😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

تغییر در زندگی برای رشد و توسعه !

تغییر

دراینجا می بینید که در زندگی اگر تغییر نکنی محکوم به نابودی هستی و اگر پویا باشی خواهی درخشید.

تغییر ماهیت جهان

ماهیت جهان گسترش و تغییر است جهان هر لحظه در حال تغییر است و ایستایی وجود ندارد. ایستایی مرگ است و کائنات مرگ ندارد فقط انرژی است که از شکلی به شکل دیگر تغییر پیدا می کند. هر چیزی که حرکت نکند می پوسد و از بین می رود گنداب نتیجه آب ساکن است که بوی تعفن و زننده اش مشام انسان را می آزارد. اگر با جهان همنوا نشوی و حرکت نکنی خواهی مرد، خواهی پوسید و این بسیار تاسف انگیز است جهانی که پویاست پویایی می خواهد و حرکت نه سکون و بی تحرکی و اگر حرکت نکنی محکومی به نابودی و عدم.

در این مورد به مقاله نشانه های تغییر باور مراجعه کنید.

تغییر در جوانی

زمانی که جوان تر هستی خودت دنبال تغییر هستی بدون اینکه نگران چالشها باشی، بدون اینکه نگران موانع باشی فقط به هدفت نگاه می کنی و پیش می روی تو فقط می خواهی زندگی را تجربه کنی دنبال امنیت نیستی فقط می خواهی پیش بروی و به هدفت نگاه می کنی و شجاعانه و بی باک جلو می روی. پس چه شد که وقتی سنت بالاتر می رود می ترسی و می خواهی در حاشیه امنیت خود بمانی چه اتفاقی افتاد که ترسیدی و خود را عقب کشیدی فرار از حرکت و پویایی یعنی ترس و نا امیدی و ترس و نا امیدی هم یعنی تغذیه وجه شیطانی ات که نتیجه ای جز نا کامی و افسردگی ندارد.

در مسیر تغییر زندگی از چالش ها نترسید
در مسیر تغییر زندگی از چالش ها نترسید

زندگی در جریان است

جاری باش و زندگی را زندگی کن رها باش گاهی مسائل و تضادها همه با هم می آیند آنها یک هدف دارند و آن اینکه به تو ٰراه را نشان دهند چراغ زندگی تو باشند و تو را هدایت کنند. به زیباییها و تو را به سوی خواسته هایت برسانند و وظیفه تو یک چیز است و آرامش و رها بودن تا اجازه دهی مسائل از تو عبور کنند و چراغ راه وهدایت گر تو باشند. اگر اجازه بدهی و آرام باشی و الهامی که تورا هدایت می کند عمل کنی و شجاع باشی جایزه تو رشد و پیشرفت و شیرینی و شاد کامی و عشق و لذت است چرا که با وجود درونت هماهنگ هستی و اجازه می دهی تو را هدایت کنند. وشرایط زندگی تو هم تغییر خواهد کرد.

تغییر در زندگی
تغییر در زندگی

شروع تغییرات

اینکه تصمیم بگیرید زندگی خود را تغییر دهید ممکن است در ابتدا سخت به نظر بیاید. طبیعی است که با چالش‌های روبرو می‌شوید اما اگر تمام آن مشکلات را مراحلی از زندگی خود ببینید و با آرامش از آن عبور کنید زندگی روی خوش را به شما نشان خواهد داد.

می‌توانید از چالش‌های کوچک شروع کنید. مانند تغییر رژیم غذایی یا شروع ورزشی که تا به امروز انجام نداده‌اید و یا انواع موسیقی را گوش دهید و… . اما این را حتماً برای خود روشن کنید که چرا می‌خواهید زندگیتان را تغییر دهید. مثلاً کدام قسمت از زندگی نیاز به تغییر دارد. شغل یا روابط در زندگیتان و یا عادت خاص یا هر جنبه دیگر، همه ما در زندگی چیزهایی را داریم که مانع پیشرفت ما شده آنها را پیدا کنید و روی آن قسمت کار کنید اهداف هوشمندتان را بنویسید. اما آماده تمام طوفان‌ها و مشکلات پیش رو باشید و بدانیدکه گذرا هستند.

آرام باش

یاد بگیر در چالش ها و طوفان های زندگی تو آرام باشی
وصبر داشته باشی و ببین پروردگار تو چه نقشه نابی برای تو دارد
در این برنامه ایمان تو آزموده می شود و خودت می بینی که چه قدر بزرگ شدی رشد کردی
وآیا از مسائلت بزرگ تر شدی تا خدای مهربان در زندگی لول تو را تغییر دهد
در ابتدا تو باید شایستگی خود را تغییر دهی رشد کنی و بالا بروی.
تا جهان و کائنات در خدمت تو در آیند.
این را همواره بدان و آگاه باش که تو تنها نیستی در تمام راه راهنما و هدایت کننده
و همراهی داری که پشتیبان توست و مثل کوه پشت توست و حمایتت می کند
آن گاه با دلی قرص جلو برو و بدان که سر افراز و پیروزی از آن توست.
تغییر در زندگی مساوی موفقیت و سعادت است.

درسایت Greater Good Magazine توضیحاتی داده شده است.

شاد و سعادتمند باشید.


دیدگاه‌ها (0)

*
*

×