🪻 %40 تا 70% تخفیف عیدانه برای تمامی دوه های هوشیاری 🎉 مشاهده دوره ا >

هوشیاری

خودآگاهی چیست؟

خودآگاهی

خودآگاهی بودن در لحظه و حاضربودن در اکنون است..‌…

بیشتر افراد جامعه درحالت روزمره گی زندگی میکنند.زندگی تکراری و پر سرعت وبی انگیزه.فقط می خواهند به دست بیاورند خانه ماشین و……و وقتی به دست می آورند فقط چند روزی چند ماهی خوشحال هستند و بعد دوباره همان آش و همان کاسه تکراری….. بیایید ببینیم خودآگاهی یعنی چه؟ وقتی انسانها در روز مره گی هستند هر روز دچار تکرار همان اتفاقهای تکراری گذشته میشوند و جالب اینجاست که تعجب میکنند از اینکه چرا در زندگیشان تغییری حاصل نمیشود.به صورت قبل تکرار می شود.در سایت positivepsychology مطالبی در این مورد گفته شده است.

خود آگاهی

توجه به اکنون در خودآگاهی

زمانی که ماتوجه به لحظات‌ اکنون داشته باشیم دیگر برنامه ها در ذهن ما باز پخش نمی شوند.برنامه ها یعنی چه؟یعنی اینکه دقیقا ذهن ما مانند برنامه کامپیوتری است که همان برنامه ها ی تکراری را پخش می کند.برنامه هایی که از گذشته گان ما به ارث رسیده یا خودمان نا آگاهانه آنها را وارد سیستم ذهنی خود کردیم و حالا داریم بازپخش آنهارا تجربه می کنیم .و درخودآگاهی خواهیم بود.

تغییر در سرنوشت

یعنی اتفاقاتی را که الان داریم تجربه می کنیم همان تجلی برنامه های ذهنی قبلی ما است. برای اینکه تغییر در سرنوشت خود بدهیم باید آگاهی داشته باشیم.و با برنامه ریزی جدید ذهن خود را آپدیت کنیم و نتایج دلخواه را بگیریم.آگاهی یعنی حضور داشتن در زمان اکنون خودآگاهی یعنی بودن در لحظه حال بدون هیچ گونه قضاوت ….آگاهی یعنی لذت بردن از لحظه حال و اکنون خودت.و احساسات خوب داشته باشید.دراین مورد در مقاله احساسات خوب توضیحات زیادی داده شده است.

خود آگاهی حضور در لحظه حال است
تغییر در سرنوشت

حضور در لحظه شگفت انگیز

حضور در لحظه شگفت انگیز است علاوه بر لذت بردن در همان لحظه به دلیل خاصیت خلق کردن در این زمان شما در حال خلق کردن آینده زیبای خود هستید.چون بودن در لحظه ارتعاش شما را در مدار بالا نگاه می دارد که برای خلق زندگی دلخواه شمارا مهیا می سازد.حضورتو در لحظه حال تو را از دور زدن در ذهنت و تکرار برنامه ذهنی ات دور می کند .اگر فکر میکنی گذر زمان به تو کمک می کند که تو از بازی ذهن نجات پیدا کنی و در خودآگاهی باشی سخت در اشتباهی تا تو اقدام نکنی اتفاقی نمی افتد و تجربه ای متفاوت نخواهی داشت.

رها کردن و رفتن به خودآگاهی

خودت را رها کن از افکار ذهنت از ذهنیت پر هیاهوی درونت سعی کن خاموش باشی و مشاهده کنی.شاهد باش. شاهد بودن تو را در مسیر آگاهی نگاه می دارد. وقتی در اکنون هستی تمام وجودت سپاسگزار می شود. سپاسگزاری به تو لذت می بخشد و ارتعاشات تو بالا میرود وعصب های حس گر تو حساس تر شده و تو بیشتر حس میکنی بیشتر لذت میبری و بیشترآگاه تر می شوی.آن گاه الهامات را شفاف تر دریافت میکنی. هدایت و حمایت الهی بیشتری را در یافت میکنی.

مشاهده کردن

مشاهد کن بدون قضاوت در لحظه هیچ چیزی بد یا خوب نیست فقط همه چیز اتفاق می افتد و تو فقط مشاهده گری. این است آگاهی تو.در آگاهیت غرق سو و ببین چطور تو را درون حود میبرد مشاهده کن در سکوت .وقتی کهوارد آگاهی می شوی دیگر فقط خودت نیستی فراتر از خودی کارد آگاهی جمعی می شوی الهامات تو راهدایت می کند تو از خالق بودنت شگفت زده خواهی شد.آگاه باش و بدان تو حضوری تو خدایی و تو خلق میکنی . آن گاه شکوه و جلال و عظمت خودرا در می یابی.حالت خوب است تلاشی برای شاد بودن نمی کنی ولی شاد هستی تقلایی برای موفقیت نمی کنی ولی تو موفق هستی.

برای حضور در خودآگاهی

  • آرام باش و در سکوت مراقبه کن.
  • حالت مراقبه ات را در طول روز با خودت حفظ کن.
  • به اکنون توجه کن و ودرلحظه حال باش.
  • ذهنت را رها کن.
  • حس آزادی داشته باش.
  • ببخش خودت را و آن کسانی را که ذهنت را درگیر کرده اند.
  • همه اتفاقات دورو برت را که در اکنون است کاملا احساس کن
  • از همه احساست دیداری شنوایی لامسه بویایی برای بودن در لحظه استفاده کن.
  • هر چه در عمق بروی و سکوت کنی خودت را بیشتر حس میکنی.
  • برای خود آگاهی باش حضور داشته باش.

برای مثال

تمرین کن در طبیعت یک درخت را نظاره گر باش به رنگ سبز درخت توجه کن .عطر طبیعت را بو کن . و رنگ سبز برگ درخت را که در باد میرقصد تماشا کن و با آن یکی شو صدا ها را کلملا بشنو بدون قضاوت نه چیزی آزارت دهد نه نظر بده فقط نظاره گر باش اجازه نده ذهنت دخالت کند.چندین لحظه ادامه بده . بعد دوباره دوباره تمرین کن.تا این عادت تو شود. آن گاه خود آگاهی تو را در برمیگیرد.و دیگر ذهنت کمرنگ میشود. و این با تمرین مکررو ممارست میسر می باشد.

دوست دار شما

آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×