🪻 %40 تا 70% تخفیف عیدانه برای تمامی دوه های هوشیاری 🎉 مشاهده دوره ا >

هوشیاری

شجاعت درون چیست؟

شجاعت درون

شجاعت درون لازمه ی روح و روان ماست برای آن که خود را کشف کنیم . به موفقیت برسیم.

شجاعت درون عصاره ی وجود درون تو است . عشق به خود و قبول داشتن خود همین طوری که هستی.دوست داشتن خود و دیدن خود و درک درون است.شجاعت درون را میتوانیم مانند گوهری در وجود خود پیدا کنیم. وقتی به درون خود توجه میکنی و حواست به خودت هست.درون تو هدایت گر تو می شود و تو را در مسیر درست قرار میدهد. مثل آب روان می شوی و در پیچ و تاب های زندگی روان حرکت میکنی پیش می روی و رها و آرام هستی. به خودت عشق میدهی و خودت را بیشتر دوست داری. در مورد عشق به خود در مقاله مرتبط توضیحات داد ه شده است.

شجاعت

مقاومت را رها کن و شجاعت درن را بدست بیاور

مقاومت را رها کن و خودت را بسپاربه یگانه معبود هستی تا کاملا جاری شوی. آن گاه نظاره کن و ببین خالقت چه سورپرایزهایی برایت در نظر گرفته است ,و به سوی تو می فرستد. خودت را دوست داشته باش و به خودت عشق بفرست که منتظر کسی برای عشق رسانی نباش.از خودت مراقبت کن برای خودت وقت بگذار . موسیقی که دوست داری ررا بشنو جایی که دوست دداری برو ورزشی را که دوست داری انجام بده . از خدا هدایت بطلب تامسیر درست را به تو واضح و شفاف نشان بدهد. از خدا شجاعت بخواه و خودت را به او بسپار تا روشنایی را به تو نشان بد هد.

کشف شجاعت درون

هدف خود را مشخص کن

هدف خود را مشخص کن و برایش برنامه ریزی کن قدم به قدم . گام به گام خودت را پیش ببر در هر جایی از زندگی که کم آوردی از خدا کمک بخواه و مطمعن باش که خداوند در حمایت و هدایت تو راه گشا است . توضیحات بیشتر هدف در مقاله نوشتن هدف است که میتوانید مطالعه کنید.و اصلا او تمام و کماال آماده خدمت رسانی به تو هست. آغوشش باز برای حمایت توست. قطعا مسیر همیشه دلخواه تو نخواهد بود در مسیر تجربه های نا خوشایند هم خواهی داشت فقط کافی است آنها را نیز بپذیری و دوست بداری آنها چر اغ راه تو هستنند تا به بیراهه نروی آنها را ببین و قضاوت نکن اگر هم دوستشان نداری فقط بپذیر و از آن ها عبور کن.پذیرفتن به معنای ساختن نیست پذیرفتن به معنای مشاهده کردن است و بعد تصمیم گرفتن که در آن شرایط بمانی یانه؟

ترس خود را کنار بگذار

آیا ماندن تو در آن شرایط و حرکت نکردن پذیرفتن است ؟ خیر شایدایستادن تو در شرایط ناخواسته از روی ترس است یا از روی ضعف یا تنبلی به هر حال هر جه هست تو باید کشف کنی شاید خشم تو اجازه نمیدهد که از آن شرایط خارج شوی و شاید ترس تو و ……در هر صورت تو باید تلاشت را بکنی و خودت را کشف کنی اگر ترس اجازه نمی دهد حرکت کنی روی بر گه بنویس تمام ترسهایی که برای اقدام نکردنت داری. تمام دلایلت را بنویس نکته به نکته چون ما با آن ترسها کار داریم.در مورد شجاعت درون در سایت ویکی پدیا توضیحاتی داده شده است.

ترس خود را کنار بگذار

برای ترسهایت راه حل پیدا کن و شجاعت درون را بیاب

حالا لیست ترسهایت را جلوی خودت بگذار و نکته به نکته دلایلت را بررسی کن و ببین چه راه حل هایی برای آ نها می توانی پیدا کنی.همین که آنها را بنویسی کلی احساست آزاد می شود و راه حل به ذهنت میرسد.شلوغی ذهن ما انرژی ما را هدر میدهد. باید راهی پیدا کنیم تا این شلوغی افکار را که استرس آٔور است از خود دور کنیم و خود را رها سازیم. ولی این به این معنی هست که باید آنها را ببینیم .و بعد کاری برای رها سازی انجام دهیم.

شجاعت درون خود را کشف کن

برای این که شجاعت درون خودمان را بیرون بکشیم لازم است نظم و ترتثیب به ذهنمان بدهیم .
هر حسی که داریم توجه کنیم احساسمان را مشاهده کنم. هر چه که هست.
برای مثال بپذیریم در این شرایط من احساس خشم دارم و میبینم که عصبانی هستم.از دست خودم و بقیه
ولی خودم را میبخشم و بقیه را هم می بخشم و خودم را دوست دارم همین طوری که هستم عاشق خودم هستم.
شجاعت دیدن و پذیرفتن احساسات مختلف خود را داشته باشید و بدانید که همیشه همه چیز دلخواه ما نیست .

به هدایت درونت اعتماد کن

اینکه هر آنچه که ما بخواهیم درست و دلخواه ما است درست نیست .
به هدایت درونمان اعتماد میکنیم و مساعلمان را به او میسپاریم.
در مسیر انعطاف را رعایت میکنیم. و خود را رها میسازیم.
نیروی درونی ما را به مسیر درست هدایت میکند.

دوستدار شما

آزیتا مهدیپور

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×