😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

لحظه حال را در زندگی اکنون تجربه کنیم

لحظه حال

در اینجا توضیح میدهیم که چگونه بودن در لحظه حال زندگی شما را دگرگون خواهد ساخت

تو تعیین کنند ه سرنوشت خوددر لحظه حال هستی

در زندگی روزمره ما دچار تکرار میشویم و آن قدر غرق روزمره گی میشویم که اصل زندگی که همان بودن در لحظه حال و لذ ت برد ن در همین جایی که هستیم را حس نمیکنیم.هم اکنون باش و لذت بودن در لحظه را تجربه کن . خلاقیت نبوغ الهام و ایده پردازی در زمانهایی رخ میدهد که در لحظه حال هستی. و به درونت و به اطرافت و به احساست هم اکنون توجه میکنی.

توجه به احساسات

لحظه حال و اکنون زیباترین رخداد هستی است . هر لحظه که احساس نا آرامی کردی حضور خالق هستی را در درون خودت احساس کن و مساعلت را بسسپار و خودت را مساعلت را و هر آنچه که تو را نگران میکند بسپارو اگر با تمام وجودت رها کنی نظاره گر آرامش و رهایی خودت باشی گرمای وجودت را احساس کنی لذت بی شاعبه لحظه حال را نظاره گر می شوی.

دستیابی به قدرت ذهن
دستیابی به قدرت ذهن

خالقت را در لحظه حال میتوانی تجربه کنی

گذر زمان سرعت و فست فوتی شدن انسان را از اصل ذات خودش دور میسازد.ذهنت را هرزگاهی کنترل کن و افسار ذهن سرکش و طغیانگر خود را مهار کن و لحظه حال را تجربه کن خالق هستی را تجربه کن لحظه حال را لمس کن .وقتی سکوت می کنی لذت میبری توجهت را به اکنون بده به صدا ها به منظره و به اطرافت به درونت توجه کن و لذت ببر .

داعما د رلحظه حال مراقبه باش

میتوانی تمرین کنی که داعما در حال مراقبه باتشی یعنی هشیاریت را بالا ببری و در زمان اکنون باشی وقتی این حالت را تمرین کنی زندگی برایت متفاوت میشود و معنای دیگری پیدا میکند و مساعلت برایت فرصت می شود یعنی تو دیگر به بالاترین قسمت وجودت وصل هستی .و احساس بسیار عالی د اری و زمانی که احساس خوبی داشته باشی تجربه هایت متفاوت میشود . یعنی حس خوب اتفاقا ت خوب را رقم میزند .دیگر برای تو خشم معنی ندارد و سر مستی داعمی درونی را تجربه میکنی .چه چیزی از این لذ ت بخش تر که تو تلاشی برای حال خوبت نمیکنی . و حالت همیشه خوب است . چون تو در لحظه حال هستی را تجربه میکنی.

لحظه حال را تجربه کن
لحظه حال را تجربه کن

مساعل زندگیت را به قدرت درونت و نیروی لحظه حال بسپار

در فشارها و ناملایمات زندگی نیرویی از درون آرام نگهت میدارد .و مساعل تو مثل یخ که در حرارت ذوب میشود در آرامش وجودت ذوب میشود و تو مانند رود خانه ای هستی که در مسیررسید ن به دریا از پیچ و تاب های مسیر می گذری واز آن لذ ت میبری و با انعطاف از صخره ها و موانع میگذری ودر رود جاری میشوی و به راهت با آرامش ادامه میدهی . و درراه حکایت ها و داستانهایی را که میبینی درسهایی میگیری و پیش میروی ترسی نداری نیرویی عظیم درونت در لحظه حال فریاد میزند که تو نا محدود ی …….و تو فقط در سکوت هست که میشنوی و دربودن درلحظه حال است که ندای درونت را پاسخ میدهی.

هدایتگر درونی

وقتی تمرکز میکنی در لحظه حال سپری میکنی چنان زندگی را لمس میکنی که نوازش گرروح تو خواهد بود . حالت خوب است ودیگر برایت مهم نیست دیگران چه نظری دارند و تو با هدایتگر درونت پیش میروی و خودت را باور داری. و به مرور زمان خودت را به کاعنات ثابت میکنی. و جهان چاره ای جز تعظیم به تو ندارد.

چند تمرین برای بودن در لحظه

  • در سکوت روزی چند دقیقه مراقبه کن.توجه به تنفست شروع خوبیست.
  • با آلارم گوشی چندین تایم را هبرای یادآوری زمان حال هماهنگ کن.
  • سپاسگزاری بزرگترین قدرت لحظه حال است لذا روزالنه چندین بار سپاسگزاری کن.
  • به احساست در زمانهای مختلف توجه کن و ببینشان چه خوب چه بد.
  • گفتگو و نبایش با خالقت را هر روز چندذین دقیقه داشته باش.
  • به اطرافت کاملا توجه کن و بی تفاوت نگذر یعنی هوشیار باش و زیباییها را ببین .
  • از حواست خوب استفاده کن با تمرکز .خوب ببین خوب بشنو و خوب حس کن.
  • توجه به زیباییها و تحسینشان را جز عادتهایت قرار بده.

دوست دار شما

آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×