هوشیاری

بازی زندگی چگونه است؟

بازی زندگی

در اینجا می آموزیم که بازی زندگی چگونه لذت بخش است و به جای مقاومت و پیکار رها و آسوده لذت ببریم.

سخت نگیر وبا بازی زندگی همراه باش

آیا زندگی را خیلی سخت گرفته ای ؟ آیا خودت را مورد اذیت و آزار قرار میدهی؟ آیا کمال طلبی ؟ تا همه چیز کامل نباشد دست به عمل نمی زنی؟آیا نمی دانی و سردرگمی که برای موفقیت فردی و خوشبختی خودت چه کار کنی ؟ همه ی ما دچار این سردرگمی و آشفتگی شده ایم و یا هستیم و خواهیم بود . من شما را دعوت می کنم به مطالعه ادامه مقاله تا باهم به این سردرگمی فیصله دهیم. سردرگمی و کاسه چه کنم ؟ چه کنم؟به جهان پیرامون ما پیام منفی و سردرگمی می دهد و فرستادن ارتعاش مبهم دستاوردی مبهم برای ما خواهد داشت. دراین مورد
مقاله احساس خوب اتفاق خوب را مطالعه کنید.

خوشبختی و موفقیت مثل هوا در شما جریان دارد

اول به شما بگویم که شما به دنیا نیامده اید که به دنبال موفقیت و خوشبختی باشید. شما به دنیا نیا مده اید که در جستجوی موفقیت تلاش و پیکار کنید و در نهایت نتیجه ای نبینید. آیا برای شما هم پیش آمده است که در تکاپوی موفقیت و خوشبختی باشید ولی آنها مثل سایه از شما فرار کنند ؟همیشه شما یک قدم عقب تراز خوشبختی و موفقیت هستید و این تقریبا تجربه عموم مردم است و همه ما این اتفاق را بارها در مقاطع مختلف زندگی تجربه کرده ایم . چیزی که می خواهم به شما بگویم این است که ما موفق و خوشبخت به دنیا آمدیم و همه اینها مثل هوا در ما جریان دارد فقط ما جلوی آن را با مقاومت و پیکار با زندگی می گیریم و اجازه آشکار شدن آن را نمی دهیم.

زندگی را باید بازی کرد

بازی زندگی بسیار جذاب تر و زیباتر از آن است که ما این قدر سخت می گیریم. ما با جدیت و پیکار و جنگ می خواهیم موفقیت را به دست آوریم و خوشبخت باشیم و این ها با هم در تضاد است. به قول خانم اسکاوین شین در کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاوینشین هر وضعیت ناهماهنگ نشانه ناهماهنگی درون خود آدمی است.اگر در باطن انسان ذره ای واکنش هیجانی نسبت به وضعیت نا هماهنگ وجود نداشته باشدآن وضغیت برای ابد از سر راهش می رود.پس می بینیم کار آدمی همواره با خویشتن است.

عدم مقاومت

در این جملات جادویی این بانوی بزرگ سری نهفته است که اگر آن را بارها با تمرکز و آگاهی بخوانیم هر باردرک زیبا تری از آن خواهیم داشت.یعنی اینکه عدم مقاومت ما باید رها کنیم تا از بازی زندگی لذت ببریم . همه چیز درون ما است. شما ببینید وقتی در جامعه اتفاقی می افتداکثریت جامعه واکنش نشان می دهند برای مثال تا چیزی در حال گران شدن است همه هجوم می برند و آن را می خرند همین واکنش هیجانی باعث گران تر شدن و بدتر شدن اوضاع می شود . هر عکس العمل واکنشی شما را از بازی زندگی و لذت بردن باز می دارد و شما وارد مقاومت وپیکار با زندگی می شویدو این جنگ وتقلا شما را از خوشبختی و شادمانی بازمی دارد.برای شاد زندگی کردن مطالبی در سایت healthlin مشاهده میکنید.

خوشبختی درون خود ما است

ما به دنبال خوشبختی بیرون از خود می گردیم.
در صورتی که خوشبختی درون خود ما هست
تنها کافی است مقاومت را رها کنیم و آزادانه از زندگی لذت ببریم
خودمان را رها و آزاد از باورهای اشتباه وتقلا و تلاش و جنگ و پیکار کنیم
زندگی لذت است زندگی بودن در لحظه است زندگی شادمانی است
زندگی بازی کردن است
از بازی زندگی لذت ببرو آن گاه ببین که خدا چگونه به جای تو پیکار می کند و تو پیروز می شوی.

پیکار با خداست

به راستی چه چیزی بهتر از اینکه تو تماشا کنی و لذت ببری و قدرتی والاتر از تو با عشق به جای تو اموراتت را به بهترین شکل سرو سامان دهد. تکرار این جمله تاکیدی به تو کمک می کند که باور تقلا و واکنشی شدن را کنار بگزاری و کنار بایستی و اجازه بدهی خداوند کارش را انجام دهد. جنگ از آن خداست من رها و آسوده کنار می نشینم وموفقیت و پیروزی خودم را به چشم می بینم.و جشن میگیرم.

دوست دار شما
آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (0)

*
*