😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

روابط موثر چگونه شکل می گیرد؟

روابط موثر

برقراری ارتباط صحیح یکی از مهم ترین مهارت های زندگی است. در این مقاله با موضوع چگونگی شکل گیری روابط موثر با ما همراه باشید.

روابط موثر چیست؟

برقراری ارتباط با دیگران بسیار ساده است. حتی انسان های اولیه نیز برای برطرف کردن نیاز های خود از مهارت ارتباطی استفاده می نمودند. اما ما در این مقاله می خواهیم این مسئله را بررسی نماییم که روابط موثر چگونه روابطی است. به طور کلی ارتباط موثر عبارت است از ارتباطی که در آن طرف مقابل پیام ما را درک نماید. ضمن این که ما بتوانیم روی ذهنیت و یا احساسات او تاثیر مثبت داشته باشیم. بنابراین متوجه می شویم که این کار بسیار هم ساده نخواهد بود. برقراری ارتباطات اثر بخش و کاریزما بودن، مهارتی است که می تواند تمام ابعاد زندگی ما را تحت تاثیر قرار دهد.

هنگامی این نوع ارتباط به خوبی شکل می گیرد که ما بتوانیم پیام دیگران را نیز به خوبی دریافت و درک نماییم. یعنی با طرف مقابل به خوبی احساس همدل بودن داشته باشیم. این که بتوانیم احساسات او را به درستی درک نموده و نسبت به آن احساسات واکنش مثبت و صحیح داشته باشیم. در کنار این مقاله می توانید مقاله ارتباط موثر را نیز مطالعه نمایید.

روابط موثر چیست؟
روابط موثر چیست؟

چگونه روابط خود را موثر سازیم؟

اگر لبخند به لب دارید، سعی کنید حقیقی باشد. بعضی از افراد هنگام شروع ارتباط با دیگران لبخندی مصنوعی دارند. قطعا این کار نشانه خوش رویی فرد می باشد. اما اگر لبخند ما غیر واقعی باشد، گاهی آن نتیجه ای را که باید بگیریم، را نخواهیم گرفت. پس به عنوان اولین نکته تاکید می کنیم که در هنگام آغاز ارتباطات، لبخند حقیقی بر لب داشته باشید. این گونه احساس بهتری را به طرف مقابل انتقال خواهید داد. ضمن این که در کنار لبخند زدن، برقراری ارتباط چشمی نیز بسیار موثر می باشد.

زبان بدن خود را دست کم نگیرید. اگر به حرف های طرف مقابل گوش می کنید، فعالانه این کار را انجام دهید. برخی از این رفتار های شما به طرف مقابلتان حس اعتماد القاء می کند. حتی گاهی با نشان دادن حرکات تایید، به او نشان می دهید که برایش احترام قائل هستید و با دقت به حرف هایش گوش می کنید. این کار شما همدلی تان را به طرف مقابلتان نشان می دهد. این گونه او نیز احساس آرامش بیشتری را در کنار شما خواهد داشت. برای این کار به حرکات برخی از افراد که مهارت روابط های موثر را دارند، دقت کنید. این کار شما باعث می شود نکاتی را از آن ها بیاموزید که تا به حال به آن ها دقت کافی نداشته اید.

هیچ نیازی نیست که هنگام حرف زدن با دیگران، استرس داشته باشید. می توانید قبل از آغاز مکالمه، چند نفس عمیق بکشید و کمی قدم بزنید. این کار شما را آرام تر می سازد و اضطرابتان نیز کاهش می یابد. حتی اگر احساس کردید استرس شما قابل کنترل نیست، در آن لحظه، آن مکان را ترک کرده و مکالمه را برای وقتی دیگر که آماده هستید موکول کنید.

تاثیر مطالعه بر ارتباط موثر چیست؟

مطالعه کردن، باعث می شود که ما در برقراری ارتباطات خود موثر تر عمل کنیم. زیرا با مطالعه نمودن، اطلاعات ما نیز افزایش می یابد و این مسئله خود باعث تقویت بیشتر روابط کلامی ما می گردد. ضمن این که اعتماد به نفس ما نیز افزایش می یابد. زیرا ما در زمینه های مختلف، می توانیم صاحب نظر باشیم و این گونه دایره ارتباطاتمان بیشتر می گردد. همچنین کلماتی را که بیان می کنیم، فکر شده تر هستند. گاهی انتخاب یک کلمه و یا جمله می تواند شانسمان را در موفقیت ما در یک ارتباط، بسیار افزایش دهد.

چکیده:

برای برقراری ارتباط موثر، نیاز نیست که پر حرفی کنیم. حتما شما هم با افرادی رو به رو شده اید که برای طرح یک موضوع زمان زیادی صرف حرف زدن می کنند. آن قدر این کار را ادامه می دهند تا ما کلافه می شویم. اگر ما بخواهیم که منظور خود را واضح بیان کنیم، قطعا باید کلام ما حاوی پیام ها و اطلاعات با ارزش باشد. این گونه طرف مقابل نیز بدون احتیاج به تحلیل های بی جهت، منظور ما را درک خواهد کرد. بنابراین سعی کنید این مهارت را بسیار زیاد تمرین کنید تا بتوانید آن را در خود پرورش دهید و در ارتباطات خود نیز موفق تر عمل نمایید.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×