هوشیاری

توجه به نکات مثبت فرکانس را بالا می برد

توجه به نکات مثبت

یکی از مهم ترین وظایف ما توجه به نکات مثبت زندگی مان است .

توجه به نکات مثبت در هنگام برخورد با تضادها

قطعا ما هیچ گاه بدون مسعله وتضاد نبوده ایم و نخواهیم بود همیشه تضاد ها وجود دارندو ما درحال دست و پنجه نرم کردن با چالشها هستیم.ما با توجه کردن به نکات مثبت می توانیم به آرامش برسیم در حالت آرامش است که به شهود و الهامات دسترسی داریم.شهود به ما راه حل هایی برای حل مسعله می دهندبا توجه کردن به نکات مثبت اتفاقی که می افتد این است که هم این که در لحظه حالمان خوب می شود و لذت می بریم هم با برداشتن توجه از نا خواسته ها و رنجها خودمان را آرام می کنیم و احساس خوبی داریم علاوه بر آن پاداش این کنترل ذهن را (برای توضیحات بیشتر به مقاله فوق مراجعه کنید)به صورت محسوس خواهیم گرفت.

توجه به نکات مثبت احساس ما را عوض می کند.

شکرگزاری فرکانس بالا

خودمان را عادت بدهیم به نکات مثبت توجه کنیم .
شکرگزاری یکی از قوی ترین توجهات به نکات مثبت است که بلافاصله فرکانس ما را بالا می برد
و به ما حس خوب می دهد و توجه ما را به آن چه که مثبت است
می دهدراه هایی پیدا کنید تا توجه خود را از نکات منفی بردارید
مسیر کانون توجه خود را تغییر دهید.
ما دو تا دراه داریم یا اینکه خودمان را رها کنیم .
توجه ما به چیزهای مختلف جلب شود در نهایت رنجهایی را تجربه خواهیم کرد
که تلخی هایش مثل زهر مار ما را آزار می ده
و راه دیگر این است که توجه به نکات مثبت را تمرین کنیم
تا جز عادت ما در بیاید آن گاه دستاورد های زبایی را تجربه کنیم
سختی تمرین و عادت به مثبت گرایی how-to-think-positive سخت تر از تجربیات تلخ افکار منفی نیست.
با تمرین و تکرار می توانیم ذهن خود را عادت دهیم به مثبت اندیشی و شکر گزاری.

توجه به نکات مثبت
شکر گزاری فرکانس بسیار بالایی دارد

مثال۱

برای مثال یه روز صبح که بیدار شدم حالم خوب نبود تمام افکار منفی به سرم هجوم آورده بودن و حالم را بد کرده بودنداولش بلند شدم رفتم سر گوشیم تو شبکه های اجتماعی مدتها گذشت و من بی هدف پرسه زدم تا اینکه به خودم آمدم و نگاهی به خودم انداختم وگفتم این طوری نمی شود باید یه کاری کنم تجربه رها کردن ذهن به حال خودش و بلاهایی که به سرم امد مرا می ترساند.

در ادامه ….

بلافاصله توجه خودم را به نکات مثبت اطرافم دادم از اشیا اطرافم شروع کردم به تعریف وتمجید و شکرگزاری از اتاقم شکر گزاری از اشیا داخل اتاقم وهر چه که به چشمم می خورد. بلافاصله احساسم عوض شد و حالم بهتر شد . برای شما هم راه های زیادی برای توجه به نکات مثبت هست، من برای عوض شدن فرکانسم پیاده روی میکنم یا کتاب مطالعه می کنم . یا شکرگزاری می کنم .

مثال ۲

یک سالی به خاطر فرکانس های پایینم افراد نامناسبی در محل کارم استخدام شدند که واقعا اذیت شدم و جو آشفته ای بود که حالم را بد می کرد. در محیط کاریم پرسونلم از با هم بودن لذت نمی بردند و اذیت می شدند و هم من از نا سازگاری آنها با هم و با خودم خیلی به هم می ریختم و احساسم بد می شد.کلافه شدم ولی چون قانون توجه به نکات مثبت را می دانستم فهمیدم که این اتفاق انعکاس و نتیجه فرکانسهای ارسالی خودم است .

چون در آن سال به خاطر جا به جایی چند ملک و مساعل و مشکلات اداری و غیره مرا به هم ریخته بود و من نتوانسته بودم به اندازه کافی ذهنم را کنترل کنم محل کارم هم به هم ریخته بود به خودم گفتم باید کاری کنم تا نتایج متفاوت شود.اگر این روند را ادامه دهم نتایج همین خواهد بود کما اینکه شرایط بدتر خواهد شد.
باید کاری می کردم تا فرکانسم تغییر کند اگرنه نتایج تغییری نمی کرد.

تغییرکانون توجه

تصمیم گرفتم کانون توجه خود را عوض کنم .
بنا بر این آمدم ودر دفترم حسن و خوبی های هر کدام ازپرسونلم را نوشتم
کانون توجه من به نکات مثبت آنها جلب شد بعد از آن آمدم و نوشتم
که من پرسونلی که می خواهم دارایمشخصاتی که برای من مهم است باشند.
بعد از آن دائما تصویرتیم پرسونلم را که سالهای قبل داشتم
و از آنها به شدت راضی بودم به ذهنم می آوردم.
باد آوری و احساس خوب من از آن سالها حال مرا خوب می کرد
این تکنیک بلافاصله احساس بد من را عوض می کرد.
و در نتیجه افکارم مثبت می شد و پیامد افکار مثبت هم اتفاقات خوب بود .

اتفاقی که افتاد این بود که بعضی از این افرادی که در محل کارم استخدام بودندو با من هم فرکانس نبودند از آنجا به دلایل مختلف می رفتند و افراد جایگزین عالی می آمدند و تعدادی هم که هن.ز از قبل آنجا بودند آرام و سازگار بودند و حرفه ای به کارشان می رسیدند و این برای من شگفت انگیز بود که چگونه ذهن خلاق ما می تواند با توجه به نکات مثبت اتفاقات ا تغییر دهد و آن چه را می خواهد خلق کند.

دوست دار شما
آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (0)

*
*