هوشیاری

چرا باید حس خوب داشته باشیم؟

حس خوب

در اینجا می آموزید که چرا همیشه باید حس خوب داشته باشید و چگونه این امکان پذیر است.

حس خوب نشانه ارتعاش درست است

در مقاله های دیگر به این مهم تاکید کردیم که شما خالق زندگی خود هستید شما خلق کننده و تعیین کننده هستید شما خودتان سرنوشت خود را می سازید و در این جا برایتان تشریح می کنیم که چگونه این اتفاق می افتد. شما دائما از خود ار تعاشاتی را ساطع می کنید و در مقابل ارتعاشات هم فرکانس را دریافت می کنید و در سطح ارتعاشی هماهنگ با ارتعاش ساطع شده قرار می گیرید و آن سطح ار تعاشی سر نوشت شما را می سازد . وبرای بررسی اینکه الان در چه فرکانسی هستید باید بببینید چه احساسی دارید . و احساس خوب همیشه نشانه ارتعاش درست است.برای توضیحات بیشتر به مقاله ارتعاش مراجعه کنید.

احساس خوب

دائما خود را چک کنید

با داشتن حس خوب شما در مدار فرکانسی درستی قرار می گیرید . برای اینکهبدانید در چه لول فرکانسی قرار دارید بایداحساس خود را دائما چک کنید و ببینید چه احساسی دارید و اگر احساس خوبی ندارید بدانید که باید بلافاصله احساس خود را کمی هم شده بهتر کنید و برای بهتر کردن احساس خود ببینید چه افکاری در ذهن خود دارید و افکار خود را بهترو بهتر کنید شاه کلید همه اتفاقات زندگی شما احساس خوب است تمرین کنید که همیشه خود رادر احساس خوب نگه دارید و وقتی احساس شما بد می شود بلافاصله آن را کمی بهتر کنید تا بهتر و بهتر شود و وقتی با افکار درست تر حس بهتری پیدا کردید در مسیر درستی هستید و خلق شما در جهت خواسته هایتان می شود .

احساس خوب

سامانه هدایت درون

ما نمی گوییم باید همیشه احساس خوب داشته باشید چون همچین چیزی اصلا امکان پذیر نخواهد بود ولی شما می توانید حس خود را هدایت کنید و با انتخاب افکار بهتر و بهتر به سمت احساس بهتری بروید. برای مثال زمانی که شرایطی پیش می آید که از کنترل کامل آن خارج هستیدازسامانه هدایت درونتان استفاده کنید و با حرف زدن و نوشتن حس خودتان را به سمت احساس بهتر و بهتر هدایت کنید. در مورد احساس خوب به مقاله ای در همین مورد مراجعه کنید.

احساس خوب

برای مثال

مثلا از خودم مثالی می زنم کلی کار داشتم و باید مقاله ام را می نوشتم و در تایم مشخصی آماده می کردم و مهمان هم داشتم و بچه ها هم صبح زود بیدار بودند تا به کارشان برسند مهمان هم بیدار بود به محض بیدار شدن دیدم که افکار منفی هجوم آوردند و از آن جایی که ابتدای صبح برای من خیلی مهم است و می دانم که کل روزم تحت تاثیراحساس خوب یا بد آن زمان طلایی است و همزمان که دخترم می خواست کار انجام دهد و اینترنت سر عتش در نوسان بود و پسرم هم درس دانشگاه آنلاین داشت و من هم که باید در تایم مشخصی مقاله ام آماده می شد همه ی اینها دست به دست هم داد که احساس مرا بد کند.

در ادامه……

ولی از جایی که با کار کردن روی خودم از احساسم آگاه بودم آرام آرام با جملاتی سامانه احساسی خود را به جهت درست و هماهنگی هدایت کردم به این صورت که ابتدا با تنفس عمیق بعد به خودم گفتم چند دقیقه وقت خودت را برای هماهنگی خودت بگزار وجملات آرام بخش بنویس این خیلی مهم تر از آن است که باسرعت فقط کارهایت را با احساس بد انجام دهی و اتفاقات نا خواسته را تجربه کنی . بلافاصله در دفترم نوشتم من آرام هستم و کارهایم به خوبی وعالی پیش می رود و من هماهنگ هستم من حس خوب دارم .مسعله اینترنت هم مثل دفعه های قبل اکی می شود و امروز مهمان هم هم می داند که من کار دارم و بعد از انجام کارم به او هم می رسم و به او هم بسیار خوش می گذرد .

هماهنگی بیشتر با جملات آرامش بخش

در این مثال با هر جمله ای هماهنگ تر می شدم و احساس بهتری پیدا می کردم تا اینکه با آرامش همین مقاله را که شما در حال مطالعه آن هستید نوشتم .من می توانستم با عجله کارم را انجام دهم تا باسرعت بیشتری که می خواستم به کارم برسم ولی نه تنها نا هماهنگی سرعت و کیفیت کارم را کمتر می کرد بلکه باعث می شد در طول روز هم بخاطر ارتعاشات ارسالی اتفاقات نا خواسته را تجربه کنم.ولی واین کار را نکردم و از آن جایی از قدرت احساس خوب آگاه بودم به هدایت احساسم با هر روشی که به من کمک می کرد اقدام کردم و در نتیجه با آرامش و حس خوب مقاله ام را نوشتم.

هماهنگی با درون

خیلی مهم است که هماهنگ باشید
وقتی این هماهنگی را در خود جستجو کنید
به چک کردن مستمر احساس خوب بپردازید
اتفاقات بیرونی شما تغییر خواهد کرد
شما به سوی خود هماهنگ درونتان جهشی عظیم خواهید کرد
که شما را به سمت خیر و نیکی تان سوق می دهد
دائم احساس خود را چک کنید
و اجازه ندهید به راحتی حستان بد شود
همیشه حس خوب خود را دنبال کنید.
این را بدانید هیچ چیزی بالااتر از احساس خوب شما نیست .

در این مورد در سایت wikipedia توضیحاتی داده شده است.

دوست دار شما
آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (0)

*
*