🪻 %40 تا 70% تخفیف عیدانه برای تمامی دوه های هوشیاری 🎉 مشاهده دوره ا >

هوشیاری

خود شناسی

شخصیت وسواسی

شخصیت وسواسی چگونه است؟

نظمی که از درون برای شخص بسیار آزار دهنده است، در حالی که دیگران او را فردی منظم و مقید…
اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت ضد اجتماعی چیست؟

افرادی که نمی توانند به درستی با دیگران ارتباط برقرار کنند و معمولا در هنگام ارتباط با دیگران به آن…
حق بودن

حق بودن یعنی چه؟

یکی از دغدغه های ما انسان ها حق بودن است. در این مقاله به مبحث بیان حقیقت و صادق بودن…
ارتباط با کودک درون

ارتباط با کودک درون چگونه صورت می گیرد؟

بخش بزرگی از احساسات و رفتار های ما مربوط می شود به کودک درونمان. در این مقاله یاد می گیریم…
شخصیت خود شیفته

شخصیت خود شیفته چه ویژگی هایی دارد؟

شخصیت خود شیفته شخصیتی است که در آن شخص دچار غروری کاذب شده و به دنبال تعریف و تمجید دیگران…
اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی چیست و چه علائمی دارد؟

بی ثبات بودن در روابط از علائم اختلال شخصیت مرزی است که حتی می تواند زندگی فردی و اجتماعی شخص…
شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت نمایشی یعنی چه ؟

رفتار های اغراق آمیز که با جلب توجه نمودن بسیار زیاد همراه است، اختلال شخصیت نمایشی محسوب میگردند. در این…
سلامت روانی انسان

سلامت روانی انسان چگونه ممکن می شود؟

عوامل بسیار زیادی روی سلامت روانی انسان تاثیر گذار خواهد بود. در این مقاله به آن ها می پردازیم.
رسالت انسان

رسالت انسان چیست و چه تاثیری در زندگی او خواهد داشت؟

ما انسانها برای چرایی و معنای زندگی به این جهانی که نامحدود است آمده ایم. در این مقاله به این…
چگونه به خودشناسی برسیم

خودشناسی چیست و چگونه به خودشناسی برسیم ؟

هر انسانی در پیمودن مسیر رشد خود، به این نیاز دارد که هویت واقعی خود را بشناسد. در این مقاله…
×