هوشیاری

چگونه شاد بودن ؟

شاد بودن

در این جا می آموزید که چگونه شاد بودن را تمرین کنید و آرامش را بسازید.

چرا باید شاد باشیم ؟

شاد بودن فرکانس بالایی دارد وما را از نظر ارتعاشی در سطحی می برد که هم لذت می بریم و هم ارتعاش خود را بالا می بریم و هم اتفاقات خوب را خلق می کنیم پس مهم است عامدانه به دنبال ساختن شادی باشیم و فرکانس خود را بالا ببریم .اگر ما خودمان را به سرنوشت بسپاریم و خود به صورت فعال به دنبال ساختن شادی باشیم یاد می گیریم که این خصوصیت مهم و زیبا را در خود خلق کنیم واتفاقات خوب را رقم بزنیم دراین مورد برای مطالب بیشتر به مقاله شادی را به تعویق نیندازیم و حال خوب مراجعه کنید.

شاد بودن

شاد بودن ساختنی است

یعنی باید برای شادی طراحی کنیم زمان بگذاریم و.برنامه داشته باشیم تا بتوانیم خود را بالا بکشیم یعنی در مداری قرار بگیریم که بتوانیم آرامش داشته باشیم شاید برداشت شما از انسلن شاد این باشد که انسانی که همیشه می خندد وپر انرژی و اکتیو است و هیچموقع غمگین نمی شود البته تا حدی انسان شاد واقعی این خصوصیت ها را دارد ولی نکته مهم این است که انسان شاد واقعی همه اینها یعنی غم خشم ناراحتی همه این ها را تجربه می کند و انسانی نیست که فقط همیشهه بخندد بلکه انسان آرامی است که در همه شرایط تلاش می کند که آرامش خود را حفظ کند و گاهی غمگین و خشمگین و ناراحت می شود ولی در آ» نمی ماند و گذر می کند.

شاد بودن

نکته مهم

دقت کنید در بالا گفتم که انسان شاد تلاش می کند که در غم نماند تلاش می کند که آرامش داشته باشدنکته مهم نماندن در آن شرایط نا هماهنگ است یعنی باید مهارت کسب کرد مهارت کسب شادبودن و نماندن در غم اگر می خواهی که انسان شادی باشی یک فرمول دارد و آن هم این است که تمرین کنی که در غم و شرایط بد نمانی و آزاد و رها باشی و در آرامش دائمی به سر ببری بدانی که نیرویی هست که تو را هدایت می کند و به تو یاری می رساند واین شرطش رهایی توست آرامش و شادی تو تا در فرکانس هایی قرار بگیری که دسترسی به این امدادهای قدرتمند داشته باشی خدا می خواهد تو شاد باشی تو ثروتمند باشی ودائما باید این را به خود بگویی.

هدف خلقت تو شادبودن تو است

تو باید شاد باشی و اگر از شادی دور شوی به این معنی است که از اصل و منبع خود دورمی شوی ودور شدن از اصل خودت یعنی بد بختی یعنی فلاکت و ما هیچ کدام این را نمی خواهیم پس وظیفه داریم شاد باشیم و برای همین به دنیا آمده ایم و باید برای این اصل تلاش کنیم وقت و انرژی بگذاریم حتی اگر بهایی داشت بهایش را بدهیم تا از خود انسان شاد و آرامی بسازیم. اگر می خواهی زندگیت متفاوت شود ورشد کنی باید تغییر کنی بله ساختن شادی هم تلاش می خواهد و بها دارد چون ذهن ما یاد گرفته که غمگین باشد بترسدودر منطقه امن خود باشد و این یعنی روز مرگی که شادی را در درونت می کشد.

تمرین برای شاد بودن

همیشه خود آگاه باش و احساس خود را ارزیابی کن .
تمرین کن که در هر شرایطی آرام باشی تا امدادها به تو برسد.
به خود بگو من رها و آرام هستم و آماده دریافت موهبت ها هستم.
در فرکانس متعادل و آرام شما آماده دریافت هستی .
همیشه به خود بگو نیرویی هست که حمایت کننده است.
راهکارهای شادی داشته باش تا در همه شرایط بتوانی حال خود را عوض کنی.
کارهایی برای آرامش خود طراحی کن مثل مرابه گوش دادن موسیقی سفر…

در این مورد در سایتwikihow هم توضیحاتی داده شده است.

شادو سعادتمند باشی
دوست دارتان
آزیتا مهدی پور


دیدگاه‌ها (0)

*
*