😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

قانون ارتعاش چیست؟

قانون ارتعاش

در اینجا به قانون ارتعاش و چگونگی ساختن و خلق اتفاقات دلخواه توسط ارتعاشات ساطع شده می پردازیم.

ارتعاش امواجی است که هر لحظه از ذهن ساطع می شود .این ارتعاشات امواجی را که ساطع میکنند ما را د ر مدارهایی قرار میدهند تا دریافت های هماهنگ با آن مدار را داشته باشیم. بنا براین حالا ما اتفاقاتی را که تجربه میکنیم،دقیقا از ارتعاشات ساطع شده از ذهنمان است.ارتعاش از فکر های مکرر ما بوجود می آ ید البته احساسی که از افکارمان ساطع می شود نوع ارتعاشمان را تشکیل میدهد. در قانون ارتعاش نوع امواج ساطع شده احساس را تولید میکند و احساس ابزاری است برای شناخت بیشتر جهت فکری ما.

امواج ساطع شده از ذهن

چگونگی وقوع اتفاقات

با ارتعاش امواج منفی و توجه به افکار نا خواسته آنها را به سمت خود جذب میکنیم.وافراد نمی دانند که چگونه گاهی این اتفاقات پشت سر هم اتفاق می افتند. چون به ارتعاشات ساطع شده ی خود بی توجه هستند.و گاهی نا آ گاهانه امواجی را ساطع میکنیم که خودمان متوجه آن نیستیم و فقط تعجب میکنیم .که اتفاقات نا خوشایند را تجربه میکنیم.وقتی که از افکارمان آگاه شدیم، میتوانیم جهت فکری خود را به تدریج عوض کنیم ،و ارتعاش خود را بالا ببریم.

آگاهی با افکار

ما اگر آ گاه باشیم بر افکارمان وبه آنها توجه کنیم و این عادت را به خود بدهیم که به آنها توجه کنپیم می توانیم کنترل بیشتری روی افکارمان داشته باشیم. در قانون ارتعاش نکته ای که حائز اهمیت است این است که گاهی واقعا افسار ذهنمان از دستمان میرود و راه حل این است که به جای توجه به افکار به احساسمان توجه کمیم چون احساس ما آ لارم لازم را به ما میدهد که چه افکاری در ذهن ما در حال پرسه زدن و خودنمایی است.بنابر این توجه به احساسات در کنترل ذهن ما ابزار بسیار قوی است که بتوانیم توجه داعمی داشته باشیم . تا اتفاقات نا خواسته در پی احساسات نا خوشایند را جذب نکنیم.

مدارهای هر ارتعاش

کنترل امواج

در قانون باور ذهن را در نظر بگیرید که هر گاه فکری یا افکاری از آن میگذرد امواج مغنا طیسی غیر قابل دیدن از آن سا طع می شود و ما هستیم که خالق این امواج هستیم بنا بر این چه قدر میتوانیم و قدرت د اریم این امواج را کنترل کنیم و برای خلق کردن آن چه را که می خواهیم باید افکار مناسب آن خواسته و هدف را ساطع کنیم. گاهی ما یک چیز را میخواهیم ولی امواج ساطع شده از ذهنمان و احساسمان با آن خواسته هماهنگ نیست. یعنی اینکه ما فکری و هدفی در ذهن داریم ولی احساسمان عدم آن خواسته هست حالا ممکن است دلایل زیادی داشته باشد مثلا احساس نالایق بودن. اینکه ما با آن هدف یکی نیستیم. مدار خواسته ما بالاتر از جایگاه کنونی ما است .ما در مدارهای پایین تری قرار داریم .

قانون ارتعاش و خلق خواسته ها

در قانون ارتعاش ما با ارتعاشی که ساطع میکنیم خالق زندگی خودمان هستیم. د ر عین اینکه این قانون بسیار مهم و خالق سرنوشت ما است میتوانیم به راحتی با بازی و تمرین های کوچک نوع ارتعاشاتمان را عوض کرده و خالق زندگی خود باشیم.برای مثال یک روزی را که شروع می کنیم در ابتدا یک سناریو برایش ترتیب د هیم آن طور که می خواهیم این سناریو را می نویسیم یا با خود تعریف میکنیم و چشمانمان رامیبند یم واتفاقات آن روز را همانند آ ن چه که می خواهیم تجسم می کنیم و البته که با احساس خوب این کار را انجام میدهیم.و در نهایت لذت می بریم و در ذهنمان میبینیم که روزما همان طور که می خوا هیم سپری شد و اتفاقات دلخواه را تجسم کنیم. تفاوت وخلق آن روز زیبا را خواهیم دید که چگونه بیشتراتفاقات آن طور که می خواهیم پیش می رود.

ساختن باورهای جدید

ذهن ما مثل بدن عضله سازی می کند با تکرار و تمرین عضله های ذهن آن طور که ما میخواهیم قوی می شودو باورهای قدیمی ضعیف و ضعیف تر میشود. و جایش با باورهای جدید و دلخواه عوض میی کند.به مرور عوض کردن ارتعاشات ساطع شده مثل تمرین رانندگی در ابتدا با تلاش و تمرین و تمرکز بیشتر و بعد از گذر زمان برایمان روتین و راحت تر میشود.و ما عادت میکنیم به مثبت اندیشی و خلق زندگی د لخواه . فرق انسانهای موفق و نا موفق در همین قانون ار تعاش ساطع شده از آنها است.که درونشان نهفته است.

تمرینات برای بالا بردن ارتعاش

  • در قانون ارتعاش تمریناتی برای بالا بردن سطح ارتعاش هست که میتوانیم انجام دهیم
  • .بعضی از تمرینات را در زمانهای خنثی انجام دهیم تا ذهن ماعادت به ارتعاشات بالا بکند.
  • مثلا نگاه کردن و تحسین گل و گیاهی که در خانه داریم.
  • تحسین و نوازش حیوانات خانگی .
  • تماشای آسمان زیبا
  • شکر گزاری و تمرینات ساده ی دیگر که ذهن شما را آماده و ارتعاشات شما را بالا می برد.
  • تا می توانید خود را عادت به این تمرینات ساده دهید .
  • در زمان لازم که شرایط بیرونی سخت شد شما به راحتی بتوانید ارتعاش خود را عوض کنید.
  • تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگیرید.

واکنشی بودن در قانون ارتعاش

بیشتر مردم انفعالی و واکنشی هستند .به طوری که با اتفاقات بد ناراحت میشوند .با اتفاقات خوب خوشحال میشوند و کاملا در کنترل عوامل بیرونی هستند. ولی انسانهای موفق به ذهن خود اجازه ی پرورش افکار منفی و بزرگ نمایی آن افکار را نمیدهند بلکه خود با ساختن سناریوی دلخواه زندگی خود را در جهت خواسته ها تغییر میدهند. آنها اجازه نمی دهند که اتفاقات آنها را به سوی و سمت خود ببرد،بلکه خودشان جهت فکری خود را واضح و مشخص با تعیین هدف تغییر می دهند.

قانون ارتعاش در افکار منفی

قانون ارتعاش به ما می گوید که مراقب افکاری که تولید احساسات منفی می کنند باشیم.
تا امواج منفی ما را در جهت نا خواسته ها نبرد.
گاهی اوقات نا آ گاهانه به سمت افکار منفی میرویم .
ولی در این مواقع با تمرین و تکرار به محض آگاه شدن باید استپ به استپ ارتعاش خود را بالا ببریم .
چگونگی بالا بردن ارتعاش را در پاراگراف بعدی برایتان شرح میدهیم.

مثالی برای ارتعاش

وقتی اتفاق نا خوشایندی افتاد مثلا دوست شما ، شما را با حرف هایش رنجانیده شما در وحله اول خیلی ناراحت میشوید،ولی کاری که باید انجام دهید این است که اول به خود با یک جمله ی مناسب مثل شاید برای دوستم اتفاقی افتاده باشد و ناراحت بوده در جمله ی بعد ی باز به خود بگویید او قطعا از این رفتارش پشیمان شده و دلش میخواهد از دلم در بیاورد. جمله ی بعدی اینکه او دوست خوب من است و گاهی پیش می آید که او هم ناراحت باشد ولی قطعا قصدش ناراحتی من نبوده است.

توضیحات بیشتر را از پست احساسات خوب مطالعه کنید.

موفق باشید و پایدار

دوست دار شما آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×