هوشیاری

چگونگی تجلی خواسته ها

تجلی خواسته ها

در اینجا در موردچگونگی تجلی خواسته ها اقدامات ذهنی و عملی را که لازم است انجام دهیم به شما می گوییم.

همه ی انسانها خواسته های زیادی دارند . همه آرزوهایی دارند که برایشان بسیار جذاب و دوست داشتنی است و به آنها انگیزه ز ندگی می دهند. ولی چه اتفاقی می افتد که بعضی ها از خواسته شان دست می کشند و به خود که می آیند می بینند که بیشتر عمرشان گذشته ولی هنوز به هیچ چیزی از آنچه که می خواستند نرسیدند. ولی عده ای هم می بینیم که بسیار موفق به خواسته های خود رسیدند و دیگران بدون مطالعه فکر می کنند که شرایط کشور اطرافیان و هر چیز دیگری در آنها باعث موفقیت و تجلی خواسته هایشان شده است.

تجلی خواسته ها
چگونگی تجلی خواستته ها

جهان بر اصل کشش است

جهان بر اصل جاذبه و کشش است هبیچ مانع و دافعه ای وجود ندارد.در جهانی که بر اصل کشش است چیزی به نام مانع و باز دارنده وجود ندارد. همه چیز بر اصل کشش و جاذبه است.انسانها هر چه بیشترپدیده های نا خواسته را پس بزننداز نظر ارتعاشی بیشتر با آنها هماهنگ می شوند ونا خواسته ها را به تجارب زندگیشان می آورند. شما هر چه بیشتر به دفاع از باورهایتان بپردازید اصل کشش شما را به آن واقعه نزدیک تر می کند.هر چه شما توجه بیشتری به نا خواسته های خود نشان دهید. بیشتر آنها را بر اساس اصل کشش به سوی خود جذب می کنید. در رابطه با موضوعات نا خواسته فقط باید در حدی به آنها توجه کرد که ما را به سمت خواسته ها هدایت کند ودر مرحله بعد بلافاصله بطور عامیانه باید بی خیا لشان شد.و رهایشان کرد.

تمرکز روی تجلی خواسته ها

تمرکز خود را روی خواسته هایتان بگذارید هر کاری که موجب می شود تمرکز بیشتری روی خواسته های خود داشته باشید انجام دهید.مثلا در باره اش بنویسید . یا صحبت کنید. ویا حتی نقش آن را بازی کنید انگار به آن رسیده اید. حس حال خود را ببینید وقتی به آن خواسته رسیده اید چگونه است. این را به صورت یک بازی ببینید.سعی کنید که هیچ مقاومتی در این باره نداشته باشید و بعد آن را رها کنید خود را رها وآزاد در عمق بازی ببرید . مثل بازیگران هالیوود کاملا در نقش خود فرو روید و ببینید که به خواسته ی خود رسیدید.در مورد رسیدن به خواسته ها توضیحات بیشتر را در مقاله رسیدن به خواسته ها نبال کنید. حالا که به هدف خود رسیده اید چه حسی دارید. فقط لذت ببرید.و شادی و لذت خود را کاملا احساس کنید. این را تکرار می کنم لذت بردن بسیارمهم است .

تجلی خواسته ها
تمرکز

ماهیت قیاسی ضمیر نا خود آگاه

چرادیدن تصویر خود در حال لذت بردن از رسیدن به هدف مهم است؟چون ضمیر نا خود آگاه ما ماهیت قیاسی دارد. و همیشه در حال مقایسه بین رنج لذت است از رنج کشیدن فراری است و دنبال لذ ت بردن است. شاید این سوال پیش بیاید که پس چرا مثلا ورزشکاران و انسانها ی موفق با تلاش و کوشش و شاید به زعم بعضی ها رنج کشیدن باشد ولی برای آنها لذت بردن است چون در حین انجام آنان فقط پایان زیبای تلاشهایشان و موفقیت را میبینندو لذت می برند. در اینجا ضمیر نا خود آگاه هم بخاطر تکرار افکار لذت بخش نتایج دلخواه را خلق می کند و تجلی خواسته ها اتفاق می افتد.

برای تجلی خواسته ها پایان لذت بخش را ببینید

بعضی از افراد فقط در رویا فرو می روند و تلاشی نمی کنند و در این حالت تصویر سازی این عده درست نبوده است چون تصویر سازی درست انسان را به حرکت وا می دارد.به انسان انگیزه میدهد. تلاش فیزیکی همراه با لذت و افکار مثبت به جا می گذارد. همیشه انتهای کار خود را ببیینید . به ترسها و مشکلات و چگونگی تجلی خواسته ها فکر کنید. به نتیجه ی شیرین پایانی بیندیشید که چه دستاورد های لذ ت بخشی خواهید داشت. با رسیدن به این خواسته به چه اهداف لذت بخشی دست پیدا خواهید کرد. من با مثالی این را برایتان واضح و روشن می کنم.

تجلی خواسته ها

مثال

برای مثال شما می خواهید آموزش رانندگی ببیینید ولی ترس شما از تصادف و … باعث می شود .
علی الارقم علاقه ی شما هیچ اقدامی برای آموزش نکنید.
حالا بیایید بررسی کنید که با مهارت شما در رانندگی چه دستاوردهایی خواهید داشت؟
ببینید اگر شما مهارت زیادی در رانندگی پیدا کنید به مکانهای تفریحی که دوست دارید میروید.
در اتومبیل خود موسیقی لایت وزیبایی پخش می شود و شما با لذت گوش میدهید و رانندگی میکنید.
دوست صمیمی شما در کنارتان نشسته و کلی با ذوق شما را تحسین می کند .
شما به راحتی و با شجاعت و مهارت زیاد رانندگی می کنید.
از مناظر اطراف لذت می برید .با دوست خود گفتگو میکنید.
هر چه بیشتر بتوانید واضح وشفاف ببینید خودتان را که رانندگی شجاعانه و با مهارتی دارید ببینید .
بشنوید صدای دوستتان را که صحبت ههای لذت بخشی با هم میکنید.
احساس زیبای خود را که لذت می برید حس کنید.
شما به خواسته تان نزدیک تر می شوید انگیزه خود را بالاتر میبرید .
تلاش بیشتری میکنید تا مهارتع رانندگیتان بیشتر شود.
موارد دیگری در سایت elysesantilli آمده است.

کلید تجلی خواسته ها

کلید تجلی خواسته ها رها کردن و احساس خوب داشتن و از همه مهم تر لذت بردن است که ذوق و شوق می آفریند. این شاه کلید را که موهبتی است از دست ندهید. از حواس پرتیها (مبایل ،اخبار، افکار منفی و……..) دوری کنید. خودتان را مقید کنید روی خود متمرکز باشید روی شادی هایتان تمرکز کنید.خودتان را اقشار کلی جامعه جدا کنید .چون اکثر جامعه آن چه را که می بینند می پذیرند. و ذهنشان توسط دیگران کنترل می شود و خودشان کنترلی بر افکار خود ندارند.و نتایجی را که میگیرند که بیشتر فراد جامعه می گیرند/ اگر می خواهید نتایج دلخواه خود را بگیرید باید خود را ازنظر ذهنی از کلیت جامعه جدا کنید.باید به آنچه که نمیبینید ایمان داشته باشید تا تجلی خواسته های شما اتفاق بیفتد.

دوست دارتان

آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (0)

*
*