هوشیاری

خوشبختی

خوشبختی در تو جاری است.

در ایجا می آموزید که چگونه اجازه دهید جریان خوشبختی درون شما به طور طبیعی جریان داسته باشد. خوشبختی به…
قانون آفرینش

قانون آفرینش چیست؟

در اینجا می آموزی قانون آفرینش چیست و چگونه با استفاده از این قوانین می توانیم زندگیمان را خلق کنیم.
بازی زندگی

بازی زندگی چگونه است؟

بازی زندگی را باید تمرین کنیم و لذت ببریم
احساس خوب=اتفاق خوب

قانون احساس خوب=اتفاق خوب

احساس خوب=اتفاق خوب است این یک قانون است که می توانیم به نفع خوداز آن استفاده کنیم.
دفتر شکر گزاری

نوشتن در دفتر شکر گزاری

چگونه دفتر شکر گزاری فرکانس ما را بالا می برد.
احساس لیاقت و شایستگی

احساس لیاقت و شایستگی خود را بالا ببریم

برای تغییرجایگاه فعلی و صعود باید احساس شایستگی و لیاقت خود را بالا ببریم.
نفوذ در قلب ها

چگونگی هنر نفوذ در قلب ها

در این مقاله هنر نفوذ در قلب ها را می آموزیم ومعجزه آن را می بینیم
توجه به نکات مثبت

توجه به نکات مثبت فرکانس را بالا می برد

یکی از مهم ترین وظایف ما توجه به نکات مثبت زندگی مان است .
قدرت تمرکز

قدرت تمرکز چیست؟

آزمایشی را که در سالهای ابتدایی در کتاب علوم خواندیم همه ما یاد مان نمی رود. کاغذ را با ذره…
احساس خوب

چگونه احساس خوب داشته باشیم؟

در اینجا به شما می اموزیم که چرا باید احساس خوب داشته باشید و چگونه احساس خود را خوب کنید.
×