هوشیاری

نشانه های تغییر باور چیست؟

تغییر باور

در این جا یاد می گیریم که چگونه ارزیابی کنیم باور مان تغییر پیدا کرده یانه؟

برای تغییر باور باید نگرش تغییر کند

باورهای ما هستند که سرنوشت ما را می سازند یعنی برای برای اینکه زندگی شما تغییر کند باید باور هایتان را تغییر دهید و برای تغییر باورباید نگرش شما تغییر کند و درنتیجه شخصیتتان دگرگون می شود تمام انسانهای موفق در ابتدا روی ریشه یعنی تغییر شخصیت خود کار می کنند و باورهای خود را تغییر می دهند و در نهایت نگرششان تغییر می کند و به مرور ساختار شخصیتی آن ها دگرگون می شود و به طور اتو ماتیک تغییر می کنند .ودر نهایت نتایجی که خلق می شوند دیگران را متحیر می سازد.

تغییر باور

ارزیابی تغییر باور

گاهی ما روی نگرش خود کار می کنیم و تلاش می کنیم تا باورهای خود را تغییر دهیم ولی نمی دانیم که آنها تغییر کرده اند یانه و نمی دانیم چگونه خود را ارزیابی کنیم. نشانه های تغییر باور را در احساس و رفتار خود باید جستجو کنیم هر چه قدر باورما تغییر بیشتری کرده باشد رفتار ما تغییر می کندیعنی به صورت نا خود آگاه آن فکر در ذهن ما تبدیل به باور می شود و متعاقبا رفتار ما تغییر می کند.در قسمت بعدی برای شما با مثال این موضوع را شفاف تر می کنم.

تغییر باور

برای مثال

تغییر باور

اگر شما درزمان رانندگی قبل از تغییر باورپشت ترافیک خشمگین می شدید و یا با رانندگی بد دیگران کلا به هم می ریختید و عصبانی می شدید و غر می زدید و حال خودتان را بد می کردید و حالا با تغییر نگرش به این صورت که به خودتان گفتید سلامتی شما و روح وروانم مهم تر ازنگرانی و استرس ترافیک و رانندگی بد افراد دیگر است و دیگر به جای خشم و عصبانیت من با خونسردی به مسیر خود ادامه می دهم در مسیر ترجیح می دهم با گوش دادن به موسیقی دمورد علاقه ام و یا فایل صوتی انگیزشی شاد باشیم و این فکر را به صورت جمله تاکیدی دائما با خود تکرار می کنم تا به صورت باورم در بیاید و دیگر شما در هنگام رانندگی نه تنها نگران نیستید و عصبانی نمی شوید بلکه از موسیقی و مسیر لذت می برید..این یعنی تغییرباور و نگرش شما اتفاق افتاده است.

نکته مهم

نکته مهم این است که وقتی به صورت تکرار روی تغییر نگرش خود کار می کنید در اثر تکرار زیاد این در ضمیر نا خود آگاه شما کاملا نفوذ می کند و تبدیل به عمل نا خود آگاه می شود و شما برای بررسی آن باید رفتار و نتایج خود را بررسی کنید .اگر دراثر تکرار زیاد یک تمرین و فکر که در نا خود آگاه شما رفته باشد به صورت باور درآید و شما به صورت خود کارآن را انجام می دهید.بدون هیچ تلاش و سختی آن رفتار را بروز می دهید.واگر این تغییر باور در راستای رشد و موفقیت باشد شما دیگر تلاش زیادی برای آن نمی کنید و خود به خود اتفاق خواهد افتاد ودیگران که نمی دانند چه اتفاقی درذهن و درون شما افتاده از دستاوردهای شما شگفت زده خواهند شد.

به این نکات توجه کنید و تمرینات را انجام دهید

دائما خودتان را ارزیابی کنید
با تکرار فکر های منفی و جایگزینی فکر های مثبت باور خود را تغییر دهید
آگاه باشید که چه افکاری شما را از هدفتان دور می کند.
تغییر رفتار به یک خود آگاهی دائمی نیاز دارد
با تکرار تمرین و تکرار ترکرا آن فکر جدید و باور نو را به نا خود آگاه خود ببرید.
قدرت تمر کزرا دست کم نگیرید و متمرکز بر افکارتان باشید
برای بررسی راحت تر افکار از احساس تان کمک بگیرید.
احساس شما قطب نمای درون شماست
در مورداحساس به مقاله احساس خوب =اتفاقات خوب مراجعه کنید.
احساس به شما می گوید که در ذهن شما چه افکاری می گذرد.
با آگاهی و انجام این تمرینات به تغییر باور های خود سرعت بدهید.

در سایت jamesclear توضیحاتی داده شده است.

دوست دار شما
آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (0)

*
*