😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

بیشعوری یعنی چه ؟ خصوصیات افراد بیشعور چیست ؟

بیشعوری

بیشعور شخصی است که از روی عمد دیگران را می آزارد و از تحقیر کردن و نیش زدن به دیگران لذت می برد، این عملی که او انجام می دهد ، بیشعوری نام دارد.

افرادی که دچار بیشعوری هستند چه خصوصیاتی دارند ؟

  • اعتماد به نفس فراوان یکی از نشانه های افراد بیشعور است،‌ زیرا آن ها هیچ وقت خود را مقصر نمی دانند و مسئولیت رفتار خود را نمی پذیرند.
  • افراد بیشعور فکر می کنند که همیشه می بایست عده ای مانند نوکر، از آنها مراقبت کنند و این را وظیفه دیگران می دانند.
  • یکی دیگر از خصوصیات این افراد داشتن وقاحت در رفتار و گفتار است. آن ها خود را مکلف نمی دانند حتما جایی که باید در صف بایستند، آن را رعایت کنند و یا اینکه موقع معاشرت با دیگران، به راحتی فریاد زده و هر چه دلشان بخواهد می گویند.
  • اشخاصی که دچار بیشعوری هستند، به راحتی به خود حق می دهند که بقیه را سرکوب کنند و با این کار عزت نفس دیگران را تحت تاثیر قرار دهند. اما فکر می کنند هیچ کس حق ندارد آن ها را سرکوب کرده و یا از آن ها انتقاد نماید.
  • مهم ترین ویژگی آن ها انکار کردن است و حتی این ویژگی را نوعی توانایی برای خود می دانند. این افراد خود را منکر تمام اشتباهات و مشکلات به وجود آمده در زندگی می دانند.
  • بیشعور ها نسبت به طرز تفکر و دیدگاه خود تعصب داشته و با توجیه کردن دیگران،‌ سعی می کنند در بیشعور ماندن خود ثابت قدم بمانند.
  • این افراد به راحتی دروغ می گویند و از گفتن هر نوع دروغ و تهمت زدن به دیگران هیچ ترس و واهمه ای ندارند.

چگونه در مقابل بیشعوری رفتار کنیم ؟

گاهی پیش آمده که تحمل بعضی افراد و ارتباط با آنها، برای ما سخت و غیر قابل تحمل است. افرادی که بی منطق بوده و بدون دلیل شروع به تهمت زدن و فحاشی می کنند. در واقع منظور افرادی است که در بیشعوری به سر می برند. حال می خواهیم ببینیم که اگر با این افراد روبرو شدیم، چگونه در مقابل آن ها رفتار نماییم؟

چگونه در مقابل بیشعوری رفتار کنیم ؟
چگونه در مقابل بیشعوری رفتار کنیم ؟

اولین نکته این است که عصبانی شدن ما در مقابل فرد بیشعور، او را خوشحال تر کرده و او احساس می کند به هدف خود رسیده است. او تصور میکند فردی قدرتمند است و توانسته بر روی احساسات شما کنترل داشته باشد. اگر شما به او بگویید « که تو حق نداری سر من داد بزنی! » با این جمله حالت دفاعی به خود می گیرید، در نتیجه او را خوشحال می کنید. پس بهتر است با آرامش، جملاتی مثل « به نظرم امروز روز سختی داشته ای » پاسخ او را بدهید.

برای او دسوزی کرده و سعی کنید حرف او را به خود نگیرید. اگر سعی کرد همچنان شما را عصبانی کند شما این طور تصور کنید که کودک کوچکی در مقابل شما ایستاده و قرار است او را کتک بزنید. آیا شما این کار را انجام می دهید؟ قطعا این کار را نمی کنید، پس با بی تفاوتی او را ترک کنید.

اگر شخص بیشعور به ما توهین کرد چه کنیم ؟

گاهی فرد بیشعور به شما توهین و بی احترامی می کند تا بتواند برای خودش احترام کسب کند. با آرامش و لبخند از او به دلیل نظری که داده تشکر کنید و محیط را ترک کرده و از او دور شوید. اگر فردی بیشعور است شما نمی توانید او را مجبور به درست رفتار کردن نمایید. ولی می توانید بپذیرید که گستاخی و بیشعوری او به هیچ عنوان تقصیر شما نبوده و بیشتر از این برای تغییر او تلاش نکنید، چون هیچ فایده ای ندارد.

چکیده :

افراد بیشعور به دلیل خود بزرگ بینی و اعتماد به نفسی که دارند،‌ سعی می کنند که نظر دیگران را به سمت خود جلب نمایند. آن ها معمولا رفتار های غیر منطقی دارند و می توانند آرامش را از شما دور نمایند. آن ها گاهی آن قدر مطمئن حرف می زنند که شاید بتوانند به راحتی شما را از خود واقعی خودتان دور نمایند. پس بسیار مهم است که نحوه رفتار صحیح با این گونه افراد را یاد گرفته تا خود واقعی تان دور نشده و بهترین پاسخ را در مقابل بیشعوری این گونه افراد داشته باشید.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×