هوشیاری

۱۰ مرحله مهارت تصمیم گیری

تصمیم گیری

۱۰ مهارت تصمیم گیری را بیاموزید و عضله قسمت تصمیم گیری مغز خود را قوی کنید.

ما دائما در حال تصمیم گیری هستیم

در زندگی مواقع زیادی هست که باید تصمیم های مهم بگیریم . این تصمیم گیری ها در سرنوشت ما تاثیر بسیار فراوانی دارند.غیر از تصمیم های بزرگ زندگی از شروع روزتان شما باید تصمیم بگیرید. تصمیم های کوچک و بزرگ مثلا صبح که بیدار می شوید حتی از قبل تصمیم می گیرید که چه ساعتی بیدار شوید که به همه کارهای خود برسید.بعد تصمیم میگیرید که ورزش انجام دهید یا نه و بعد اینکه که صبحانه بخورید یا نه و بعد اصلا صبحانه چه چیزهایی را بخورید ؟


مرحله بعد کارهایی را که قرار است انجام دهید ابتدا باید انتخاب کنید به ترتیب کدام کارها در الویت هستند .همین طور تا شب شما انتخاب می کنید که چه کارهایی باید انجام دهید. وچه کارهایی انجام ندهید. تصمیم های روز مره شما و الویت بندی تصمیمات روزانه کیفیت دراز مدت زندگی شما را می سازد.و در نهایت این تصمیم گیری ها سرنوشت شما می شود.

مهارت تصمیم گیری
ما داعما در حال تصمیم گیری هستیم

چه طورعضله تصمیم گیری مغز را قوی کنید؟

شما با تمرین در تصمیم گیریهای سریع یاد می گیرید که چطور تصمیم های مهم زندگیتان رابدون اتلاف بیهوده وقت انجام دهید.یک قسمت از مغز که مختص تصمیم گیری است مانند عضله ای می ماند که باید با تمرین قوی شود. شما ببینید ورزشکارانی که عضله قوی دارند هیچ گاه یک شبه به آن جا نرسیدند بلکه با تمرین و کار روی عضله مورد نظر قوی و قوی تر شدند. بنا بر این با تمرین در تصمیم گیریهای کوچک تصمیم گیری های بزرگ زندگی را هم راحت تر و با احتمال خطای کمتر انجام می دهیم.

مهارت تصمیم گیری
قوی کردن عضله تصمیم گیری مغز

تکنیک عالی

برای تصمیم گیریهای Decision-makingمهم تر زندگی شما می توانید از این تکنیک عالی استفاده کنید. من برای تصمیمات مهم زندگی خودم از این تکنیک عالی بسیار استفاده می کنم .به این صورت که شما برای انجام کاری که می خواهید عملی کنید در یک صفحهموضوع تصمیم گیری را در تیتر بنویسید . صفحه را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. در یک قسمت حسنهای انجام این تصمیم را بنویسید و در قسمت دیگر عیوب آن را بنویسید.در نهایت ببینید که کدام قسمت به قسمت دیگری می چربد. در نهایت می توانید بهترین تصمیم را بگیرید.

مهارت تصمیم گیری

هدایت شهود

برای اینکه یاد بگیرید در زندگی سریع تصمیم گیری کنید و درست تصمیم بگیرید.این تمرین را نجام دهید و ببینید درصد خطای شما پایین می آید حتی ترسهای شما وقتی رو صفحه کاغذ می آ ید شفاف تر می توانید تصمیم گیری کنید. وقت بگذا رید و تمرین کنید. یک روش هم که برای تصمیم گیری عالی است و من پیشنهاد می کنم بسیار و داعم از آن استفاده کنید استفاده از شهود است. شما باید داعما هدایت بطلبید و بخواهید وآن گاه اجازه بدهید تا شهود شما را هدایت کند.حالا شما منظر نشانه ها باشید تا هداغیت شوید به مرور زمان شما نشانه ها را بیشتر درک می کنید وبرای شما ثابت می شود که این شهود درست است. من با مثالی این را برای شما روشن تر میکنیم.

مهارت تصمیم گیری

مثال ۱

فرض کنید شما برای انتخاب کارمندتان در قسمتی از نظر عقلانی کیسی را که همه مواردش ظاهرا خوب است انتخاب می کنید ولی ته دل شما و احساس شما بدون هیچ دلیل منطقی این را نمی خواهد و نسبت به انتخاب این شخص احساس خوبی ندارد. شما بر اساس منطق تصمیم می گیرید و شخص مورد نظر راانتخاب می کنید . در آینده بعد از گذشت مدا زمانی متوجه می شوید که آن شخص کیس مناسبی نبوده و کلی خسارت به کسب و کار شما وارد کرده است.

مثال ۲

مثالی دیگر این که شما برای معامله ملک یا زمینی که می خواهید معامله کنید.ظاهرا ملک مناسبی نیست ولی بدون هیچ دلیل منطقی قلبتان به شما می گوید این ملک را معامله کن و شما درونا کشش برای معامله ملک دارید. شما به قلبتان توجه کرده و ملک را معامله کنید . بعد از چند وقت متوجه می شوید ملک شما در مسیرپروژه بزرگراهی که ارزش ملک شما را چند برابر کرده است. و شما کلی سود کرده اید.

۱۰ مرحله مهم تصمیم گیری

۱-با شهود ار تباط بر قرار کنید و هدایت بطلبید شما داعما راهنمایی خواهید شد.
۲-فقط کافی است اعتماد کنید و آرام باشید شک و دودلی را کنار بگذارید.
۳-گاهی تصمیم های شما ظاهرا تصمیم خوب و خوش آیندی نیست ولی در نهایت بسیار به نفع شما خواهد شد.
۴-در هر صورت برای هر تصمیم گیری باید اول از همه هدایت بطلبیم تا راهنمایی شویم.
۵-سپس همه جوانب را در نظر گرفته و مکتوب کنیم.
۶-در مر حله بعدتحقیق و جستجو کنیم .
۷-بعد اطلاعات به دست بیاوریم.
۸-به نشانه ها توجه کنیم.
۹-حالا یک تصمیم گیری عالی داشته باشیم.
۱۰-اقدام کنیم و رها و آرام باشید منتظر نتایج عالی باشیم.

در رابطه با آرام بودن در مرحله تصمیم گیری توصیه می کنم مقاله//عبور از طوفان زندگی را هم مطالعه کنید.
دوست دار شما
آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (0)

*
*