید به صحبت و گفتگوی درونی دلخواه و خلاقانه با خود و ادامه دهید.
این روند را تا جایی که می توانید تمرین کنید تا جز عادات شما شود.
ذهن مانند اسب افسار گسیخه ای است که باید تربیت شود پس دست به کار شوید.
با ادامه این روند شما خالق زندگی خود خوهید بود.
تمرین کنید مداوم در مورد خواسته ها و نعمات خود همیشه با خود صحبت کنید.

مقاله ای در سایت wikipedia توضیحاتی در این مورد دارد.

شاد و سعادتمند باشید.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×