هوشیاری

عزت نفس چیست؟

عزت نفس

عزت نفس چیست؟ و چه تفاوتی با اعتماد به نفس دارد؟

تفاوت عزت نفس با اعتماد به نفس چیست؟

تفاوت عزت نفس با اعتماد به نفس این است که اعتماد به نفس مهارت و توانمندی در انجام کاری یا هنری یا هر چیزی که در یک یا چند بعد داریدو با تمرین و تکرار در آن تخصص پیدا کردید ولی عزت نفس کاملا درونی است و زیر ساختلر کل شخصیت ما را تشکیل می دهد.و این دو می تواند مکمل هم باشند ولی عزت نفس به تنهایی یعنی همه چیز یعنی پایه و اساس شخصیت انسان است. ریشه انسان است و آن ذات درونی فرد که با آن به دنیا می آید ولی به مرور زمان از اوآگاهانه یا نا آگاهانه گرفته می شود.

عزت نفس

تلاش آگاهانه

برای به دست آوردن عزت نفس باید آگاهانه تلاش کنیم و تمرین کنیم که آن رادوباره احیا کنیم و به ذات الهی خود بازگردیم. و این در درجه اول مستلزم پی گیری مداوم و اهمیت و ارزش قائل شدن به ذات پاک الهی ماست . و بعد تلاش و تمرین برای عزت نفس دادن به خودمان و درک ارزشمندی گوهر وجود پاک خود مان است. ما آن قدر به خودمان سخت می گیریم در جایی که اشتباه می کنیم خود را درونا تخریب می کنیم وآن قدر خود را تخریب می کنیم که عزت نفسی باقی نمی ماند.

نقاب نزنیم

در ظاهر نقابی زیبا می زنیم که همه چیز خوب است وهمه چیز خوب پیش می رود بیشتر می خواهیم نمایش بازی کنیم زندگی را برای خود و برای دیگران وخودمان را گول بزنیم ولی این ادامه دار نخواهد بود کم کم به جایی می رسیم که دیگر کم می آوریم و احساس خشم و احساس حقارت واحساس خود کم بینی….. همه چیز ما را از ما می گیرد. ما را بدون اینکه متوجه باشیم به ورطه نابودی می کشاند.دیگر خود را نمی شناسیم و می شویم فردی که اصلا خودش را دوست ندارد و برای خود ارزش قائل نیست و این ورطه نابودی است. و عزت نفس ما را نابود می سازد.

خود را سرزنش نکنید

ما باید در ابتدا باید بدانیم که ما عزت نفس پایین داریم از این مسعله بدون اینکه خود را سرزنش کنیم و احساس بدی داشته باشیم آگاه باشیم ودر مرحله بعد به خود کمک کنیم که رشدکنیم و هر روزتلاش کنیم که کمی بهتر شویم و کمی بیشتر خودمان را دوست بداریم.و مدام به خودیاد آوری کنیم که این مهم ترین مسعله ممکن است که باید به آن بپردازیم و تمرینات مهم عشق ورزی به خود را به طور مداوم و منظم انجام دهیم.
برای مطالب بیشتر در این رابطه به مقاله عشق به خود ورزیدن مراجعه کنید.

برای خود ارزش قائل شوید.

بااید برای خود ارزش قائل شویم خودمان را دوست بداریم
و به خود یاد آوری کنیم که چه قدر ارزشمند هستیم
و از ذات پاک خدای درونمان هستیم پس باید فوق العاده قدر خود را بدانیم
هر غذایی را نخوریم هر جایی که مناسب شخصیت ما نیست نرویم
به هر کاری که در شان ما نیست دست نزنیم .
به خود عشق بدهیم و خودمان را همین طوری که که هستیم درست همین طور که هستیم دوست بداریم
و به خود عشق بورزیم و عزت نفس خود را حفظ کنیم.

در سایتmayoclinic توضیحاتی داده شده است.

شاد و سعادتمند باشید
دوست دار شما آزیتا مهدی پور.

دیدگاه‌ها (0)

*
*