هوشیاری

دوست داشتن من حقیقی در جریان خوشبختی

دوست داشتن من حقیقی

در اینجا به مفهوم واقعی دوست داشتن من حقیقی می پردازیم وو تمرین قوی در این زمینه داریم.

عوامل دوری از دوست داشتن من حقیقی

به جرات می گویم ریشه و پایه تمامی عوامل بیماریها شکست ها روابط از هم گسیخته رفتار های ضد اجتماعی و تمامی عواملی که شخص خانواده و حتی کل اجتماع و هر انسانی را به سوی نابودی و شکست می برد همین عشق نداشتن به خود و و آگاه نبودن به این مسعله مهم دوست داشتن من یعنی وجود درونی و بیرونی خود به همان صورتی که هست میباشد . اگر انسانها به این موضوع آگاه بودند که چه قدر مهم است به خودشان عشق بورزند و خودشان را دوست بدارند و این مهم را در الویت و دصدر همه موضوعات زندگیشان بگذارند چه قدر زندگیشان متفاوت و بهشت گونه بود و خوشبخت و سعادتمند در همه ابعاد زندگی خود بودند.

دوست داشتن من حقیقی

در جستجوی عشق حقیقی

قطعا ارزشش را دارد در زندگی به طور مرتب و منظم زمانهایی را برای عشق دادن به خودمان اختصاص دهیم و ذهنمان را از آلودگی ها و نا پاکی ها پاک کنیم و به ذات پاک خود بازگردیم
ذات پاک و دوست داشتن من حقیقی به خود عشق بدهیم وبا خود محترمانه رفتار کنیم .
انسانها در زندگی ظاهری و روز مره ی خود به قدر ی غرق می شوند که دوست داشتن خود را فراموش می کنند و چون ذات انسان در جستجوی عشق درونی خود است آنها در امورات ظاهری به دنبال عشق به خود هستند
برای مثال عمل های زیبایی افراطی غرق شدن در تجملات و مادیات ولی هر چه که پیش می روند
چون در مسیر درستی نیستند احساس پایدار خوبی پیدا نمی کنند
و این خوشی های زود گذر آنها رابه اشتباه می اندازد که دنبال لذت ظاهری بعدی باشند.

توهم از خود گذشتگی

لذت و خوشی که هدف از خلقت انسان بوده زمانی به صورت حقیقی خود را نشان می دهد که انسان دوست داشتن من حقیقی و را در الویت امورات خود قرار دهد وتا می تواند در عشق دادن بهد خود دست و دل باز باشد . کسانی که اذ\دعلی از خود گذشتگی دارند و خود را غرق رد عشق کسی دیگر می کنند و خود را کاملا نادیده می گیرند در توهمی بیش نیستند. به این انسانهای از خود گذشته باید گفت چه طور می توانی چیزی را که خودت نداری ببخشی زمانی که تو عاشق خودت می شوی و خودت را لبریز از عشق به خود می کنی و اشباع از عشق می شوی می توانی همه را دوست بداری عشق بورزی .

دوست داشتن من حقیقی

خودت را لبریز از عشق به خود کن

دوست داشتن من حقیقی را باید تمرین کنی و آن قدر به خود عشق بورزی که خودت را از عشق لبریز کنی هر چه قدر وقت و انرژی برای این کار مهم بگذاری سعادت و خوشبختی خود را پیش تر می کشی و خود از حل شدن
مسائل زندگیت وروی روال بودن زندگیت شگفت زده می شوی ریشه و پایه همه امور تو عشق ورزی به خودت و توجه تمام و کامل به درون حقیقی خودت است.آن گاه درک خواهی کرد که تو جدا از حقیقت محض و آگاهی یعنی خدا نیستی و به زبانی تو خود اویی و اصلا جدایی وجود ندارد تو با همه کائنات و جهان یکی خواهی شد و دیگر خودت را جدا نمی پنداری و از توهم نفس و خود خواهی بیرون خواهی آمد و وارد بهشت برین زندگیت در همین جهان خواهی بود.

تمرین

برای اینکه ذهن خود را بمباران کنید
و از توهمات جدایی در بیاورید
و به دوست داشتن من حقیقی خود برسید
تمرین بسیار ساده و فوق العاده قدرتمند و تاثیر گزار هر شب قبل از خواب تا چهل روز تکرار کن
ده تا پانزده دقیقه قبل از خواب بارها با احساس خوب و عشق به خودت بگو…..
من همین طور که هستم عاشق خودم هستم
و به خودم و به همه عشق می ورزم .

برای مطالب بیشتر به مقاله های زیر مراجعه کنید.
هنر دوست داشتن خود
چگونه عاشق خودت باش
عشق به خود ورزیدن

در سایت wikipedia مطالبی در این زمینه گفته شده است.


شاد و سعادتمند باشید
دوست دار شما
آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (0)

*
*